středa 18. prosince 2019

Welcome to Wonderland

Představte si zemi, která disponuje určitým množstvím nerostné suroviny, kterou těží. Nebo je prostě schopna něco hodnotného vyrábět. Zároveň si vedení a obyvatelstvo uvědomuje, že příjem z této těžby/výroby není věčný a je potřeba myslet na budoucnost. Proto tyto peníze stát vezme a vytvoří jakýsi státní investiční fond. Protože je ve fondu dostatek prostředků a země chce diverzifikovat, neinvestuje fond na vlastním území, ale všude jinde. Fond spravuje centrální banka a kupuje akcie velkých i malých společností, dluhopisy, později i nemovitosti.

Vítejte v Norsku

 

On takový Wonderland opravdu existuje a má podobný fond. Vlastně se jedná o takový unikát, že se tento fond označuje jako "The Fund". I já ho tedy dále budu nazývat Fondem s velkým "F". Legislativní základy byly položeny v roce 1990 a první peníze byly do Fondu poslány o šest let později. Za 23 let dosáhl Fond hodnoty 1 092 000 000 000 USD. Pro případ, že byste toto číslo neuměli přečíst, tak se jedná o jeden bilion a 92 miliard amerických dolarů. V angličtině stačí říct prostě "trilion dolars". Od svého založení se Fond průměrně zhodnocoval o neskutečných 5,9 % ročně. Pro vaši představu to ze současné hodnoty dělá asi 65 miliard USD ročně. To je o něco málo méně, než výdajová stránka českého státního rozpočtu na rok 2020. Celkem terno, ne?

Vývoj hodnoty Fondu v USD, zdroj: nbim.no

 

Management a složení fondu

 

Fond spravuje s pověřením ministerstva financí Norská národní banka. Struktura fondu je poměrně jednoduchá: Akcie (max. 70 % kapitálu), dluhopisy (max. 30 % kapitálu) a nemovitosti (max. 7 % kapitálu). Současný poměr je znázorněn na obrázku níže. Celkově má Fond podíl v 9 158 společnostech v 73 zemích světa. V každé veřejně obchodované společnosti na světě má Fond průměrně 1,5% podíl. Ne vždy tomu tak ovšem bylo. Statut Fondu například dovoloval v roce 1998 investovat pouhých 40 % do akcií. V roce 2009 byla tato hranice posunuta na 60 % a v roce 2014 konečně na 70 %.

Portfolio dle aktiv (zdroj: nbim.no)

 

Filozofie a strategie fondu

 

Zde si dovolím citovat, protože se jedná o poměrně prosté poslání:


Our mission is to safeguard and build financial wealth for future generations.

Investiční horizont je v tomto případě velmi dlouhý, až nekonečný. Krom klasických keců o tom, že se snaží být maximálně efektivní při přiměřeném riziku (kdo ne...) mě zaujal ve strategii pro roky 2020 - 2022 záměr pokračovat zejména v investicích do obnovitelných zdrojů a nemovitostí. Tuto skutečnost je třeba brát vážně, protože se tady nebavíme o tom, že si někdo koupí 100 akcií Iberdroly, nýbrž o přelévání obrovského kapitálu směrem od špinavého uhlí a tabáku do ekologicky čistého businessu (více níže).

 

Ethics & Morale

 

Norové striktně dbají na nejen na ekonomické aspekty, ale i na etickou odpovědnost svého Fondu. Jak šel čas, postupně Fond divestoval v různých odvětvích, které byly správou fondu vyhodnoceny jako "neetický business". Dle etického kodexu nesmí například fond investovat kapitál do společností, které se podílejí na zabíjení, mučení nebo omezování svobod v rámci konfliktních oblastí a válek. To ovšem neznamená, že by fond nebyl angažován ve výrobě zbraní. Jen si prostě vybírá a například jaderné zbraně jsou pro Fond tabu. Fond také stahuje kapitál ze společností, které prokazatelně zaměstnávají děti nebo poškozují životní prostředí. V roce 2010 Fond vyřadil ze svého portfolia 17 tabákových společností. V roce 2014 přišly na paškál společnosti, jejichž zisk je odvozen z více než 30 % z těžby či zpracování uhlí. Tento rok šokoval Fond rozhodnutím stáhnout kapitál obecně ze společností tvořící určitou maximální část zisku z těžby fosilních paliv. Vybrané zajímavé divestice Fondu:
 • Boeing - výroba mezikontinentálních balistických raket
 • Airbus - výroba jaderných střel pro francouzské letectvo
 • General Dynamics - výroba součástek pro kazetovou munici
 • Rio Tinto - škody na životní prostředí způsobené těžbou
 • Wal-Mart - porušování lidských a pracovních práv

 

Zajímavosti

 

V České republice tvoří investice Fondu v oblasti equity celkem 36,9 mil. USD a to v akciích Kofoly (2,5 mil. USD), Komerční banky (12,8 mil. USD) a Monety Money bank (21,4 mil. USD). Dále vlastní fond dluhopisy s domicilem v naší zemi ve hodnotě 50,7 mil. USD.

Když jsem srovnal akciové investice dle velikosti podílu, který Fond drží, tak jsem narazil zejména na společnosti, které mi absolutně nic neříkaly. První, kterou jsem rozeznal (ale také to může být tím, že jsem tupý ignorant) je švýcarská Credit Suisse Group, kde fond drží 4,73% podíl. Dále to je německý Leoni (4,5 %), americká Alcoa (4,2 %) či britské Tesco (3,98 %). Úplně největší podíl (24,55 %) má Fond ve společnosti Shaftesbury PLC, což je v podstatě britský REITs s výhradním zaměřením na západní Londýn. Naopak nejvíce kapitálu má Fond zainvestováno do firmy Microsoft (7,5 mld. USD), Apple (7,2 mld. USD), Alphabet (6,7 mld. USD), Amazon (6.3 mld. USD), Nestlé (6,2 mld. USD) a konečně Royal Dutch Shell (5,9 mld. USD).

Dle odvětví vypadá diverzifikace následovně:


Geografická diverzifikace potom:
Objem kapitálu zainvestovaného v regionu Blízkého a Středního východu tvoří 2,9 mld. USD.

 

Co si z toho vzít?

 

Je třeba si uvědomit, že Fond necílí to, co většina z nás - pasivní příjem, ale jde mu spíše o celkové zhodnocení. Slepě kopírovat Fond bez znalosti metodiky výběru akcií, nákupních cen a dalších podrobností by byl holý nesmysl. Přesto se lze Fondem částečně inspirovat. Pokud se profesionální investoři rozhodli alokovat v průběhu dvaceti let větší množství kapitálu do akcií, bude to pravděpodobně dobrý nápad i pro nás. Fond také nevlastní žádné další podílové fondy, věří svému investičnímu umu a vybírá přímo konkrétní společnosti (ok, maj asi o něco málo víc kapitálu než já nebo vy, takže ohou lépe diverzifikovat, ale stejně...).

Fond se nebojí investovat i jinde než v USA či Evropě. A to je dobře. Je jen otázkou času, kdy si vytáhneme hlavy ze zadků, přestaneme poslouchat zaprděné české guru a uvědomíme si, že většina světové populace nežije na západ od nás. Geograficky se Fond jasně vyhýbá jen problémovým regionům - válkami a nepokoji zmítaném BSV a Africe. Ve zmíněných regionech se norský kapitál nachází pouze v Turecku, Izraeli, na Arabském poloostrově (mimo Jemen), v Maghrebu a Sahelu pouze v rámci Maroka a Tuniska, v Egyptě a jižněji potom v Ghaně, Nigérii, Tanzánii, Keni a JAR.

Fond je diverzifikovaný, ale nebojí se nadvážit sektor, pokud v něm vidí potenciál. V tomto případě je značně nadvážen sektor financí. Vlastně se Fond nebojí nadvážení ani v oblasti aktiv samotných a akcie zde prostě hrají prim. Za mě osobně bych se nepouštěl do dluhopisů i za cenu toho, že budu mít značně volatilní portfolio. Ale kdo ví, třeba časem změním názor.Vzhledem k tomu, jak má fond definovaný etický přístup lze očekávat odliv kapitálu z určitých odvětví. Toho se dá využít, protože se tady opravdu nebavíme o pár milionech dolarů. Lze tím částečně vysvělit například fundamentální levnost méně morálních odvětví (tabák).

