středa 21. června 2017

Výroční zpráva 2016/2017

Pokud budete chtít někdy začít s investicemi a psát o nich blog, začněte 1.1. vše bude mnohem jednodušší. Přesně před rokem, 21.6. 2016, jsem uskutečnil svou první investici. Byl to nákup akcií AT&T a technicky vzato hned tři minuty později jsem koupil akcie Royal Bank of Canada. Rok se s rokem sešel a myslím že je čas, aby se ten tlučhuba, co si myslí, že rozumí investicím, ohlédl zpět a zhodnotil, jak si doposud vedl. Nuže zde je můj výroční přehled stavu portfolia.

Složení portfolia

Největší část mého portfolia představuje společnost Cisco Systems následovaná společností AT&T a Munich RE. Naopak nejmenší pozici mám ve společnosti Buckeye Partners. Odráží to můj konzervatismus a ochotu investovat větší částky pouze do velkých společností.

Složení portfolia dle současné hodnoty

Co se týče diverzifikace mezi sektory, jednoznačně v mém portfoliu převažují technologie, ač by mohl někdo namítnout, že AT&T patří spíše do sektoru telekomunikací. Záleží na úhlu pohledu. V závěsu je sektor financí a spotřebního zboží. Nejméně peněz mám alokováno v sektoru REITS (nemovitosti). Do budoucna mám v plánu rozšířit přítomnost v REITS, průmyslovém zboží, utilitách a službách. Jedná se spíše o defensivní pozice. Jen vhodných kandidátů není zejména u industrials dost. Buď jsou akcie předražené, nebo nenabízí požadovaný dividendový výnos.

Složení portfolia dle sektorů ekonomiky

Musím se pochválit, zapracoval jsem na složení portfolia z hlediska geografické diverzifikace a snížil hodnotu podílu amerických společností ve svém portfoliu z 60 % na 50 %. Pořád to sice není optimální, ale zůstávají platné předešlé argumenty. USA nabízí podnikům stále nejzdravější ekonomické prostředí, americké společnosti nabízejí snadno dostupná a filtrovatelná data o svém hospodaření, stálou, rostoucí a pravidelnou dividendu a zároveň nízké zdanění vy výši 15 %. Podobně tomu je v Holandsku a Velké Británii, kam budu patrně své další investice také směřovat. Do mého portfolia přibyla od minule čínská HNP, irská ETN, dánská NVO a anglická NGG. Nutno ovšem podotknout, že většina společností působí nadnárodně. Za společnost, která působí "jen" na domácí půdě by se dala považovat HNP, která provozuje elektrárny v Číně (a jednu v Singapuru) a OHI, která provozuje nemovitosti ryze na území USA.

Složení portfolia dle domicilu společností

Považuji za vhodné také uvést, do jak "velkých" společností investuji. Použiji metodiku z finviz.com, která považuje společnosti za střední, pokud mají tržní kapitalizaci 2 - 10 miliard USD, velké 10 - 200 miliard USD a mega s kapitalizací nad 200 miliard USD. Z hlediska tržní kapitalizace je mé portfolio rozložené následovně: 

Rozložení hodnoty portfolia dle tržní kapitalizace

Výkonnost portfolia

Než se rozepíšu o tom, jak jsem uspěl (či neuspěl) v naplnění mých cílů, rád bych podotknul pár věcí. Za prvé narážím na jeden malý problém - investuji pravidelně. Každý měsíc, zpravidla po výplatě, obvykle stejnou sumu peněz. Kdybych 1.1. 201x investoval 100 000 CZK a po roce něco vyhodnocoval, dostal bych dokonalý obrázek toho, jak si vedu. Bohužel to není můj případ. Proto je strašně složité hodnotit cokoliv per annum. Některé akcie jsou u mého brokera zapsány teprve 10 dní, některé tam leží už zmíněný rok. Tím se dostáváme k dalšímu aspektu. Jsem dlouhodobý investor, který více než rychlé zisky, sleduje budoucí pasivní příjem. Tím nechci obhajovat svou neschopnost, některé mnou realizované investice (ale i prodeje) byly neuvážené a u ostatních ukáže čas. Z jedné investice, od které jsem byl odrazován, se vyklubal můj největší úspěch a naopak nikým nepochopený prodej dvou akcií se ukázal skutečně hloupým a kdybych neprodal, realizoval bych mnohem větší zisk.

