pondělí 21. listopadu 2016

Základy fundamentální analýzy (část 1.)

Asi si říkáte ok, tak se chci pustit do těch akcií, ale co znamenají všechny ty informace? A proč je to anglicky? Kterou teda vybrat? Kolik za ni zaplatit? V tomto příspěvku na pokračování se vám problematiku pokusím vysvětlit na reálném příkladu. Budeme spolu podnikat v určitém odvětví a ukážeme si, co znamenají jednotlivé položky v našich účetních výkazech. Následně půjdeme s kůží na trh a emitujeme akcie, které si budou akcionáři kupovat.

!!! Předem avizuji, že účetní výkazy prezentované pro potřeby akcií nemusí nutně odpovídat zavedeným účetnickým pojmům. Určitě se také bude lišit region od regionu a někdy i firma od firmy metodika měření jednotlivých ekonomických veličin !!!

Byl jednou jeden Pepa a rozhodl se, že už nechce hákovat u lopaty. Je z něj podnikatel. Všiml si, že jsou lidé v jeho okrese různě frustrovaní, rozvádí se a tak našel tržní příležitost a rozhodl se provozovat sexshop. Protože se Pepa špatně učil, musí bydlet u mámy a ta prohlásila, že žádné kapsíči v domě nechce. Dovolila mu ale rodným domem ručit při hypotéce, kterou se Pepa rozhodl na jeho business vzít. Pepa za peníze z hypotéky nakoupil zboží a pronajal si na náměstí v podloubí bývalé hračkářství, které proměnil na doupě neřesti.

 

Část první - Income statement (výkaz ztrát a zisků)


Revenue (příjem)


Příjmy firmy jsou všechny finance, které firmě plynou z její činnosti. Pokud provozujete sex shop, budou vaše příjmy plynout z prodeje umělých vagín a sprostých časopisů. Možná budete i půjčovat videokazety s východoněmeckým pornem. Časem svůj sortiment třeba rozšíříte a zřídíte v horním patře "wellness" salón s obsluhou nahoře bez. Každopádně všechny peníze, které vám přitečou, řádně zaznamenáte jak k sobě do Excelu, tak Andrejovi do EET a získáte tak absolutní částku. Příjmy nikdy nebudou záporné, nabývají minimální hodnoty 0 (nula). Sluší se k příjmům uvést měnu. Pokud máte sexshop na Šumavě a pro nafukovací Aničky vám jezdí Helmut z Grafenau, kterej platí éčkama, převedete podle aktuálního kurzu měnu jednotně. Dále je vhodné uvádět příjmy za určité časové období. U nás zaměstnaných je zvykem uvádět měsíční příjem. Za velkou louží se standardně uvádí příjem roční. Ve firmách nás z hlediska danění bude zajímat příjem roční a akcionáře zase budou zajímat čtvrtletní výsledky.

V některých informačních zdrojích se dočtete také o Total revenue, čili celkových příjmech. Je to v podstatě to samé. Částku dostanete jako součin množství prodaného zboží jeho cenou.

Pro akcionáře: orientovat se čistě podle příjmu jde jen těžko. Obecně čím větší příjem, tím větší prodeje. Podle příjmu se dá měřit ekonomická síla firmy, už ale ne její úspěšnost (ziskovost). Obecně je dobré, když příjmy plynule rostou.

Costs (náklady)


Zde se bude naopak jednat o finance, které je k provozu firmy nutno vynaložit. Považuji za důležité rozlišovat mezi výdaji a náklady. Jednak proto, že se to často chybně nedělá a jednak proto, že to do mě v předmětu Ekonomika obrany státu půl roku vtloukal pan učitel. Jistě by měl radost, že jsem si na něj při provozování teoretického sexshopu vzpomněl. Výdaj, je vynaložená finanční částka. můžeme ho chápat jako úbytek financí. Náklad, je časově a účelově definované čerpání hmotných zdrojů vyjádřené v penězích.

Zde se setkáte s pojmy Cost of goods sold (COGS) a Cost of Revenue. První by se dalo přeložit jako náklady na prodané zboží a získáte ho vynásobením množství zboží jeho nákupní cenou. Druhý pojem zahrnuje COGS plus další náklady na prodej, česky jednoduše náklady na prodej. Pokud si dá Pepa reklamu na gúdy (gumové údy) na náměstí, zahrne je do Cost of Revenues.