Co například uklidnilo mě je fakt, že Fond drží nemalou pozici ve společnosti Bayer, která je v USA lynčována kvůli kauze Roundup. Jsem rád, že i tak eticky striktní Fond se zatím drží faktů a nevěří vině Bayeru v této vykonstruované emoční kauze.

Závěr

 

Jsem velkým fandou Norska a jeho Fondu. Myslím, že je to skvělá ukázka toho, jak může vypadat odpovědné nakládání s kapitálem a zajištění budoucnosti státu. Můžeme to klidně sebemrskačsky porovnat s naším přístupem, například průběžným financováním starobních důchodů nebo nakládáním s veřejnými zdroji obecně. Pokud byste chtěli pokračovat v samostudiu, tak doporučuji přímo stránky Fondu. Já v něm pokračovat budu, protože mě zajímá například chování fondu během recese či poslední velké krize. Nevylučuji, že o Fondu ještě něco do budoucna sesmolím.

středa 4. prosince 2019

Nebuď chudej!


Už když jsem viděl titulek, tak jsem tušil, že se strhne v diskuzi peklo. Doporučuji navštívit diskuzní sekci webu Novinky pouze otrlým povahám. To, co tam najdete, je hluboká sonda do způsobu českého myšlení.

 Například Michal rovnou zpochybní statistiku a rozjede vlastní "palcový" výzkum:

Nevěřící Tomáš nepochopil už prostý titulek:

Jaroslav, přední odborník na monetární politiku, navrhuje řešení formou kvantitativního uvolnění:

Verča určila nové trendy ve statistické disciplíně, když začala naprosto revolučně zaměňovat pojmy průměr a medián:

Jirka s údivem zjistil, že patří do třetí poloviny obyvatel naší země:

Norbert z Blanska, jehož vychovávala od malička jeho babička - Churchill, přišel s vlastní, naprosto překvapivou demografickou studií:

Jistě, do diskuze na Novinkách nepřispívá zrovna výkvět naší společnosti. Obecně jde vypozorovat pár společných rysů těchto lidí:

1) maj dost peněz na počítač s Internetem
2) maj dost času na to, aby diskutovali na Novinkách
3) vidí za vším problém systému a nedokážou přijmout odpovědnost za své činy a životní rozhodnutí
4) neznaj rozdíl mezi mediánem a průměrem

Dovolím si jednu revoluční myšlenku:

"Když bude člověk opravdu chtít, bude se mít lépe."

Narodil jsem se a podstatnou část svého života žil v malém městě uprostřed sociálně slabšího kraje. Ve třídě na základní škole jsem patřil rozhodně k těm, kteří pocházeli z méně movitého prostředí. Základkou jsem proplul hladce, sem tam dvojka. Průsery jsem dělal, ale nikdy ne takové, aby to ovlivnilo mou budoucnost. Nejlepší výsledky jsem rozhodně neměl. Dostal jsem možnost přejít na osmileté gymnázium. Rodiče tuto volbu nechali na mně a já, než bych vstával o půl hodiny dříve, jsem volil radši starou dobrou základku přes ulici. Ti nejchytřejší tedy odešli a já zůstal mezi jednookými králem (nebo spíše oligarchou, abych nenasral nějakého spolužáka, který nedejbože čte můj blog). Už na základní škole může dojít k špatné životní volbě, která vás ovlivní na celý váš život - nenaučíte se například základy spisovného jazyka a budete psát jak Mongol, už to je strašně limitující

Následovala střední škola. Rodiče mi opět dali možnost volby a nijak se mě nepokoušeli ovlivňovat. Zvolil jsem internátní školu obecného zaměření daleko od domova. Na střední škole jsem patřil prospěchově k slabšímu průměru. Šly mi jazyky a společenské vědy. Mizerný jsem byl na matiku, fyziku či chemii. Na střední jsem byl šíleně líný a celkově škola nesplnila má očekávání. Můj přístup by se dal shrnout tak, že jsem se učil jen to, co mě bavilo a hlídal si, abych neproletěl z toho, co mě nebavilo.

Žádný z mých spolužáků snad neskončil na základní škole, všichni mají minimálně výučák. Ti s výučákem se dají rozdělit na zaměstnance, živnostníky a gasterbeitery. Na tomto případě se dá krásně ilustrovat, že vzdělanost je jen součástí mozaiky atributů, schopností a vlastností, které potřebujete k tomu, abyste měli vyšší příjem. Zaměstnanec v podstatě nepodstupuje příliš velké riziko. Nechce se po něm nic jiného, než aby se večer před prací moc neožral, ráno došel do práce a dělal to, na co ho na učňáku připravili. Živnostník už musí minimálně nastudovat zákon, zvládnout administrativu, základy účetnictví, komunikace se zákazníky, vyjednávání o ceně za svou práci a podobně. Třetí skupina se rozhodla jít s kůží na trh do Říše. Tady už to chce navíc koule a jazyk. Jistě uhodnete, kdo má jaký příjem. Startovní podmínky měli všichni stejné a charakterizoval je špatný prospěch, nezájem o výuku a neochota dalšího teoretického studia. Přesto někteří z nich vydělávají větší peníze než druzí.

Ti o něco lepší (trojkaři) šli většinou na různě zaměřené školy. Od nejhorší volby: zdrávka - opravdu nezáviděnihodná práce v rizikovém prostředí, hotelové školy - v podstatě číšnice s maturitou a průmyslovky - poměrně solidní, "mediánově" placená práce. Malý sidenote k číšnicím: V pohostinství jsou sice platy mizerné, ale když se člověk umí otáčet a příjemně vystupovat (kluk), nebo dobře vypadá (holka), dá se velmi dobře vydělat.

Taková ta elita, pokud se nerozhodla odejít již v páté třídě, přešla na gympl později. Tam potom hodně záleželo, jestli studovali dále. Ti co dále nestudovali jsou asi nejhůře placená sorta. V podstatě nemají na trhu práce nic moc co nabídnout a kdejaký bourák s výučákem, nebo odbornou maturou je strčí do kapsy. Ti co studovali dál mají většinou mzdu v závislosti na oboru. Už tehdy se vědělo, že učitel není zrovna povolání, které by bylo dobře placené. Přesto většina gympláckých středoškoláků skončila na místní univerzitě v pedagogickém oboru. Já pokračoval také dále na vysokou školu s ekonomickým zaměřením, ačkoliv jsem o ekonomii neměl vůbec žádné tušení. Jak se ukázalo, byla to poměrně dobrá volba.

Na vysoké škole je čas vystrčit hlavu ze zadku. Člověk už většinou dospěje a je schopen přemýšlet nad svým životem v delším horizontu než do příští páteční chlastačky. Výška se dá studovat s různou mírou aktivity. Buď si to tam odsedím, dostanu titul a někam mě šoupnou, nebo využiji všech těch výhod, co studium nabízí. Různé granty, mimoškolní aktivity, stipendia, zahraniční studijní pobyty... toto všechno dá člověku do života strašně moc. Sám jsem studoval jeden semestr venku a troufnu si toto rozhodnutí hodnotit jako nejlepší v životě. Otevřely se mi oči. Zjistil jsme, že možnosti jsou pro mladého člověka prakticky neomezené. Domů se vrátil jiný člověk. Věděl jsem, že nebudu dělat za pár peněz někomu blbce. Naučil jsem se velmi dobře anglicky, samostatnosti a zdravé drzosti.

