úterý 21. srpna 2018

Prodej_15.8.2018_Infosys

Vzpomínáte na můj nákup Infosysu (INFY)? Kupoval jsem ho společně s brazilskou SABESP a španělskou Banco Bilbao v polovině září minulého roku. Pokud ne, můžete si nákup připomenout zde. Brazilské utilitě ani španělské bance se moc dobře nedařilo (tedy ceně akcií, společnosti jsou v pořádku a vyplatily štědrou dividendu). INFY oproti tomu vyrostla do nebe a usoudil jsem, že je čas prodat.

Nákupní cena:
14,5 $
Prodejní cena:  20,7 $
Zisk: 47 % (včetně obdržených dividend)

Od začátku byl nákup těchto společností cílený na budoucí prodej se ziskem. U INFY byla moje spekulace na růst úspěšná, dvě zbývající společnosti zatím držím a nevylučuji navýšení pozice. Pro srovnání ještě uvádím fundamenty při nákupu a při prodeji:

Protože se analýze společností rád věnuji, vyčlením ze svého kapitálu něco málo peněz na spekulativnější obchody. Většina ovšem stále půjde na dividendové molochy, nic na svém původním plánu měnit nehodlám. Budu cílit na společnosti, jejichž zralost nastane cca do 3 let, abych je následně mohl prodat a projít časovým testem (poté, co držíte akcii 3 roky nemusíte platit daň ze zisku). Pokud by nastal růst dříve a akcie by byla nesmyslně drahá, prodám i bez časového testu a to tak, abych prošel objemovým testem (daň ze zisku se neplatí v případě, že částka za prodané akcie nepřesáhne 100 000 CZK).

neděle 19. srpna 2018

Přikoupení_10.8.2018_National Grid

Jak jsem již avizoval, navýšil jsem svou expozici do sektoru utilit. Tentokrát to bylo opět přikoupení, novou pozici jsem zatím nechtěl otevírat.

Nákupní cena: 52,72 $
Průměrná cena: 55,6 $ tady se bohužel budu muset trochu rozepsat. U společnosti National Grid (NGG) došlo k takzvanému reverse splitu. Za každých 5 akcií dostal investor 4 akcie vyšší hodnoty. Pokud se počet akcií nedal vydělit beze zbytku, byl mu zbytek vyplacen v hotovosti.

NGG jsem koupil jako relativně dobře diverzifikovanou utilitu rozkročenou mezi dva kontinenty (USA/GB). Oproti minulému nákupu je P/E 8,05 (původně 18,2), P/B 1,52 (původně 2,97) a divi yield 5,74 (původně 4,86) s payoutem 43,28 % (původně 83 %). P/E, P/B, P/S i P/C jsou zároveň hluboko po svým pětiletým průměrem, čili za mě je tato akcie STRONG BUY.

Od akcie si slibuji pomalý růst, protože je současně podceněná. Dividendová politika je spíše ve stylu "dojné krávy" než agresivního růstu, ale to se dá v sektoru utilit očekávat.

pátek 3. srpna 2018

Základy fundamentální analýzy (část 5.)

Kupte si můj business

 

Představte si, že vám chci prodat se vším všudy malý obchod/firmu na náměstí. Nemovitost, ve které se obchod nachází je v mém vlastnictví. Když se sečte hodnota nemovitosti, všeho nakoupeného zboží a vybavení obchodu, volný peněžní kapitál a odečtou se pohledávky dostanete se na částku 10 000 000 CZK. Obchod udělá ročně tržbu za 8 000 000 CZK. Za poslední ukončený rok dosáhl čistého zisku (odečteny všechny náklady na zakoupené zboží, platy prodavaček, ceny energií, daní...) 1 800 000 CZK a od založení firmy (5 let zpátky) rostl čistý zisk zhruba o 10 % ročně. Za letošní půlrok zatím činí čistý zisk 1 200 000 CZK. Kolik byste mi v případě zájmu byli ochotni za takový obchod/firmu zaplatit?