Pro akcionáře: zde samozřejmě platí, že čím menší má firma náklady, tím je konkurenceschopnější. Pokud firma dokáže zvyšovat příjem rychlejším tempem, než se zároveň zvedají náklady, je to pro vás dobré znamení. Pokud dokonce firma náklady sníží, je to ukázka její efektivnosti a hospodárnosti.

 

Gross profit (hrubý zisk)


Hrubý zisk získáme jako rozdíl příjmů a nákladů. Pokud Pepa nakoupí gumové penisy za 300 000 CZK, prodá je za 600 000 CZK a přitom vynaloží ještě dodatečné náklady na reklamu v Leu ve výši 20 000 CZK, bude jeho hrubý zisk činit 280 000 CZK.


Pro akcionáře: tato položka vám může dát hrubou představu o maržích na výrobcích, které firma prodává v absolutních částkách. Hrubý zisk by měl u firmy, do které chcete investovat, růst. Pokud stagnuje, nebo naopak dlouhodobě klesá, je lepší se investici vyhnout. Hrubý zisk ještě ovšem není tak směrodatným ukazatelem.

 

Expenses (výdaje)


 Při analýze výdajové stránky dále narazíte na pojmy Sales, General and administrative (SGA, někdy také SAG). To jsou všechny výdaje, které nesouvisí přímo s produkcí zboží (v překladu jde doslova o náklady obecné, administrativní a prodejní). Dalším pojmem je Other operating expenses (ostatní operativní výdaje), který zahrnuje všechny výdaje, které je nutno vynaložit, aniž by souvisely přímo s produkcí nebo prodejem. Může jít například o pronájem kanceláří, IT softwarové služby atd. 

Pepa nic nevyrábí, veškeré jeho výdaje souvisí s provozováním jedné prodejny, kde pouze přeprodává zboží od dodavatelů. Může ale jít o výdaje na obaly, poličku na penisy, stojany na gumové panny. Ostatní operativní výdaje mohou být třeba na účetní software, služební mobilní telefon s tarifem a podobně. Dohromady tvoří tyto výdaje Total operating expenses (celkové operativní výdaje).Pro akcionáře: zde pro nás opět bude přínosné, když tyto výdaje nebudou zbytečně přebujelé. Obecně mají tendenci růst společně s růstem firmy.

 

Operating income (provozní zisk)


Provozní zisk získáme jako rozdíl Gross profit a Total operating expenses.Pro akcionáře: zde platí to samé jako u hrubého zisku s tím rozdílem, že provozní zisk má opět o něco větší vypovídací hodnotu pro akcionáře.

 

Interest expenses (úrokové výdaje)


Zde se bude jednat o výdaje, které musí společnost zaplatit, pokud si vzala ke svému podnikání nějakou půjčku. Řekněme, že Pepa začal podnikat 1.1. 2015, kdy zastavil svůj rodný dům a vzal si hypotéku na 1 500 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Ve výkazu za rok 2015 tedy uvede úrokové výdaje ve výši 45 000 CZK. Poněkud obtížnější situace by nastala, kdyby si Pepa vzal hypotéku v červnu, nebo kdyby ji zrovna v účetním roce doplatil. Potom se postupuje podle vzorce:

Pro akcionáře: máte jednu jistotu. Pokud si firma nebude brát další půjčky, bude tato položka s každým rokem klesat. Někdy je pro firmu půjčka kvůli nákladným vstupním investicím na trh nezbytná. Pokud tyto výdaje výrazně ukrajují ze zisku, je to pro vás varování, že by se firma mohla dostat při špatné ekonomické situaci do problémů.

 

Other income/expenses (ostatní příjmy/výdaje)


Sem se jednoduše schová to ostatní, co nikam jinam nesedí. Tato účetní složka bývá značně variabilní.

Income before taxes (zisk před zdaněním)


Tuto hodnotu dostaneme, když od Operating income odečteme Interest a Other income/expenses. Jedná se o základ pro zdanění. Pepa bude svůj zisk danit podle příslušné legislativy platné v České Republice. Po odečtení daní dostaneme konečně svatý grál a to čistý zisk.

Pro akcionáře: Tato účetní položka pro vás může hrát důležitou roli při porovnávání firem z různého regionu. Pokud mají firmy stejný zisk před zdaněním, ale jeden stát ukrojí ze zisku nestydatých 35 %, protože provozuje štědrou sociální politiku podpory lůzy a druhý jen 20 %, značně tím poškozuje firmu v konkurenčním prostředí a zároveň i vás - akcionáře.