Další věc, kterou je nutné vzít v potaz, je fakt, že je velký rozdíl mezi hrubým ziskem, čistým ziskem, realizovaným ziskem, nerealizovaným ziskem a mezi ziskem v CZK a v jiných měnách. Dost už ale řečí na úvod a pojďme se mrknout, jak se vyvíjelo mé portfolium v průběhu roku.

Vývoj hodnoty portfolia v investičním roce 2016/2017

Z grafu můžete snadno vyčíst, kdy jsem investoval, jsou to ty "skoky". Vidíte, že mezi jednotlivými skoky hodnota pomalu roste a to je samotné kapitálové zhodnocení a připsané dividendy. Nikde na grafu není vidět žádný významný pokles. Neznamená to ovšem, že by každá moje investice byla hitparáda. Výkon jednotlivých akcií společností v mém portfoliu vypadá následovně:


Výkon jednotlivých akcií společností v mém portfoliu za investiční rok 2016/2017

Tento graf už je poněkud obsáhlejší a zaslouží vysvětlení. Vše co je od osy X nahoru je samozřejmě kladný zisk a vše co je dolů je ztráta. U každé společnosti jsou celkem tři sloupečky. Modrý ukazuje, jak dobrá byla investice ryze z hlediska skutečností ovlivňující hospodaření společnosti a důvěru investorů v ní. Bohužel (bohudík?) jsem kupoval akcie za USD a EUR. Žijeme uprostřed Evropy a kdybych chtěl akcie třeba zítra prodat, dostanu trochu jinou částku než je modrý sloupeček. Kurz koruny vůči ostatním světovým měnám se totiž v průběhu roku pohyboval. Průměrně jsem nakupoval za USD v hodnotě 24,75 CZK. Nyní je kurz zhruba na 23,36 CZK za 1 USD. Pro Euro to platí podobně, průměrně jsem nakupoval za 26,98 CZK/EUR a nyní se kurz pohybuje kolem 26,18 CZK/EUR. Není to žádná tragédie, v dlouhém období se kurzovní rozdíly smažou, zvlášť pokud člověk investuje pravidelně. Každopádně si to ukrojilo na mém zisku něco kolem 6 %, což rozhodně není zanedbatelný rozdíl.

Proto jsem do grafu přidal druhý, červený sloupec, který kurzovní rozdíly bere v potaz. Vzhledem k tomu, že data k výpočtům pro graf jsem bral ze dne 16.6. 2017, vzal jsem v potaz i aktuální kurz toho dne. Tyto hodnoty se každou vteřinu nepatrně mění.

Poslední, zelený sloupec, bere v potaz nejen kapitálové zhodnocení získané jako rozdíl v ceně akcií v CZK, ale i připsanou dividendu za období, za které akcii držím. Pokud se modrý sloupec shoduje s červeným, znamená to, že se kurz v době nákupu příliš nelišil od kurzu ze dne 16.6. 2017 (den kdy jsem tvořil graf). Pokud se červený sloupec shoduje se zeleným, tak mi ještě od dané společnosti nepřišla žádná dividenda, protože ji držím teprve krátce.

Nakonec jste si jistě všimli, že poslední tři společnosti jsou jinak podbarveny a to proto, že jsem je prodal a pozice uzavřel. Tam již došlo k realizaci uvedeného zisku, který byl dále investován do jiných společností.

Pokud byste to chtěli opravdu jednoduše, tak podstatný je jenom ten zelený sloupec. A pokud byste to chtěli ještě jednodušeji, tak mi to za ten rok hodilo celkem 6,3 %. Ale Michale, vždyť pořád píšeš, že ty fondy jsou na píču a teď máš jenom 6,3 %? V tom je právě ten háček, nedal jsem tam peníze naráz, dávám je tam pravidelně. Proto mám zhodnocení tak nízké. Jak už jsem naznačil, dost velkou roli v tom hraje i oslabování dolaru/posilování koruny. Ještě třemi měsíci jsem byl na 15 %. Pořád lepší než 1 % na spořáku, nebo ne? Toť ke zhodnocení vše a nyní se přesuneme k důležitějšímu grafu.