Proč vám to tady cpu? Chci se pokusit dát lidem recept na to, aby nebyli chudí. Nehodnotím lidi podle příjmu ve smyslu ty máš málo - jsi debil. Vždy mě ale překvapí, že si lidé tak málo váží svého volného času, že jsou ochotni ho vyměňovat pouze za přežití. Výjimku tvoří:
 • Lidé, kteří svou práci chápou jako poslání (práce v sociálních službách)
 • Lidé, které baví jejich práce natolik, že ji jako práci nevnímají
 • Lidé, kteří pracují velmi málo (hodinová mzda je tak de facto vysoká)
Ti ale na Novinkách nepláčou. Jaký je tedy můj recept na vyšší plat?

Vzdělávejte se
Škola je často největší překážkou ve vzdělání, na druhou stranu je prostě titul ve většině případů podmínkou pro vykonávání lépe placených profesí. Pokud školy neuznáváte/nemáte na ně čas/whatever, tak si najděte kurz, kupte si učebnici, koukejte na videa, ale pracujte prostě na sobě.

Čtěte

2 x denně přečíst nějaký zpravodajský web (nejlépe dva různé). Stačí proletět zprávy z politiky, ekonomiky + vaší zájmové oblasti. Čtěte knihy. Odbornou literaturu prokládejte klasikou, aby se vám neomrzela.

Buďte zdravě drzí

Byl bych milionář, pokud bych měl dát do kasičky korunu pokaždé, když mi někdo řekl, že jsem drzý. Přísloví líná huba, holé neštěstí platí v dnešní době dvojnásob. Prostě jděte a řekněte, co chcete. Co se může stát horšího než to, že vás někdo odmítne? Chcete lepší práci? Vyšší plat? Kurz? Vaše šance se minimálně zdvojnásobí, když o tom řeknete svému šéfovi.

Asertivita
K tomuto se člověk musí dopracovat. Nechal jsem si v životě mnohokrát kálet na hlavu. Snažil jsem se zaujmout nebo vyhovět různým lidem v kolektivu vrstevníků, o kterých jsem si myslel, že potřebuji jejich přízeň. Bál jsem se, že budu sám ve svém názoru, nebo snažení. Naučte se říkat ne. Naučte se říkat nevím. Naučte se říkat prosím a děkuji tam, kde je to potřeba a jen tehdy, pokud to tak skutečně myslíte. Naučte se říkat, co se vám konkrétně nelíbí. Buďte slušní a jednejte s lidmi tak, jako byste si byli rovni, ale mějte své hranice a netolerujte nespravedlivé chování vůči vám. Naučte se přijímat kritiku a schovat své ego do krabičky pokud cítíte, že je kritika oprávněná

Mějte vždy co nabídnout
Pokud to, co umíte, umí každý člověk (nebo nedej bože robot), nebudete nikdy dobře placení. Naučte se tedy něco, co jen tak nikdo neumí. Recepční, ostraha v supermarketu, uklizečka, výčepní, zametač chodníků, stěhovák, to jsou prostě profese, které nebudou nikdy dobře placené. Šikovný zedník, co dokáže (soustavnou drezurou) zorganizovat 6x do měsíce bandu vylitých chlapů, kteří si ještě vzpomenou na to, jak se nahazuje omítka, může být dnes snadno milionářem. Umíte jazyk + cokoliv? Už jen to vám dává neuvěřitelnou výhodu. 

Pokud něco umíte, tak se za to nestyďte
Nemyslím tím, že máte dělat cvičenou opičku. Ukázat, že něco umím není na škodu. Viděl jsem desítky životopisů mých známých, které jsem revidoval a většina lidí se prostě neumí prodat. Stejně jako mi někdo vytýká drzost, tak často slyším, že jsem přehnaně sebevědomý. Ale nic takového, neexistuje. Pokud něco umím, tak to prostě umím, vím to o sobě a kdykoliv to jsem schopný dokázat.

Dbejte na svou osobní svobodu a možnost volby
Držte na uzdě své závazky. Člověk s třemi dětmi, hypotékou na obrovský dům a autem na leasing je zralý na Chocholouška ihned, jakmile se něco posere. Jakou myslíte, že má takový člověk možnost vyjednávat o svém platu? Jakou má možnost přestat pracovat, překvalifikovat se začít znova jinde? Flexibilita je v dnešní době velmi ceněna.
Už na vás čeká
Tak a teď se určitě spustí veletoč různých výmluv. "Přece nemůže být každý bohatý, někdo tu špatně placenou práci musí dělat!" Souhlas, ale proč zrovna ty? "Tys určitě nikdy nepracoval rukama a nevíš jaké to je!" Sbíral jsem kdysi borůvky a prodával je Němcům u pumpy, potom jsem také učil angličtinu. Nyní dělám v kanceláři. Fair point. A co? Moje volba, tu možnost tu má každý. "Neměl jsem takové možnosti jako ty, narodil jsem se s jedním okem, úkoly mi sežral pes, ujela mi tramvaj, když jsme to probírali, tak jsem asi zrovna chyběl, táta mě bil a jsem dyslektik." No jo, ale ty jsi výjimka, my ostatní jsme to totiž měli strašně lehké a vždy nám všechno vycházelo. Tobě prostě není pomoci. "Už jsem na to starý a mám děti, hypotéku, čtyři auta na leasing..." Máš rodinu, to není málo. Pěstuj ve svých dětech to, na co si myslíš, že je pozdě u tebe. Pozdě ale není nikdy na nic.

Tak čest práci za mediánovou mzdu!

pátek 15. listopadu 2019

Log update_CSCO

Dnes jsem uskutečnil nákup akcií společnosti Cisco Systems.

Nákupní cena: 45, 41 $
Průměrná cena: 33,81 $

středa 6. listopadu 2019

Skupina na Facebooku

Komu by se líbila myšlenka efektivně diskutovat a dostávat upozornění pokaždé, když se na blogu něco děje, mám řešení. Zde je odkaz na facebookovou skupinu:


Původně jsem zamýšlel vytvoření fanouškovské stránky, ale uzavřená skupina nám poskytne větší soukromí k diskuzi. Nikdo mimo skupinu neuvidí, že jste její součástí a viditelné nebudou ani příspěvky. Ty obecně podléhají schválení aministrátora, ale komentovat půjde samozřejmě bez schválení.

Výběr brokera

Dnes jsem objevil vcelku nic neříkající vatačlánek (spousta slov bez významu) na webu E15 o výběru brokera. Já to chápu, autor je zřejmě placený od slova. Co se týče inspirace pro články na blog jsou však tyto weby k nezaplacení.

Nebudu zde dělat reklamu žádnému brokerovi. Toho svého jsem oslovil s nabídkou propagace, protože si na jeho služby téměř nemohu stěžovat, jenže jeho základní affiliate program stojí za hovno. Chtěl jsem tedy pro vás (a taky pro sebe) vyjednat nějaké lepší podmínky v případě, že byste u něj otevřeli účet s odkazem na mě. Zájem z jeho strany nebyl. Napadly mě tři důvody:

 1. Blogspot u google je nevhodná platforma pro affiliates;
 2. můj blog je vulgární, s ničím se moc nesere, čte ho pár magorů jako jste vy a nedělal by společnosti dobré jméno;
 3. propaguji investiční strategie, na kterých broker vydělá velké kulové (žádný vysokofrekvenční trading, spíše pár nákupů za rok).
Znamená to, že vám v tomto článku poskytnu základní návod, na co si dát pozor. Průzkum trhu a samotné rozhodnutí bude už na vás.

Broker je společnost, která vám umožní přístup na burzu, bez něj to nejde. Dříve se chápal pojem broker jako někdo na telefonu, jemuž jste zavolali a řekli mu, kolik akcií má za jakou částku nakoupit. On zavolal zase jinam, nebo osobně vyřídil obchod na burze. V některých případech volal broker vám, pokud si myslel, že jste zvědaví na jeho názor, kdy co koupit nebo prodat. I dnes se s takovým přístupem můžete setkat. Většinou pro vás ovšem bude broker někdo, kdo vám založí login na webové stránce, ke které se přihlásíte a veškeré pokyny zadáte online. Občas vám od něj přijde mail s aktualizací obchodních podmínek.