Net income (čistý zisk)


Tuto hodnotu získáme odečtením daní od položky Income before taxes. Obecně tedy:

Čistý zisk bude tvořit Pepovo důchod (ve smyslu příjmu). S čistým ziskem už může Pepa dělat spoustu věcí, od těch méně příjemných (investovat zpět do podniku), po ty příjemné (utratit za kokain a prostitutky)

Pro akcionáře: tento ukazatel má pro nás tu největší vypovídací hodnotu. Z ostatních samozřejmě dostaneme také užitečné informace, ale prvním pohledem na položku čistý zisk zjistíme, jak si firmě daří. Porovnání vývoje zisku v čase dostaneme ukazatel toho, jak se firma vyvíjela, kdy dosahovala ztráty, kdy zisku, kdy tempo růstu zisku zrychlovalo, kdy naopak tempo klesalo.

 

Gross/operating/profit margin (hrubá, operativní a čistá marže)


Běžně si v praxi pod pojmem marže představíte jako určitou míru židovství (no offence, vycházím z historického stereotypu).  Pokud Pepa koupí gumového ptáka od výrobce za 100 CZK a prodá za 500 CZK, řekli bychom, že má na jednom péru marži 400 CZK. V celkovém účetnictví firmy je ale hrubá marže vyjádřena následovně:

"The gross margin represents the percent of total sales revenue that the company retains after incurring the direct costs associated with producing the goods and services it sells."

Představme si, že Pepa prodá sexuálním loudilům v roce 2015  zboží za 1 000 000 CZK. Jeho příjem tedy bude 1 milion korun. Jeho zisk, po zaplacení všech přímých nákladů bude 500 000 CZK. Nyní je ovšem nutno zjistit, které náklady byly vydány na přímo na prodej zboží a které vznikly nepřímo. Hrubou marži tedy získáme jako podíl příjmů, od kterých odečteme přímé náklady a příjmů. V Pepovo případě bude tedy hrubá marže 50 %.Operating margin analogicky spočítáme jako:

A Net margin potom jako:Pepa ve své firmě nic nevyrábí. Působí v sektoru služeb, pouze přeprodává někým vyrobená šididla. Pokud bychom analyzovali čistou marži třeba společnosti Apple, byla by situace daleko složitější. Apple totiž jednak vyrábí i prodává a druhak používá ve výrobě meziproduktů dalších firem, třeba optiku do foťáku od Carl Zeiss nebo procesor od konkurenčního Samsungu. Obecně lze tvrdit, že velkou marži můžeme pozorovat v sektorech, které se zabývají výrobou či distribucí luxusního zboží, ale i v oblasti IT technologií. Velkou sumu totiž spolykají náklady na výzkum a vývoj, finální výrobek (například procesor) se už dá vyrobit za pakatel, ale společnost si na něj nasadí řádnou marži.

Pro akcionáře: Podle mě má tato veličina největší vypovídací hodnotu. Čistou marži definujeme jako podíl rozdílu příjmů a všech nákladů a příjmu. Zjednodušeně by se tedy dalo říct, že dělíme čistý zisk příjmem. Otázka do pranice. Pokud bychom si měli vybrat mezi dvěma firmami, které budou naprosto totožné, co se týče zisku, akorát bude mít jedna nižší čistou marži než druhá, kterou bychom si měli vybrat? Firma s větší marží (A) měla menší příjem než firma s menší marží (B). To může znamenat několik skutečností. Třeba to, že firma B je nehospodárná. Sice dosahuje stejného zisku jako firma A, ale zároveň jí výdaje ukrojí mnohem více z jejích příjmů. Má tedy potenciál na tomto zapracovat. Může to ale také znamenat, že je firma B do budoucna konkurenceschopnější. Třeba se jedná o mladou, nezavedenou firmu, která své výrobky představila za nižší cenu, než konkurence. Pokud bychom předpokládali, že firma A i firma B mají stejné náklady. Je tedy potřeba řádně analyzovat a nespoléhat se na jeden ukazatel.