Přehled dividendového zisku jednotlivých společností v mém portfoliu vzhledem k průměrné kupní ceně

Na tomto sloupcovém grafu můžete vyčíst, jaký dividendový zisk mi přináší jednotlivé společnosti ročně. Yield je upraven k mé průměrné kupní ceně. Modře je hrubá divi, červeně očištěná o daň. Největší rozdíl je vidět u Buckeye Partners, protože se jedná o Limited Partnership společnost a můj úžasný broker daní divi od nich 35 %. Byl jsem informován, že jiný broker postupuje rozdílně a dá se danit normální 15% sazbou, jak je v USA ve zvyku. Proto se společnosti brzy zbavím u jednoho brokera a nakoupím u jiného. Podobná situace platí pro Royal Bank of Canada, kde daň představuje 25 %.

Průměrný čistý dividendový zisk mého portfolia je 4,15 %. Hrubý potom 5,12 %. Reálně jsem ovšem dostal zatím dividend méně, okolo 3,7 % hrubého. Doufám, že v příštím období už budu moc uvést statistiku o růstu dividend u jednotlivých společností. Nyní by to ještě nemělo moc smysl, protože držím akcie příliš krátce.Veškeré dividendy jsem okamžitě reinvestoval. Ne nutně do těch samých společností, od kterých divi přišla. To je kouzlo celého mého investování. Díky dividendám si už mohu dovolit měsíčně investovat o 6,6 % více. Navíc divi každý rok porostou jak vlivem kumulace mých investic, tak růstem vyplácené dividendy od společností a to je přesně ten snowball effect, o který při long term dividend growth investingu běží!


Záměr na další pololetí

Pro lepší přehlednost kategorie "Obsah" na mém blogu, nyní smažu veškeré nákupy uskutečněné v investičním roce 2016/2017, budou dále dosažitelné v navigační liště podle jednotlivých měsíců. Nové nákupy za rok 2017/2018 budu uvádět jako doposud. Čekal jsem toto pololetí střední až velký růst mého příjmu ze zaměstnání. Dostavil se spíše menší růst, protože se věci nevyvíjely tak, jak jsem očekával. Další pololetí by ovšem již k nárůstu příjmu dojít mělo. Nebudu ovšem zatím zvyšovat výši prostředků pro měsíční nákupy. Zvažuji alternativní investici k mému akciovému portfoliu, na kterou budu potřebovat určité volné finanční prostředky. Více se o ní dozvíte v připravovaných příspěvcích. Také plánuji otevřít účet u nového brokera, který přináší pár výhod, ale i jisté nevýhody, může se proto stát, že změním frekvenci investic z "jednou za měsíc" na "jednou za dva měsíce". Plánuji také vyčlenit část mých prostředků na krátkodobější investice do podhodnocených společností, kde je očekáván silný růst. Bude se jednat o takový experiment, kde plánuji část výnosů užít k jistým veřejně prospěšným účelům. Zatím je to ale pouze plán v mé hlavě o jeho realizaci vás určitě nezapomenu informovat. Díky za podporu a investicím zdar!


středa 14. června 2017

Přikoupení_14.6.2017_Cisco Systems

Přišla výplata a s ní čas na další nákup. Dolar nám pěkně oslabil, tak jsem využil možnost levně nakoupit další akcii, kterou mám co se hodnoty týče ve "ztrátě". Tentokrát padla volba na technologického giganta.

Cisco Systems


Nákupní cena: 31,69 $
Průměrná cena: 30,91 $

Co se týče ceny v USD by se mohlo zdát, že jsem příliš "nenaředil". Zdání ale klame a slušelo by se možná psát dané hodnoty v CZK, aby byl vidět vliv kurzu. Plánuji ale v příštím týdnu vydat souhrnný příspěvek za celý rok mých investic, kde problematiku vývoje kurzu proberu dopodrobna.

Cisco stále nabízí solidní hodnoty k zisku na forward P/E 13 a trochu slabší hodnoty P/B 2,43 a P/S 3,27. Atraktivita pro mě vyplývá z kvalitně kryté dividendy, která se solidním tempem zvyšuje. Využil jsem tedy propadu ceny akcie způsobeným zklamáním nad zisky z poslední čtvrtletní zprávy a přikoupil. Osobně to vnímám jako malé klopýtnutí jinak zdravé společnosti. 