Poplatky


To nejdůležitější jsou vždy prachy. Kolik budu muset zaplatit za to, že chci vydělávat. Zní to absurdně, ale z něčeho ti lidé žít musí. Poplatky je možné rozdělit na: 
 • Fixní;
 • variabilní;
 • kurzovní;
 • ostatní.
Fixní poplatek platíte za určité časové období a je jedno, jestli nakupujete, prodáváte nebo jenom tak
parkujete akcie. Například můj broker má nastavený fixní poplatek 2,5 EUR za burzu za rok. Znamená to, že pokud držím v kalendářním roce akcie na burze XETRA, NYSE, NASDAQ a Frankfurt, zaplatím 10 EUR ročně. Prostě merci - za to, že jsi.

Variabilní poplatek se už vztahuje k službám. Ten základní je za nákup a prodej. Většinou bývá poplatek stanovený jako procento (%), nebo spíše jeho zlomek, z částky, kterou chcete investovat s tím, že je určeno nějaké minimum, abyste nenakupovali po jedné akcii. Někdy to bývá fixní poplatek + nějaká drobná částka za každý kus akcie. Tady už je třeba dávat pozor, abyste nekoupili třeba 20 000 kusů nějaké levné trash akcie a neplatili kvůli tomu balík.

Pokud nebudete zrovna nakupovat na české burze, budete potřebovat dolary a eura (či jiné,  exotičtější měny). Většina brokerů má multiměnový účet a pokud máte EUR/USD účet v bance, můžete prostředky snadno převést. Pokud vám jde ovšem výplata v CZK, nezbývá vám než měnu konvertovat. Zde je třeba si ohlídat, jak výhodné broker nabízí kurzy. Můj broker nabízí například dvě řešení. První (a to využívám) je, že se všechno automaticky překlápí do EUR. Pokud chci tedy koupit za 30 000 CZK akcie na NYSE, neplatím za konverzi do EUR nic, ale za konverzi EUR - USD si broker účtuje 30 CZK. Pokud přijde dividenda v USD, převede se automaticky na EUR a opět se odečte 0,10 %. Druhá možnost je, že budu mít multiměnový účet. Pokud budu chtít převést "ručně" měnu, zaplatím poplatek 10 EUR a 0,02 % z převáděné částky. Snadno si tedy lze spočítat, co se vyplatí více při různých objemech.

Někdy broker účtuje poplatek za DRIP (Dividend Reinvestment Plan), někdy za různé převody, vybrání hotovosti, poplatek za neaktivitu (neuskutečníš za měsíc ani jeden obchod - zaplatíš například 10 USD), za zpracování dividend, za reálná data (u většiny brokerů je bezplatná varianta zpožděná třeba o 15 minut), různé výpisy a podobně.

To jsou základní poplatky, které budou zajímat investora mého ražení. Kdo chce obchodovat s pákou (za vypůjčené peníze), budou ho zajímat úroky, kdo má zájem o různé opce, futures, warranty - musí počítat s dalšími poplatky.

Služby a přístup na burzy


Broker nemusí poskytovat přístup na všechny burzy. Zvláště ty exotické vám buďto židovsky zpoplatní, nebo pro vás nebudou dostupné vůbec. Před založením účtu si tedy zjistěte, kam si můžete hrábnout a za kolik. Základními burzami, kde koupíte skoro všechno jsou XETRA, NYSE a NASDAQ, většinou si vystačíte s těmito třemi, a proto bych soustředil pozornost na poplatky na nich.

Většina brokerů nabízí několik druhů účtů. Ty basic bývají levné při menších objemech a ty VIP./Gold/Professional zase při větších objemech. Obecně platí, že u těch profi jsou dražší fixní poplatky a levnější variabilní. Zjistěte si, zda váš broker umožňuje DRIP (pokud ano, musíte za to platit?). Zjistěte, zda umožňuje přesouvat akcie z účtu na účet, či k jinému brokerovi (a za kolik). Umožňuje posílat cash z více účtů? Má dobré zabezpečení? V neposlední řadě - jak umí danit? Jsou brokeři, kteří mají sídlo v jiné zemi a neumím zdanit české akcie 15 %, nýbrž daleko vyšší sazbou a to rovnou 35%. Rozdílně daní brokeři dle mé zkušenosti i kanadské akcie. Jak se chová broker k ADR certifikátům? Všechny tyto otázky byste si měli (nebo spíše jemu) položit.


Záruka a dobré jméno


Ze zákonů EU vyplývá, že hotovostní vklady jsou pojištěny 100 % do výše 100 000 EUR. Někteří brokeři se řídí "domácí" legislativou, např. s limitem 20 000 EUR (s nižším zajištěním jsem se nesetkal). Kdo by ale měl hotovost na účtě u brokera (mimo nutnou rezervu pro případ korekce)? Spíše nás bude zajímat, jak jsou chráněny aktiva v podobě akcií. U svého brokera mám akcie uloženy  kdesi v Lucembursku, 100% odděleny od podnikání brokera. Nemohou se tudíž dostat do konkurzní podstaty v případě krachu brokera. Ptejte se svého brokera, co by se mohlo stát s vaším kokainem, kdyby se dostal do průseru!

Radím vždy trochu pogooglit. Recenze brát střízlivě a s rezervou. Pokud ovšem narazíte na více negativních zkušeností různých lidí, ruce pryč! Dobré jméno je základ. Napovědět může i počet klientů, délka působení na trhu atd.

Stálost


Za tři roky, co investuji se svým brokerem, se nezměnila výše, ani struktura poplatků. Může to být tím, že je broker ve fázi nabírání nových zákazníků, ale určitě to je velké pozitivum. Pokud se budou měnit obchodní podmínky, jako nálada ženy v periodě, dal bych od něj okamžitě ruce pryč. Není nic horšího, než nasyslit pár mega do dividendových akcií a najednou se dozvědět, že broker zavedl poplatek za vypořádání dividendy.

Podpora a komunikace


Zkuste cvičně poslat brokerovi nějaký email s dotazem, nebo zavolat na infolinku. Mluví na vás česky? Za jak dlouho odpověděli? Byli schopni odpovědět? Jakmile zainvestujete všechny své tvrdě vydřené prachy, už druhý den vám nepůjde přihlásit se do rozhraní a nikdo nebude odpovídat na maily, garantuji vám, že se orosíte jak láhev chlazené Plzně na sluníčku.

Naopak je dobré, se vyhnout spamerům. Existují brokeři, kteří vám prostě budou cpát intradenní trading na páku. Nejlépe ještě s dalšími zapákovanými produkty. Navíc budou mít pocit, že vlastně ví, co obchodovat lépe než vy. Jeden e-mail od brokera za měsíc je víc než dost.

Rozhraní


V tomto případě nejsem příliš náročný. Stačí mi, abych byl schopný jednoduše v rozhraní "vygooglit" akcii a zadat pokyn. Své portfolio sleduji pomocí jednoduchého excelovského soubor se všemi záznamy. Pokud jste náročnější, zkuste demo účet a zvažte, co vám bude vyhovovat.

Minimální vstupní poplatek


Některé brokerské společnosti, asi aby si ověřily, že to myslíte vážně, vyžadují jakýsi minimální vklad. Jeden z mých brokerů ho chtěl, a to ve výši 50 000 CZK, druhý vyžadoval jen 1 CZK jako aktivační transakci k ověření účtu. Osobně to nepovažuji za překážku, ale chápu, že řada z vás by ráda začala s menšími částkami. Ověřte, zde taková "překážka" u vámi vybraného brokera existuje.