EBITDA (earning before interests, taxes, depreciation and amortization)


Poslední a asi nejsložitější ukazatel. Jedná se o zisky před odečtení úroků, daní, depreciace a amortizace. Slouží jako indikátor finančního výkonu firmy.Ukažme si výpočet na příkladu:

Pepa utržil za prodej sexuálních hraček celkový příjem 1 000 000 CZK. Jeho náklady byly 400 000 CZK a jeho celkové operativní výdaje 200 000 CZK. Náklady depreciace a amortizace (třeba koupil novou stoličku do honibudky, protože bylo po zákaznících ulepené polstrování) činily 100 000 CZK. Úrokové výdaje činily 50 000 CZK, což nás dovede k ziskům před zdanění ve výši 250 000 CZK. Počítejme s 20% daní a jsme na nějakých 200 000 CZK čistého zisku (na daních zaplaceno 50 000 CZK). EBITDA vypočítáme následovně:

Čili EBITDA Pepovo sexshopu bude 400 000 CZK,

Pro akcionáře: tento ukazatel je velmi důležitý Dovoluje totiž investorovi porovnat efektivnost firmy s její konkurencí, nebo srovnat firmy napříč regiony. Opět nám totiž dovoluje porovnat firmy působící v různých daňových podmínkách, protože v EBITDA se daně jako "neplatí".

Děkuji za pozornost, jedná se asi o nejsložitější článek, který jsem dával dohromady a slibuji, že další díly nebudou tak náročné. Považuji však za důležité tuto problematiku pochopit, dá vám možnost nahlédnout do finančního dění ve firmě a správně se rozhodnout. Je třeba si to pročíst alespoň dvakrát a porovnat teorii s praxí, třeba na nějaké firmě, kterou máte rádi a dobře znáte. Doporučuji například stránku www.msn.com nebo www.morningstar.com, kde najdete Income statement všech významných firem na trhu.

pátek 18. listopadu 2016

Nákup_15.11.2016_Cisco Systems, Buckeye Partners, Omega Healthcare Investors

Vzhledem k tomu, že můj broker umožňuje nákupy na NYSE opravdu za hubičku (asi 15 Kč), rozhodl jsem se tento měsíc nakoupit celkem tři akcie. Své portfolium jsem rozšířil o akcii technologickou - Cisco, akcii z oblasti základních materiálů - Buckeye Partners a jednu REITs akcii - Omega Healthcare Investors. Přemýšlel jsem, jaké je optimální množství akcií pronaplnění mého cíle. Myslím, že tato úvaha je celkem důležitá, protože zatím jsem kromě jednoho přikoupení AT&T pouze rozšiřoval portfolium, ale nenavyšoval pozice. Někdo tvrdí, že vhodné množství je 10, což zhruba odpovídá množství odvětví v ekonomice. Podle mě by bylo 10 akcií z hlediska diverzifikace málo. Na druhou stranu mít zastoupeno několik akcií z každého regionu a z různých sektorů by znamenalo držet třeba 100 různých titulů. Zde zase narážíme na problém neschopnosti sledovat jejich výkon a zisky. Proto mám v plánu portfolium rozšířit do cca 25 akcií a potom začít pouze přikupovat. Pokud se ovšem naskytne vhodná příležitost, dokoupím stejně, jako jsem to udělal v případě AT&T.

Cisco Systems

Nákupní cena: 31,66 $

Logo firmy Cisco Systems
Firma Cisco byla založena v roce 1984 v Californii. Představuje předního světové výrobce síťového hardware, telekomunikačního zařízení a jiných vyspělých datových systémů. Firma působí zejména v trendových oblastech informačních technologií. Je často spojována s fenoménem IoT - Internet of Things, který se dá zjednodušeně vysvětlit jako idea zasíťovat úplně všechny elektronické spotřebiče, zařízení a gadgety. Dále firma působí v oblasti doménového zabezpečení a energetické bezpečnosti.

Na NYSE najdete firmu pod tickerem CSCO. Že se jedná o giganta poznáte už z tržní kapitalizace ve výši 161 miliard dolarů. Firma za posledních 5 let zvyšovala zisky průměrně o 12 %, tento rok o 20 % a odhady na dalších 5 let hovoří o průměrném růstu cca 9,3 %. V současnosti vyplácí firma dividendu ve výši 3,28 %, ovšem není od věci zmínit, že za poslední roky dividendu každoročně významně zvyšuje. Akcie je zajímavá i svým oceněním, kdy P/E, P/BV a P/S dosahují uspokojivých hodnot.

Buckeye Partners

Nákupní cena: 65,01 $ 

Logo firmy Buckeye Partners
Tato firma byla založena již v roce 1886. Patří mezi hlavní distributory ropných paliv na východě a středozápadě USA. Firma vlastní cca 10 000 km produktovodů a zásobuje leteckých palivem například letiště v New Yorku.