Přehled očekávaného podílu na zisku pro jednotlivé segmenty služeb a výrobků společnosti Cisco. Zdroj: investor.cisco.com/

pondělí 12. června 2017

Přikoupení_24.5.2017_Gamestop Corporation

Protože mi přišlo za měsíc květen nadstandardně hodně dividend, mohl jsem si dovolit realizovat nákup ryze z prostředků, které mi vygenerovaly jiné akcie. Celkem mě to těší, je to vlastně taková předzvěst toho, jak si představuji, že to bude šlapat do budoucna. Ne každá pozice, kterou jsem otevřel se vyvíjí tak růžově, jak jsem si ji vykreslil a nezbývá než čekat, až se projeví dlouhodobý horizont. U té nejvíce vyklesané akcie jsem se rozhodl cenu trochu naředit.

Gamestop Corporation

Nákupní cena: 22,61 $
Průměrná cena: 24,425 $

Společnost Gamestop se stále potýká s nedůvěrou investorů v lepší zítřky. Tento řetězec obchodů s elektronikou zažívá mírný pokles zisků, ale o to větší pokles cen akcií. Proto se jedná o fundamentálně velmi podhodnocenou společnost. Cena akcie představuje zhruba její účetní hodnotu a P/E, P/S, Payout a dividend yield jsou též na velmi lákavých hodnotách. Otázkou je, kam bude společnost směřovat dále.

Současný střednědobý plán spočívá v transformaci obchodu s fyzickými hrami na nefyzický systém prodeje, kde ovšem společnost čelí značné konkurenci. Velké zisky si společnost slibuje hlavně v oblasti prodeje periferií k herním konzolím. Osobně spatřuji potenciál v přítomnosti fyzických prodejen Gamestopu a v jejich univerzálnosti. Pokud budou prodejny fungovat jako reseller Applu, budou nabízet služby AT&T, sloužit doplňkově jako pomyslný bazar starších her a agresivně proniknou do nefyzického businessu s hrami, mají šanci na solidní zisky. Do budoucna zde pozici ještě rozšířím. Bezpečný a velmi vysoký dividendový zisk je pro mě hlavním lákadlem.

Meziroční porovnání podílu jednotlivých segmentů na zisku Gamestop

Navíc se dá síť obchodů využít i jako výdejní místa pro zboží objednané přes internet. Tím, že Gamestop vydává pařmenskej časák a provozuje poměrně často navštěvovaný web o hrách, dostává do rukou silný marketingový nástroj.

Business model společnosti Gamestop Corporation

sobota 10. června 2017

Nákup_15.5.2017_Altria Group

Česko žije zaváděním zákona o zákazu kouření v restauracích (kdyby to někoho zajímalo, tak ač nekuřák, jsem zásadně proti) a já zvesela koupil akcii jednoho z největších producentů tabákových výrobků na světě.

Nákupní cena: 70,295 $


Logo společnosti Altria Group


Spojovat si Altrii pouze s Malborkama a Elemkama by ale byla chyba! Především byla Altria původně Philip Morris, k přejmenování došlo v roce 2003. Společnost vlastní 100% podíl v Philip Morris USA. Nejen to, je mateřskou společností třeba firem John Middleton nebo Chateau Ste. Michelle. Vlastnla také 28,7 % v britském společnosti SABMiller (kterou ovšem převzal gigant Anheuser-Busch, ve kterém Altria vlastní 10% podíl), takže potažmo čerpá zisky pokaždé, když si jdete ožrat huby na Gambáňo nebo Radka. Neméně významný je též 88% podíl ve firmě Kraft, které plynou zisky pokaždé, když vdechnete Milku na posezení.

Co se týče portfolia společnosti Altria, je vidět, že je značně diverzifikované a defenzivní. I přesto ovšem firma vykazuje silný růst zisku a nabízí solidní fundament s P/E 10,2 (pouze dočasně vlivem zisku hotovosti při převzetí SABMiller společností Anheuser Busch), Payoutem 31,8 % a dividendovým ziskem 3,23 %. Jak už bývá zvykem, každá americká akcie, která představuje sázku na jistotu, je většinou předražená z hlediska účetní hodnoty s P/B na 12. Altria je jednou ze společností, kterou plánuji držet až do důchodu.