Závěr


Co říci závěrem? Samostatné investování není drahé, navzdory tomu, co vám tvrdí "populárně-naučné" weby typu E15, mesec.cz nebo penize.cz. V žádném případě si nepředstavujte nějakou složitou platformu, kde vás každá chybička stojí miliony. Pečlivě se seznamte s podmínkami brokera a směle se pusťte do nákupu!

sobota 2. listopadu 2019

Investiční log_deafult

Zde najdete všechny mé nákupy a prodeje so far:

Datum              Ticker      Burza    Nákupní cena

21.06.2016          RY          NSE        61,54
21.06.2016          T             NSE        41,225
23.06.2016          DAI        XET        59,39
30.06.2016          SAN       NSE        3,79
27.07.2016          KO         NSE        43,49
29.08.2016          MUV2   XET        158,2
29.08.2016          BMW    XET         76,6
14.09.2016          RDSA    NSE         48
13.10.2016          RAI        NSE        47,1
01.11.2016          T             NSE        36,75
15.11.2016          CSCO     NDQ      31,66
15.11.2016          BPL        NSE        65,01
15.11.2016          OHI        NSE        29,42
07.12.2016          CSCO    NDQ       29,935
14.12.2016          GME      NSE        25,25
14.12.2016          ABBV    NSE        61,7
12.01.2017          ETN       NSE        67,61
14.02.2017          NVO      NSE        34,56
14.03.2017          HNP       NSE        27,5
14.03.2017          NGG      NSE        60,29
12.04.2017          MUV2   XET        182,1
28.04.2017          LB          NSE        52,28
15.05.2017          MO        NSE        70,295
22.05.2017          NGG      NSE        75,2
24.05.2017          GME      NSE        22,61
14.06.2017          CSCO     NDQ      31,69
18.07.2017          OHI        NSE        33,7
14.08.2017          IBE1       XET        6,793
01.09.2017          MO        NSE        63,31
14.09.2017          SBS        NSE        10,585
14.09.2017          INFY      NSE        14,5
14.09.2017          BBVA     XET        7,395
02.10.2017          OHI        NSE        31,45
12.10.2017          BIL         XET        15,29
12.10.2017          RIO1      XET        40,39
27.10.2017          EUC       FRA        0,131
13.11.2017          T             NSE        34,18
17.11.2017          WPP       NSE        84
13.12.2017          OHI        NSE        27,78
13.12.2017          EUC       FRA        0,123
12.01.2018          LB          NSE        49,81
12.01.2018          RDSA     NSE        70,43
12.02.2018          PFE        NSE        34,63
12.02.2018          MU        NDQ       41,765
12.02.2018          GE         NSE        14,81
06.03.2018          KHC      NDQ       67,54
12.03.2018          MU        NDQ       59,2
29.03.2018          GME      NSE        12,64
18.04.2018          ABBV    NSE        93,19
18.04.2018          BMT      XET        45,23
11.05.2018          GIS        NSE        42,53
11.05.2018          KHC      NDQ       59,13
11.05.2018          PG         NSE        73,3
13.06.2018          MO        NSE        57,13
13.06.2018          KHC      NSE        60,1
12.07.2018          T            NSE        32,03
23.07.2018          IBE1      XET        6,71
10.08.2018          NGG      NSE        52,72
15.08.2018          BUD      XET        86,19
11.09.2018          DXC      NDQ       89,96
12.09.2018          BUD      Lynx       75,47
12.09.2018          IBE1      Lynx       6,24
20.09.2018          T            NSE        33,33
11.10.2018          BMT      XET        39,47
12.10.2018          BAYN    Lynx      78,11
12.10.2018          TEF        Lynx      7,043
12.11.2018          IBM       NSE       122,21
12.11.2018          ABBV    NSE       88,7
12.11.2018          BMT      XET       34,29
12.12.2018          RDS-A   Lynx      26,16
15.11.2018          NWL      NDQ      20,93
28.12.2018          BMT      XET       28
20.12.2018          KHC       NSE       44
14.01.2019          CBLK     NDQ      13,64
30.01.2019          BBVA     XET       5,266
30.01.2019          PFE        NSE        41,02
30.01.2019          ABBV    NSE        77,14
09.04.2019          WBA      NDQ      54,76
17.05.2019          ADES     NDQ      12,95
26.08.2019          LYB        NSE       69,55
13.09.2019          DXC       NDQ      33,41


01.11.2016          RAI        NSE        55,02
07.12.2016          SAN       NSE        5,025
18.04.2018          NVO      NSE        48,75
28.04.2017          KO         NSE        42,86
06.03.2018          ABBV    NSE        114,05
22.05.2017          NGG      NSE        68,94
15.08.2018          INFY      NSE        20,77
14.01.2019          SBS        NSE        11,2
24.01.2019          HNP       NSE        26,59
30.01.2019          DAI        XET        51,88
30.01.2019          BMW     XET        73,5
30.01.2019          GME      NSE        11,2
30.01.2019          BPL        NSE        30,05
30.01.2019          LB          NSE        27,57
31.01.2019          GE          NDQ      10,3
23.08.2019          CBLK     NDQ      26,01

úterý 29. října 2019

Vyhodnocení dotazníku a dilema blogerovo

Úvodem bych chtěl velmi poděkovat těm 52 lidem, kteří si našli chvilku volného času a vyplnili dotazník. Chtěl bych se nyní s vámi podělit o získané statistiky a hlavně reagovat na podnětné návrhy. Pokud jste dotazník ještě nevyplnili, klidně můžete i teď, nechám ho otevřený.

Džender

Tady je to poměrně snadné, blog čtou z velké většiny muži (49), ale našly se i 3 ženy. Chápu, že téma je blízké spíše pánské části populace, přesto kudos všem ženám, které se o toto téma zajímají. Před nějakou dobou jsem dostal v komentářích sprda za to, že se do ženských navážím ve smyslu jejich finanční (ne)gramotnosti. Samozřejmě jsme si vědom, že může panovat i situace opačná a znám ženy, které spravují jmění společné oběma partnerům. Změním kvůli tomu způsob vyjadřování? Asi ne, upřímně celý blog je psaný se značnou mírou nadsázky.

Věk

Nejmladšímu čtenáři je 22 let, nejstaršímu naopak 61. Věkový průměr je krásných ježíšovských 33 let a medián vychází na 30 let. Největší množství je ve věku 28 let, což si vysvětluji věrnými čtenáři z mého sociálního okruhu. Osobně bych čekal průměr trochu nižší, ale vysvětluji si to tím, že lidé starší 30 let disponují vyššími příjmy a mají možnost volnou hotovost investovat.

Vzdělání

Více než polovina (53,5 %) respondentů má magisterské vzdělání, 3 respondenti dokonce postgraduální (jen doufám, že ne z ekonomie). 13,5 % tvoří bakaláři, 23 % středoškolsky vzdělaní a po 2 % jsou respondenti s výučním listem nebo základní školou. Tady naopak příliš překvapený nejsem, vysoký podíl vysokoškoláků jsem očekával. V žádném případě tím ovšem netvrdím, že je vysoká škola nutností k pochopení tohoto blogu. Naopak, školy jsou často překážkou ve vzdělání.

Povolání

73 % respondentů tvoří zaměstnanci ze soukromého sektoru. 10 % jsou OSVČ a 17 % tvoří státní zaměstnanci. Zde jsem čekal vyšší podíl podnikatelů oproti zaměstnaneckému poměru. Sám se chystám zřídit k práci živnost a jsem velice zvědav, jak se mi bude dařit. Láká mě myšlenka být alespoň částečně pánem svého času a dostávat odměnu přímo úměrnou odvedené práci.

Money

Zde jsem buď špatně formuloval otázku, nebo jsou respondenti opravdoví boháči. Mám trochu podezření, že určitá část odpovědí je za rok a ne za měsíc. Přesto se pokusím odpovědi nějak statisticky vyhodnotit, zcela jistě ovšem dojde ke zkreslení. Abych se dopracoval rozumných výsledků, vyloučím odpověď "50". Do příjmové skupiny do 100 000 Kč čistého měsíčně se vešla většina respondentů. Pokud bych tedy vyšší příjem bral jako neporozumění otázce, tak průměrný měsíční čistý příjem respondentů za posledních 12 měsíců činí 40 000 CZK. Medián poté vychází na 38 000 CZK. Jako nejvyšší čistý měsíční příjem někdo uvedl 3 000 000 CZK.