Tato firma, společně s Omega Healthcare Investors, dosahuje jistého obratu v mém přístupu k investicím. Do teď jsem investoval do "megafirem", které svou tržní kapitalizací přesahovali 50 miliard dolarů. Tato firma je oproti nim poměrně malá. I když říkat firmě malá, když dosahuje stejné kapitalizace jako například náš ČEZ je úsměvné. Firma vykazuje v posledních pěti letech stabilní zisk, s kterým se počítá i do budoucna. Navíc vyplácí velmi štědrou dividendu ve výši 7,56 %, kterou navíc každý kvartál zvyšuje. I fundament společnosti je poměrně zdravý. Jediné, co mě trochu děsí je payout ration ve výši 110 %, ale tato hodnota není u ustálených společností, které nepotřebují investovat nic neobvyklého.

Omega Healthcare Investors

Nákupní cena: 29,42 $

Logo firmy Omega Healthcare Investors
Než přistoupím k povrchní analýze firmy, slušelo by se vysvětlit, co to jsou ty REITs, mezi které tato firma patří. Zkratka značí Real Estate Investment Trust - společnosti, které vytvářejí příjem tím, že vlastní nemovitosti, které dále pronajímají koncovým uživatelům. V případě Omegy se, jak už název napovídá, jedná o budovy zdravotnických zařízení. Kdo má trochu přehled o současném dění ve světě jistě ví, že obchod se zdravým vesele kvete. Může za to především rozvoj civilizačních chorob, ale také stárnutí populace. Proto je právě toto odvětví tak významné. 

Firma je, co se týče tržní kapitalizace, tou nejmenší v mém portfoliu. Dosahuje hodnoty 5,7 miliard dolarů. Přiznám se, že motivací k nákupu byla zejména štědrá dividenda ve výši 8,45 %, kterou firma každý kvartál zvyšuje. Letos firma vykazoval snížení růstu zisku, ale na další rok se očekává zvýšení ve výši 22 % a vyhlídky na 5 dalších let jsou v černých, i když nikterak vysokých číslech. Fundament trochu pokulhává v hodnotách P/E 19 a P/S 6,5. Payout ratio je na úrovni 144 %, ovšem nutno podotknout, že to v tomto sektoru není žádná výjimka. Výhodou REITs totiž je, že pokud vyplatí více než 90 % zisku jako dividendu, dosáhnou významného daňového zvýhodnění.

pondělí 14. listopadu 2016

Investiční strategie

Úvod

Než se pustíme do nějakých větších akcí, je potřeba si stanovit cíl. Pokud budu chtít disponovat do léta penězi, abych mohl zvát týden zlatokopky na Bílém kameni na drinky, není úplně vhodné tyto peníze strkat do akcií. Pokud se naopak budu chtít časem finančně osamostatnit, nebude chytré nechávat mergle na spořáku. Jak si stanovit cíl? Snažte se dodržovat metodu SMART.

Specific - specifičnost (konkrétní cíl, co nejvíce vyspecifikovaný)
Measurable - měřitelnost (u financí no problem, procenta nebo peněžní hodnota)
Attainable - dosažitelnost (nestanovujte si laťku zbytečně vysoko, ani nízko)
Realistic - realističnost dosažení (už vůbec si nestanovujte nedosažitelné cíle)
Timely - časová ohraničenost (pro každý cíl si stanovte horizont)


Jak cíl formulovat? Tady opět pomůže známá metoda a to 5W.

Who - kdo (zainteresované osoby)
What - co (čeho se cíl týká)
Where - kde (prostředí realizace, nemusí jít pouze o geografickou lokaci)
When - kdy (časový rámec)
Why - proč (důvod vašeho počínání)

Můj cíl jsem si stanovil následovně:  

"Chci dosáhnout s pomocí investic na akciovém trhu v horizontu 8mi let pasivního příjmu z dividend, ve výši minimálně 25 000 Kč měsíčně za účelem dosažení finanční nezávislosti"

Ve chvíli, kdy si stanovíte cíl, je třeba naplánovat, jak se k němu dostanete. Tuto problematiku by vám měl objasnit tento příspěvek. V investiční teorii existuje několik základních přístupů k investicím. Někdy z toho jde hlava kolem i mě a sám sebe bych asi nedokázal zařadit na 100 % do žádné ze skupin. Rozeberme si tedy tyto skupiny a povězme si, který přístup se pro koho hodí.