Zdravý selský rozum velí: "Hodnota nemovitosti (+) hodnota zboží v regálech (+) hotovost v pokladně (-) pohledávky". Ok, takovou hodnotu známe. Je 10 000 000 CZK. Pokud bych na tuto nabídku přistoupil, zakoupili byste business na úrovni P/B = 1. Výhodu to má takovou, že pokud by se něco posralo a o zboží, které firma prodává, by nebyl zájem, prakticky riskujete minimální újmu. Při této ceně by vaše P/S činilo 1,25 a P/E 5,5. P/E na úrovni 5,5 znamená, že by se vám na zisku  (za předpokladu jeho stagnace) zaplatil obchod za 5,5 roku. Za předpokladu 10 % růstu ještě dříve. Byl by to pro vás velmi výhodný obchod a rovnou vám říkám, že bych na tuto částku nepřistoupil. Za letošního půlroku je čistý zisk 1 200 000 CZK a za předpokladu, že neprodávám sezónní zboží (a je to můj příklad, takže stanovuji, že neprodávám sezónní zboží), bude čistý zisk za rok 2018 s určitou pravděpodobností 2 400 000 CZK. To je víc než 10% růst, který byl typický pro posledních 5 let.

Ok, druhý pokus. Máte k dispozici volné peněžní prostředky. Nákup mého obchodu je jen jedna z variant, kam je alokovat. Můžete je dát na spořící účet, koupit za ně dluhopisy, nemovitost, akcie (pro zjednodušení nějaký celý významný index), nebo založit vlastní business. Za jak dlouho se vám peníze z takto uloženého kapitálu vrátí? Na spořáku s čistým úrokem 1 % tak za 70 let. Při investici do konzervativních dluhopisů třeba za 35 let. Když prachy vrazíte do nemovitosti, tak se dostanete na 20 let. U akcií možná na 12 let. U vlastního businessu si netroufnu odhadnout návratnost. Dejme tomu, že se vám bude neskutečně dařit a věříte si na 10 let. Při zvažování částky, kterou mi za obchod nabídnete, budete chtít, aby se vám prachy vrátily ze zisku za 10 let a méně. A tak za mnou přijdete a řeknete: "Tady máš 18 000 000 CZK". V takovém případě, je P/E 10, P/B 1,8 a P/S 2,25. Taková nabídka by již mohla být přijatelná.

Mohl bych ale namítnout: "Kámo, firma šlape, zisk roste. Podívej, jak se nám daří letos a příští rok to bude ještě lepší!". Zasednete s kalkulačkou a v euforii z částek, které jsem na vás vychrlil propadnete optimismu a začnete počítat ze ziskem za letošek a s růstem 10% do dalších let, jako s hotovou věcí. Pořád budete chtít, aby se vám investovaná částka vrátila za 10 let. Jako základ pro současný zisk nevezmete v úvahu poslední uzavřený účetní rok, ale již ten letošní, nedokončený. Jen ho vynásobíte dvěma. Další rok budete počítat se ziskem navýšeným o 10 % atd. Přijdete za mnou s částkou 38 000 000 CZK a já vám řeknu: "Jo, beru". Právě jsem vám prodal business s P/E 21, P/B 3,8 a P/S 4,75.

Minulost, přítomnost a budoucnost

 

Přístupů k ocenění akcií společnosti existuje řada. Těmi technickými se vzhledem k mému investičnímu horizontu, dostupnému kapitálu a míře rizika odmítám zabývat. Mnohem radši mám přístup fundamentální. To, že akcie za 200 $ může být levnější, než akcie za 20 $, už nejspíš všichni pochopili. Přesto se drtivá většina těch, kdo kupují akcie, na fundament nedívá a když, tak jen velmi tunelovým pohledem. Jaké má akcie P/E, P/B, P/S, dividendový výnos a výplatní poměr je otázkou událostí minulých, přítomných i budoucích. Údaje o hospodaření společnosti a ceně jejích akcií na burze jsou ovšem dostupná jen z minulosti a přítomnosti, zbytek jsou odhady.