Aktiva

Výsledky této otázky budu prezentovat raději graficky:

Zde je zajímavé, že méně než polovina respondentů nemá peníze alokované v nemovitosti. Při věkovém mediánu 30 let bych očekával větší podíl. Je ovšem možné, že někteří nepovažují vlastní bydlení za investici. Graf určitě odráží diverzifikaci a jsem rád za značný podíl poslední položky.

Jmění uložené v aktivech

Průměr investovaného objemu peněz je 2 500 000 CZK, medián potom 1 000 000 CZK. Rozdíl mezi průměrem a mediánem je dán zejména jednou odpovědí, která se značně lišila od zbytku a tvořila 40 000 000 CZK. Zde byly výsledky v souladu s mým očekáváním.

Likes & dislikes

 

Této části si jako bloger – amatér vážím nejvíce. Děkuji za hřejivá slova chvály. Jsem rád za interakci se čtenáři alespoň tímto způsobem. Vaše odpovědi mi poskytly návod, jak postupovat s blogem dále. Přinesly ovšem také staronové dilema. Pojďme odpovědi rozebrat a budu rád za další komentáře pod článkem.


Kvalita vs. kvantita

Jsem plně zaměstnaným mužem a nikoliv rentiérem, takže na blog opravdu není tolik času. Na druhou stranu jsem ve svém životě nedávno identifikoval činnosti, které mi nikterak neprospívají a zaberou značnou část mého volného času. Proto snad frekvenci psaní zvýším. Zatím nápady na články nedošly a jistě si mnozí všimli, že jsem načrtl určité seriály, které zatím nemají pokračování. Abych zachoval stávající kvalitu, nemohu pravidelně psát více, než 3 články měsíčně. Alibisticky (a naprosto záměrně) jsem nazval blog "občasník", abych se vyhnul povinnosti přispívat.

Profesionálnější vzhled vs. monetizace

Přemýšlel jsem nad migrací na nějaké vlastní webové stránky, které by mi umožnily větší kreativitu. Vybudovat podobné stránky a odmigrovat příspěvky by kladlo velké nároky na čas. Doména a hosting také něco stojí a pochybuji, že by náklady zaplatila reklama (stejně určitě máte, vy syčáci, zaplej adblock). Platforma blogspot od Googlu je skutečně jednoduchá. Vlastní web tedy úplně nevylučuji, ale v brzké době vám bude muset stačit nuzný starý blog.

Jako správný Žid bych byl ochoten přemýšlet nad nějakou tou monetizací. Nenapadá mě ovšem žádná rozumná forma. Reklamy se mi příčí z principu. Komu bych reklamu dělal? Bankám? Mnou   (částečně) proklínaným fondům? Nebo brokerovi? Já tyto společnosti moc v lásce nemám. Moje nároky na investiční platformu jsou následující: aby to moc nestálo, aby to bylo jednoduché, aby mě nikdo neotravoval. Placený přístup je také zcestný, zase tak odborné články nepíšu. Jediné, co mě napadlo (a neskutečně by mě bavilo) by byl nějaký ucelený e-book, který bych prodával. Něco jako "Cesta finančního negramoty". Zatím s tím ovšem počkám, za pár let, až budu dále na mé cestě k finanční nezávislosti, bude vhodnější doba.

Oznámení nového článku

Pokud chcete být informováni o novém článku, lze využít RSS (napravo dole). Chápu, že je to v dnešní době trochu nemotorné a tak mohu založit Facebookovou stránku, kterou můžete lajknout a zapnout odběr. Jinak mě žádné řešení nenapadá. Značně to zefektivní i potenciální diskuzi. Na krátký příspěvek/myšlenku bych si také našel čas častěji.

O jakých akciích uvažuješ, indikátory a jak přemýšlíš

Sem tam to zmíním v jednotlivých článcích. Své tipy mohu poskytnout, ale určitě bych nikomu neradil se jimi řídit. Indikátory a celkově můj pohled myslím popisuji dostatečně. Ostatně je o tom celý tento blog. Mé myšlení určitě není neměnné. Nejsem dogmatik (a když to tak vypadá, věřte, že jde o nadsázku), jak řekl génius české politiky: "Názor nemění jenom blbec". Vlastně by se dalo říci, že se učím zároveň s tím, jak píši blog. Do budoucna bych chtěl dodělat videoseriál o finvizu. tak bych snad mohl zařadit i nějaký ten cvičný screening. Zaujal mě i návrh, abych popsal akcie, nad kterými neuvažuji. 

Demokratizace blogu

Jeden respondent mi naordinoval 5 článků měsíčně. Druhý byl shovívavější a chce hlasování o tématu dalšího článku. Ten druhý nápad se mi vcelku zamlouvá. Mohli bychom to realizovat právě na té facebookové stránce. Prozatím klidně pište do komentáře. Jen upozorňuji na riziko toho, že si vymyslíte téma, o kterém vím úplný výkal.

Jsi hnusný sprosťák

Jazyk blogu je záměrně zvolen takto. Chtěl jsem dosáhnout kontrastu s finančními weby, které jsou typické korektním vyjadřováním, ale obsahem se jedná jen o vatu. Vulgarity mají za cíl budovat image prosťáčka, který selským rozumem kouká na korporátní svět a snaží se, majíce slámu v holínkách, alokovat své těžce vydřené groše do těch správných aktiv. Navíc když může prezident... Takže vzhůru k nosní inhalaci benzoylmethylekgoninu z rekta ukrajinské profesionální společnice!

Složitost, partnerka nechápe

Toto je pro mě velice podnětné. To, aby běžný čtenář chápal text, je pro mě prioritní. Na druhou stranu nemohu pořád začínat na zelené louce. Blog je třeba číst postupně, nejlépe chronologicky tak, jak byly vydané články. Mohu se pokusit o nějaké odkazování, nebo vytvoření webové "mapy".

Brojení proti stavebku a koupils byt

Každý za své. Přijde ti stavebko jako vhodný nástroj? Dej prachy do stavebka. Mně vadila jeho adorace a tak jsem považoval za vhodné vytvořit protipól. Byt byl zatím má nejlepší investice. Sad, but true. Za ty 4 měsíce, co ho vlastním, jsme vysledoval, že se ten samý prodává o vchod vedle za cenu o 500 000 Kč výš. Názor jsem změnil pod tíhou situace. Když jsem s blogem začínal, bydlel jsem 6 hodin cesty vlakem od nejbližší spřízněné duše. Každý, s kým jsem přišel do styku (včetně nadřízených) mě do nákupu nemovitosti tlačil. Moje brojení tudíž mělo opodstatnění za hranicemi tohoto blogu. Ukázalo se, že jsem udělal dobře. Po dvou letech jsem se stěhoval a kdybych tehdy koupil nemovitost, splakal bych. 

Akcie s vyšším dividendovým výnosem

Dočkáš se, teď mi na REITs nepřijde úplně dobrá doba. Určitě budu tyto společnosti kupovat v závěrečných dvou letech před mým odchodem do "důchodu" (2025, 2026, když bohové dají)

Novinky v reakci na vaše podněty

V zásadě jsem se rozhodl trochu "překopat" hlavní menu. Je tedy možné, že blog bude dočasně mírně pochroumaný.

Plánuji založit sekci "Investiční log", kam prostě ihned po nákupu uveřejním co, kdy, kde a za kolik jsem koupil. Bez nějakého dalšího komentáře. Článek s informacemi o společnosti bude následovat až s odstupem. Tím získáte aktuální přehled o mých nákupech. V sekci Mé portfolio bude nově mé aktuální portfolio a "justification" jednotlivých nákupů budu uvádět v nové sekci.

Závěrem

Všechny vaše návrhy, i ty zde nezmíněné, jsem zaznamenal a vezmu je v úvahu. Ještě jednou děkuji. V tedy spočívá to dilema? Jak moc se chci bez nároku na odměnu tomuto blogu věnovat. Jak jsem naznačil, chci teď ke stálému zaměstnání rozjet ještě živnost a tak se mi do monetizace blogu a migrace na vlastní webovky nechce. S četností příspěvků bych ale něco udělat mohl. A co bych chtěl já od vás?