1) Trading 


Trading provozují tradeři. Obecně se jedná o velmi krátkodobý přístup k investicím. Osobně bych stanovil časovou hranici mezi traderem a  investorem na úrovni jednoho měsíce. Někdo na to ale může mít jiný názor. Dále se dá trading rozdělit na:

Daytrading/Intraday trading


Jak již název napovídá, bude se jednat o obchodování s akciemi v rámci jednoho pracovního dne, respektive v rámci hodin, po které je burza otevřená. Daytrader bude chtít ráno nakoupit akcie levně a večer (či kdykoliv v průběhu dne) je prodat dráž než nakoupil. Ti z vás, kteří trhy sledují ví, že akcie může během dne stoupnout nebo klesnout i o dvojciferné procento. Právě tohoto se snaží daytradeři využít. Většinou jim ale ke štěstí stačí malé rozdíly. Aby dosáhli většího zhodnocení, často využívají finanční páky. Tento instrument vám nabídne většina brokerů a jedná se prakticky o takovou půjčku, kterou si berete na krátký časový úsek. Chcete například ráno koupit akcii Apple za cenu 107 $. Máte k dispozici 3 000 $. Očekáváte, že akcie během dne vyroste na cenu 108 $. Pokud byste investovali jen své prostředky, dosáhnete za den na hrubý zisk 28 $. To je za dvě kliknutí celkem dost. Broker vám ale může půjčit dalších 7 000 $ a už máte zisk 93 dolarů, čili částku, kterou si většina z nás za den jen tak nevydělá.

Úskalí tohoto přístupu je v rizikovosti. Pokud akcie nepůjde směrem, kterým jste očekávali, máte dvě možnosti. Buď akcii podržet přes noc, nebo se ztrátou prodat. Pokud akcii podržíte přes noc, rozjede se vám u brokera nehorázné úročení vaší půjčky a navíc riskujete, že se akcie bude propadat i druhý, nebo třetí den. Pokud prodáte, realizujete ztrátu a váš investiční kapitál se sníží.

Trading (Short term investing)


Zde se nám již časový horizont malinko rozšiřuje. Při daytradingu se bude trader řídit především psychologií trhu a technickou analýzou na mikroúrovni. To můžete chápat asi tak, že ráno v den voleb USA nakoupím akcie farmaceutických společností, protože národ očekává, že vyhraje Clintonová a ta by jim dala co proto. Jenže v USA nezáleží na počtu voličů a tak systém umožní vyhrát Trumpetě a ten se do farmafirem srát nebude, takže kaboom a farmaceutické společnosti letí vzhůru, večer prodáte. Technická analýza je potom pavěda, která se snaží predikovat vývoj kurzu na základě jeho vývoje v minulosti. Terminologie technické analýzy je plná pojmů jako dvojitý vrchol, falešné dno a podobně, vše týkající se podoby grafu ceny akcie. Trader bude absolutně ignorovat jak je firma velká, co vyrábí a někdy i jak se jmenuje. Kolikrát bude znát jenom ticker (zkratku pro burzovní účely).

Reakce akcie Pfizeru na zvolení Donalda Trumpa, zdroj: Patria.cz
Reakce akcie AbbVie Inc. na zvolení Donalda Trumpa, zdroj: Patria.cz
Short term trader už bude pravděpodobně zkoumat i fundament (jak se firmě daří). Je to v jeho zájmu, protože jeho cílem bude zjisti, která firma má potenciál růstu v horizontu 2-30 dní. Cokoliv nad jeden měsíc bych už nepovažoval za trading, ale jsem si jistý, že by se mnou spousta investorů nesouhlasila.

Trading obecně vyžaduje značnou ochotu riskovat. Rozhodně není pro slabší povahy. Vyžaduje také značný kapitál, zkušenosti, hlubokou znalost psychologie trhů, široký ekonomicko-politický rozhled a co je pro nás nejpodstatnější - čas! Hovořit o pasivním příjmu ve chvíli, kdy místo 8 hodin v práci strávíme 8 hodin doma u monitoru analýzou trhu a zadáváním pokynů přes e-brokera je hodně zcestné.