Klasické investorské rčení praví, že "Zisky z minulých období nejsou zárukou zisků budoucích." Toto pravidlo by se mělo tesat do kamene. My bychom ho měli brát v úvahu hlavně při nákupu společností, které prodávají zboží cyklické povahy. Nechci tím naznačit, že by nás zisky z minulých období neměli zajímat. Naopak, musíme z nich vycházet. Dávají nám určitou nápovědu, ale zcela na nich stavě argumentaci při nákupu nelze.

V krátkodobém horizontu se trhy chovají velmi zvláštně. Pokud společnost vydá čtvrtletní report svých výsledků, mohli bychom to označit za "přítomnost". Cena akcie vyskočí, nebo se propadne v závislosti na očekávání investorů. Krátkodobí spekulanti často sledují očekávané zisky. Pokud společnost očekávané zisky překoná, cena většinou vzroste. Pokud jich nedosáhne, cena spadne. Stává se ale, že společnost nesplní očekávání investorů o nějaké to procento a přesto cena klesá řádově mnohem více. To tvoří ideální podmínky pro vstup dlouhodobého investora.

S budoucností je to asi nejsložitější. Analytické agentury se snaží seč mohou věštit z křišťálové koule budoucí zisky a investoři na jejich popud nakupují a netrpělivě očekávají, zda se věštby naplní. Agentury nejen že odhadují budoucí zisky, mnohdy i stanovují jakousi "cílovou cenu" akcie.

Průměrné hodnoty fundamentálních ukazatelů

 

Nabídka a poptávka na trzích je ovlivněna sentimentem více, než jsme ochotni připustit. Více než detailní výkazy se nechává většina investorů strhnout davem. My však můžeme být výjimkou. Stačí se nad celou věcí trochu zamyslet. Vraťme se k příkladu výše. Že byste nikomu neprodali obchůdek za 10 000 000 CZK? Na burze se takto (nebo velmi podobně) ohodnocené společnosti běžně prodávají. Podívejte se dnes (srpen 2018) například na akcie společnosti MetLife. Že byste nikdy nekoupili obchůdek za 38 000 000? Lidé si kupují podobně ohodnocené společnosti, například SEI Investments.

Obecně se snažím kupovat společnosti šikanované. Bité trhem. Ty, které upadly v nemilost a všichni na ně hledí jako na dvakrát použitý toaletní papír. Pokud existuje vidina světlých zítřků, tak do toho jdu. Hlouběji už totiž tyto společnosti většinou klesnout nemohou. Proč ale některé společnosti trh šikanuje a některé naopak nesmyslně odměňuje? Akcie které společnosti mám koupit tak, abych nenarazil na negativní tržní sentiment a nečekal na návratnost své investice desítky let? Pomoci mohou průměrné historické hodnoty fundamentálních ukazatelů. Ukazují, jak v minulosti vnímali investoři a spekulanti danou společnost. Co jí byli ochotni odpustit a za co ji naopak ztrestali. Na webu morningstar.com najdete například data v následující podobě:

Fundamentální ukazatele společnosti AT&T (zdroj: morningstar.com)


Průměr je zde uváděn za 5 posledních let. Pro zajímavost jsou to údaje patřící společnosti AT&T, kterou jsem nedávno dokupoval. P/E, P/B, P/S stejně jako PEG jsou pod 5 letým průměrem, dividendový výnos je nad. Proto se dá s určitou pravděpodobností očekávat, že společnost dlouho při současném ocenění nevydrží a cena bude růst.

Nejedná se o žádnou samospásnou metodu ocenění, ale pouze o další kousek puzzle, nebo sloup, který podpírá závěry vaší analýzy. Čím více těchto sloupů postavíte, tím pevnější základy bude mít vaše rozhodnutí a zmenší se tak šance, že uděláte chybu. Trh je někdy nevyzpytatelný a bude si dělat co chce. Nenechte se tím odradit a pracujte s dostupnými informacemi.