- diskutujte, trochu to tu oživme.
- navrhujte, komunikujte se mnou i sami mezi sebou
- zrušte svá stavebka
- nakopněte svého finančního poradce do zadku
- žijte a investujte

sobota 19. října 2019

Dotazník Finančního negramoty

Ahoj!

Doteď jste pasivně hltali z mé studnice moudrosti a proto nastal čas mi mou neskonalou laskavost vrátit. Připravil jsem takový malý, naprosto anonymní dotazníček, který má nejen ukojit mou neskutečnou zvědavost, ale i pomoci se zkvalitněním tohoto blogu.

Odkaz na dotazník:


Předem děkuji všem za vyplnění a investicím zdar!

pátek 18. října 2019

Video Killed the Radio Star!

Když Trevorn Horn napsal tuto píseň, inspiroval se povídkou "Sound-Sweep". Svým obsahem píseň pojednává, zjednodušeně řečeno, o hudebníkovi, jehož kariéra vzala za předčasný konec vlivem nástupu šíření televizního vysílání.

Do prdele Michale, o čem to zase píšeš, věnuj se investování a přihraj nějakej tip na akcii s P/B pod 3 a P/E pod 15!

Můj investiční horizont pro drtivou většinu mého portfolia je skutečně dlouhý. Svou rodinou anamnézu jsem radši příliš nezkoumal, ale minimálně do 60 bych tu mohl být. Pokud se mi skutečně povede opustit zaměstnání (byť třeba jen dočasně, za účelem cestování) ve věku 35 let, budou dividendy tvořit podstatnou část mého pasivního příjmu. Teď na chvilku zapomeňte na všechna P/B, P/E a P/S, zavřete oči a zeptejte se sami sebe: "Jak bude vypadat svět za příštích 10, 20 či 30 let?"

Na webu Seeking Alpha působí uživatel s nickem Buyandhold 2012. On, a před ním jeho matka, spravují na naše poměry neskutečně hodnotné portfolio. Jak již název napovídá, akcie nakoupili a nikdy neprodali. Jeho matka nakupovala akcie ještě v době, kdy jste museli nasednout do auta, dojet třeba do 300 km vzdáleného města, kde jste ústně, popřípadě písemně zažádali o nákup akcií za patřičnou cenu. Tento pokyn byl poté opět ústně nebo písemně proveden na burze, kde na sebe hulákali makléři jeden přes druhého. Dnes se křivka nabídky a poptávky protíná elegantně a celá transakce vám nezabere ani 5 vteřin. Pro výběr společnosti na celoživotní či dokonce mezigenerační držení vám fundamentální analýza moc nepomůže. Ani dividend aristocrats/kings/zombies nemusí nutně znamenat jistotu.

Ekonomika a trendy jsou vlivem globalizace čím dál dynamičtější, a tak manažerům společností nezbývá, než se neustále dokola ujišťovat o tom, jestli jim něco neutíká. Pojďme se podívat, kterým společnostem ujel vlak, kterým právě ujíždí a které naopak úspěšně přesedlaly a vezou se na vlně nových trendů. A nebo na ty, které si dál jedou tu svoji a u nichž jsou základy business modelu neotřesitelně zakotveny ve spotřebních kořenech celosvětové populace.

Retail pod tlakem


Když jsem poprvé zaslechl slovo Amazon, byl ještě tento malý e-shop spojovaný především s knihami. Nyní se tento moloch pere o první místo v tržní kapitalizaci s firmami Apple a Microsoft.

Když potřebuji koupit nějakou elektroniku, většinou zavítám na stránky Alza.cz. Proč? Důvodů je několik:
 1. Přehlednost. E-shop je prostě vymazlenej.
 2. Recenze uživatelů. Na jednom místě, přehledné, moderované.
 3. Systém doručení zboží. Dle potřeb zákazníka.
 4. Reklamace. V porovnání s jinými e-shopy poměrně spolehlivá.
 5. Ucházející ceny. Menší e-shopy jsou samozřejmě levnější, ale kvalita služeb je jinde.
Doby, kdy Alza prodávala počítače a mobily jsou dávno pryč. Dnes na Alze koupíte potřeby pro zvířata, kutily, turisty a sportovce. Dokonce pořídíte na Alze i auto, traktůrek a parfém pro starou.  Alza také vyrábí vlastní zboží pod značkou Alza Power (různé doplňky, kabely, reproduktory). Kde nakupujete elektroniku vy? V elektru v obchoďácích? Kameném obchodě na maloměstě? Pokud jste se narodili po roce 1990, tak pochybuji. Amazon šel ještě dál. Má vlastní nabídku širokého sortimentu zboží, smlouvy s třetími stranami, šíří obsah (rozuměj knihy, videa, hudbu a podobně), konkuruje Netflixu s vlastní předplacenou službou, vydává kreditní karty nebo nabízí dopravní služby a to prosím pěkně po celém světě.

Pamatuji časy, kdy jsem nakupoval jinak. Nasedli jsme s mamkou na autobus a jeli do okresního města, kde byl velký obchoďák. Tam jsme koupili všechno, co jsem potřeboval do školy, k tomu třeba jídlo, co neměli v našem malém městě a oblečení. Někdy i nějakou tu PC hru v JRC. V obchoďáku byla i lékárna, banka, zverimex a hračkářství. Podobné obchoďáky prakticky zlikvidovaly většinu maloměstských kamenných obchodů. Pár let na to se tyto obchody samy dostaly pod tlak (zejména v zahraničí) vlivem právě zmíněného Amazonu, či naší Alzy. Musely přijít s něčím navíc. Obchodní centra se tak začala stávat místy, kde lidé tráví volný čas. Přibyly fastfoody, kde se mohou levně najíst. Ve druhém patře je často kino a posilovna, dítě odložíte v dětském koutku a jdete zkoušet hadry, to žádný e-shop nenahradí. Ty obchoďáky, které to nepochopily, se většinou potázaly se zlou. Příkladem může být třeba Macy´s (ticker M)

Analogií k českému JRC (obchod prodává videohry a různé malé herní příslušenství a většinou zeje prázdnotou) v USA je firma GameStop (ticker na GME). Tato společnost se dostala pod neuvěřitelný tlak vlivem business modelu společnosti Steam či Microsoft. Internet zrychlil a je mnohem snazší stáhnout hru online, než si pro ni dojít a koupit ji zabalenou na CD (kdo z vás má ještě PC/laptop s CD-ROM?) nebo na flash disku. GME si tento problém dlouhodobě uvědomovala a snažila se využít své rozsáhlé sítě kamenných obchodů k tomu, aby nabídla maximu. Nyní lze koupit v GME mobil od Applu, sjednat tarif u AT&T, hrát hry na konzolích a hlavní masterplan na rebound od ziskového dna byl prodej collectibles (kartičky, sošky, plakáty, hračky na motivy slavných sci-fi a fantasy filmů). A není to málo Antone Pavloviči? To ukáže čas, investoři každopádně společnosti příliš nedůvěřují a vše směřuje k tomu, že bude převzata nějakým větším hráčem.

Vývoj ceny akcie společnosti GameStop (zdroj: finviz.com)

Vývoj ceny akcie společnosti Macy´s (zdroj: finviz.com)

Vývoj ceny akcie společnosti Amazon (zdroj: finviz.com)

Interiér kamenného obchodu GameStop

Konkurence ve streamingu na vzestupu


Ti bohatší z nás měli (a někteří pořád mají) pravděpodobně doma kabelovku (popřípadě satelit na okně). Plebs, jako jsem byl já, koukal jenom na Novu a Čétéčka, maximálně se občas dala chytnout Prima. Na Pokémony a unikátní pohádku Kočkopes (příběh mutanta mezi kočkou a psem, který žil na skládce) se muselo vstávat v šest ráno. Pokud jste to se vstáváním přehnali, museli jste koukat na barevné pruhy a divné pištění.