2) Value investing


Zde se již dostáváme do delšího časového horizontu a celkově do racionálnějšího přístupu k investicím. Value investing se dá doslovně přeložit jako hodnotové investování. Něco koupíme a čekáme, že časem naroste hodnota a budeme to moci prodat. Nebavíme se tu ovšem o sázkách s obrovskými částkami na malé rozdíly v hodnotě, jako tomu bylo u tradingu. Value investor své investice pečlivě zvažuje. Je potřeba umět číst ve fundamentu společností a je velkou výhodou tyto společnosti dobře znát. Postupně si v dalších článcích ukážeme, jak se vyznat v účetních výkazech firmy a jaké veličiny by nás měly jako investory zajímat. V podstatě si tedy vyberete firmu, u které čekáte, že hodnota její akcie naroste o 60 % během roku. Po té akcie opět prodáte a realizujete zisk.

Asi nejznámějším současným value investorem je Warren Buffett. Kapitálově je value investing méně náročný, k solidnímu zhodnocení nepotřebujete miliony, jen trpělivost a trochu té Business Intelligence. Místo pákových produktů se dá na podobné investice vzít výjimečně standardní neúčelová půjčka. Časová náročnost je podstatně menší než u tradingu. V podstatě strávíte hodně času studiem fundamentu a výběrem firmy, potom už vás ale pohyby na trhu až tolik zajímat nemusí. Vybrali jste si akcii pro delší držení a pohyb kurzu +- 10% vás nijak nevytrhne.

Důležité je, si u value investingu dobře stanovit cíl. Umět si výběr akcie logicky obhájit, správně koupi načasovat a mít nos na příležitosti. Víte že má střední farmaceutická společnost vyjít na trh s novým lékem? Znáte detaily jeho vývoje? Když do společnosti investujete peníze, může se cena akcie snadno až ztrojnásobit během jednoho roku. Našli jste společnost, která je kvůli panice na trhu značně podhodnocená, ale vy víte, že je účetně zdravá a vykazuje zisky? Super, do toho! Prodej zvažte sami, někdo se spokojí se ziskem 10 % za měsíc, někdo radši realizuje 200 % za rok.

3) Dividend investing


Tento přístup využívá skutečnosti, že některé firmy vyplácejí svým akcionářům podíl ze zisku, takzvanou dividendu. Investor tedy nakoupí akcie a raduje se z pravidelného příjmu ve formě dividend. Firmy vyplácejí divi měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Někdy se také stane, že společnost vyplatí mimořádnou dividendu. Investora bude zajímat především veličina dividend yield, což je vlastně poměr mezi vyplácenou dividendou a cenou akcie. Tento přístup je povětšinou velmi dlouhodobá záležitost. Výhoda dividend spočívá v možnosti její reinvestice zpět do akcií. Tuto skupinu bych dále rozdělil na:

Striktní dividend investing


Zde vám půjde o jednu jedinou věc - co nejvyšší dividenda. Koupíte akcie firmy, která vyplácí 10 % dividendu. Držíte ji, dokud je ve firmě potenciál dividendy vyplácet, jakmile firma tento potenciál ztratí, prodáte. 

Striktní kup a drž


Znám takových investorů jen velmi málo. Kupují většinou velké zavedené západní společnosti, u kterých mají jistotu, že jsou natolik diverzifikované a zajištěné, že je možné jejich akcie držet do konce života.  

Dividend growth investing


Zde již nejde striktně o nejvyšší možnou dividendu, ale spíše o její stabilní růst. Jsou společnosti, které sice v současnosti nabízejí divi okolo 3,5 %, ale na druhou stranu dividendu rok co rok pravidelně už třeba 50 let zvyšují. A to i o 10 %. Takže, je lepší koupit společnost, která nabízí 5 % s 3% ročním růstem, nebo společnost, která nabízí 3,5 % s 10% ročním růstem?


Odpověď vyčtete z tabulky sami. Již za 7 let se projeví rozdíl, který se bude dále prohlubovat. Opět tedy záleží na cíli vašeho investování.

Kombinace value a dividend investingu


Sem by sama sebe zařadila asi většina investorů. Pokud se vám podaří najít na trhu kvalitní, podhodnocenou firmu, která zároveň vyplácí zajímavou a udržitelnou dividendu, našli jste zlatý grál. Pokud firma potenciál ztratí, nebo uvidíte lepší příležitost jinde, firmu prodáte. Získáte tak kapitálový zisk, i dividendy za celou dobu, co jste akcie firmy drželi.