Dnes díky ruským serverům můžete koukat online na cokoliv minimálně v HD kvalitě. Popřípadě to stáhnete přes Torrenty. Pokud jste ale Law-Abiding-Citizen, rozmazlený fracek nebo pohodlný vepřík, tak si zaplatíte Netflix. Je to prostě taková "kabelovka" přes internet, kde máte všechno pěkně ve full HD, titulky nemusíte stahovat, vkládat ani správně časovat, ale zaplatíte za to měsíčně třeba 200 Kč. V USA a západní Evropě celkem terno.

Netflix se těšil enormnímu růstu subscriberů a s tím spojených tržeb. Na burze dokonce obsadil jedno z písmen populárních akcií skupiny FAANG akcií (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google). Problém přišel ve chvíli, kdy podobnou službu začaly nabízet i jiné společnosti, jako AT&T, která spojila službu do balíčku s internetem a může nabídnout unikátní produkci HBO, nebo třeba Disney. Najednou se Netflix dostává pod tlak, protože nemá, co by nabídl navíc a jeho vlastní produkce, v některých případech velmi kvalitní (Black Mirrors, Narcos či Stranger Things), přestává stačit. Jak 100hoven (čti z toho ven)? Sledujte strategická rozhodnutí managementu Netflixu. Počty subscriberů dvě čtvrtletí po sobě klesají.

Vývoj ceny akcie společnosti Netflix (zdroj: finviz.com)

Thomas Cook vs. cestování mileniálů


Když jsem byl malý, neuměl kromě strýce v rodině nikdo anglicky. Na dovolenou se jelo tak, že se našel známý s cestovkou, zabalily se obrovské tašky naplněné řízky, konzervami, opalovacími krémy (UV faktor 100), dekami, ručníky a všemožným harampádím. Před kulturák dokodrcala Karosa a jelo se na Jadran ať už z jedné, nebo z druhé strany. Tam už čekal hotel nebo bungalov a paní delegátka, která ovládala italštinu nebo chorvatštinu (je to to samé jako srbština, ale to se nesmí říkat). Na té jsme byli celý zájezd ve všem závislí. Jídlo jsme dostali v hotelu, nebo jsme chodili na pizzu. Celé to bylo pojištěné a většinou byly součástí i dva až tři výlety. Bouchat takové zájezdy v devadesátkách bylo celkem terno, kdejaký Čech, ale i Japonec, si tak mohl přijít k solidním penězům.

Ovšem nyní se píše rok 2019. Když chci cestovat, otevřu vyhledávač letenek a nastavím parametry "z Praha + okolní letiště" do "kamkoliv" v termínu "XY". Ubytování řeším u místních v rámci kulturní výměny (například coachsurfing), přes booking.com nebo airbnb. Najím se potom kdy a kde chci. Programem nejsem závislý na nikom a na ničem. Mohu skutečně cestovat a ne se vracet každý den na stejný hotel. Cenově to vyjde asi jako ta nejvíce lowcost cestovka mimo sezónu a zážitky se tomu nic nevyrovná. Nejspíš nejsem sám, protože tradičních cestovek nezkrachovalo za poslední desetiletí zrovna málo.
Vývoj ceny akcie cestovní kanceláře Thomas Cook za uplynulých 5 let (zdroj: comdirect.de)

Žrát zdravě


Maso se dnes nepapá, protože se přišlo na to, že se před tím musí zabít zvířátka, která se přece celou historii lidstva chovala jen pro radost. Navíc je nás stále víc a víc (v ČR nás od roku 1960 přibylo skoro milion a to je alarmujících 0,16 % ročně). K tomu se zjistilo, že jsou zlé cukry a ne tuky. V dnešním menu tak naleznete vegeteriánský hamburger, místo hranolků si můžete dát salát a celé to zapít minerální vodou, či dietní coca-colou. Coca-cola mimochodem nabízí i variantu "life" (u nás jsem ji ještě neviděl ani v Praze), která je slazena stévií. Na burzu vstoupila tento rok společnost Beyond Meat, která vyrábí předražené veganské maso. Při včerejší zavíračce si ji můžete koupit za neuvěřitelných 143 $ kus, přičemž společnost dosáhla za poslední rok ztráty 0,64 USD na akcii. Růst zisků ovšem není nezajímavý a kdo ví, možná je právě toto naše budoucnost.

McDonald´s tedy upravil své menu, Coca-cola začala skupovat minerálky a výrobce fresh džusů po celém světě. Některé firmy, zdá se, mají s transformací větší problémy. Trendy je žrát fresh, RAW, bez lepku, přidaných cukrů a saturovaných tuků. Problém je, že to potom nevypadá úplně vábně a chuť je také často ta tam. Cestou může být diverzifikace, akvizice nebo rebranding. Dnešní Kraft Heinz se vydal všemi třemi cestami. Prakticky to spočívalo v posílení divize žrádla pro domácí mazlíčky, samotné fúzi původních společností Kraft a Heinz nebo výrobě nových, o proteiny obohacených výrobků. Bude to stačit?

Vývoj ceny akcie společnosti Kraft Heinz (zdroj: finviz.com)

Evil stocks a jednoduchý business model


K lidské přirozenosti patří několik negativních rysů. Jedním z těch nejvýznamnějších je závislost. Ať se nám to líbí nebo ne, každý jsme na něčem závislý. Někdo žere sladké, někdo paří Defense of the Ancient (Dota), někdo onanuje u porna, kouří, žvejká tabák, chlastá, bere antidepresiva, tráví čas na sociálních sítích, nebo sportuje. Dalším rysem je naše potřeba být uznávaný. S tím souvisí potřeba zapadat do určitých stereotypů. Třeba správnej chlap prostě musí bejt namakanej a mít spoustu sexu, jinak to není chlap. Gaussova křivka je neúprosná a ti od hodnoty 100 doleva tomuto tlaku prostě podléhají. K lidstvu také od pradávna patří války.

Pokud se s výše napsaným smíříme, můžeme to využít ve svůj prospěch. Sice existují jisté tendence závislostem čelit, ale například Buyandhold 2012 by vám potvrdil, že Altria/Philip Morris jsou jeho nejúspěšnější investicí a pamatuje stovky případů, kdy FDA (Food and Drug Administration) pokoušela tabákový průmysl zastavit.

Jako stabilní business model proto hodnotím výrobce sofistikovaných zbraňových systémů. Pokud by byla možnost investovat do společností provozující porno stránky, neváhal bych ani minutu. Až se jednou legalizuje prostituce, či měkké drogy, budu jedním z prvních investorů.

Vývoj ceny akcie společnosti General Dynamics (zdroj: finviz.com)

Vývoj ceny akcie společnosti Lockheed Martin (zdroj: finviz.com)

Vývoj ceny akcie společnosti Northrop Grumman (zdroj: finviz.com)

Vývoj ceny akcie společnosti Raytheon Company (zdroj: finviz.com)
Existuje business tak primitivní, že vám na jeho popis stačí jedna věta? Platí zároveň, že si bez produktu/služby nedokážete představit život? Potom se jedná o něco, co tu téměř jistě bude i za 30 let. Za mě je to určitě výroba elektřiny. Jistě, zisky společnosti jsou závislé na cenách elektřiny. Může se dokonce stát, že vypukne požár od jiskry z elektrického vedení, který dovede firmu ke krachu. Mnohem pravděpodobnější ovšem je, že vám tato společnost bude desítky let vyplácet pravidelnou dividendu, která se bude zvyšovat o inflaci.

So what?


Co tím chtěl básník říct? Máte se okamžitě zbavit popisovaných akcií? Ignorovat fundament? V žádném případě. Jen jsem chtěl naznačit, že i trendy hrají svou roli v analytické mozaice a je třeba jim věnovat pozornost. Zvláště nejste-li daytrader, ale dlouhodobý dividendový investor.

Motorem přizpůsobování se trendům či dokonce vlastní kreativní vizionářské firemní strategie je vždy manažer. Kvalitní magement se postará o to, aby společnost nezaspala dobu.