Volba strategie


Jakou strategii tedy zvolit? No nejlépe takovou, která odpovídá vašim cílům, časovým a finančním možnostem. Možná vám pomůže tato tabulka:

Porovnání strategií
Samozřejmě ji nelze brát doslova, protože bude vždy záležet na vašem přístupu. Mě obecně vyhovuje kombinace dividendových přístupů, ale zohledňuji i potenciál růstu. Firmu, která nevyplácí dividendy nevlastním a ani vlastnit nebudu. Trading je časově a kapitálově náročný. Jde o krátkodobé investice s vysokým rizikem a nejistým výnosem. Value je méně náročný na čas, jedná se o střednědobé investování vyžadující znalost fundamentální analýzy. Vystačíte si při něm s vlastním kapitálem a daní za opravdu zajímavý výnos je spíše střední riziko. Dividend investing je časově nenáročné, dlouhodobé investování, které prakticky nenese žádné riziko a nabízí velmi zajímavý a pravidelně rostoucí příjem.


neděle 13. listopadu 2016

Přikoupení_1.11.2016_AT&T

Pořizovací cena: 36,75 $
Průměrná cena: 38,29 $

Za peníze utržené z prodeje Reynolds American jsem se rozhodl navýšit svou pozici ve společnosti AT&T. Krok to byl v celku logický, cena akcie klesla, ale reálné důvody pro pokles neexistují. Jediným možným důvodem pro pokles je nákup společnosti Warner Times. Vzhledem k tomu, že v USA vyhrál prezidentské volby Kačer Donald, pravděpodobně tato akvizice neproběhne. Svoji pozici v AT&T jsem tedy navýšil  téměř o 200 % a v současnosti dominuje mému portfoliu.

Pro dlouhodobého dividendového akcionáře je tato společnost jasnou volbou, ač nenavyšuje v současnosti dividendy takovým tempem, jakým by se akcionářům líbilo, pořád lepší než zmrazení či pokles. Pokud tedy hledáte stabilní společnost, která dominuje na trhu, jděte do AT&T.

pátek 11. listopadu 2016

Prodej_1.11.2016_Reynolds American

Prodejní cena: 55,02 $
Kapitálový zisk: 16 %

Nečekal jsem, že bych tuto akcii někdy prodával. Tvářila se opravdu sympaticky. Bohužel tak sympaticky, až se British American Tabacco (dále BAT) rozhodli tuto firmu koupit. V tu ránu ovšem cena akcie vystřelila o cca 16 %, Protože jsem neměl zájem držet akcii BAT, rozhodl jsem se využít šance a dosáhnout tak kapitálového zisku.

Vývoj ceny akcie Reynolds American, zdoj: Patria.cz

Proč se mi nelíbí BAT? V době, kdy jsem prodal Reynolds vykazovala dividendu 3,5 %, nyní již řádně klesla a dalo by se uvažovat o nákupu. Nepřišlo mi ale moc rozumná nabídka akcionářům, která zněla, že část hodnoty akcií dostane investor vyplacenu v dolarech na účet u brokera a část ve formě akcií BAT. Tím pádem bych měl u BAT opravdu malou pozici a investovat další peníze do britské firmy, která vyplácí dividendu v rozkolísané libře se mi nechtělo.

neděle 6. listopadu 2016

Dvě akvizice a jeden průserJak se mi rozrůstá portfolio, začínám si všímat různých zpráv ohledně firem, jejichž podíl vlastním. Za poslední měsíc byly skutečně důležité tři zprávy a to:


  • AT&T kupuje Time Warners
  • British American Tabaco kupuje Raynolds America
  • Royal Dutch Shell prodává ropná pole v Kanadě, aby udržela dividendu

První zpráva mě potěšila. V odborných kruzích se dávno ví, že mobilní a internetový providing není do budoucna až tak výnosné odvětví. AT & T je na tomto poli opravdový moloch. Nejen že obsazuje zhruba 50 % amerického trhu (spolu se společností Verizon tvoří duopol s konkurenčním lemem menších firem), ale investuje do infrastruktury pro rychlé mobilní a internetové připojení v zemích Latinské a Jižní Ameriky. Nyní se rozhodl vydat cestou diverzifikace a mimo připojení začne pravděpodobně nabízet i obsah. V kuloárech se spekuluje, že se bude jednat o největší akvizici tohoto roku. Aby také ne, Warner není žádná firmička z předměstí. Pokud vám název společnosti nic neříká, určitě budete znát alespoň HBO, což je jedna z divizí. Tento televizní kanál je dostupný ve 150 zemích a stojí například za seriály jako Sex ve městě nebo Hra o Trůny. Druhou divizí je Turner Broadcasting System, která obsahuje například zpravodajský kanál CNN nebo Cartoon Network, na který mohly koukat bohatší děti, když jsem chodil na základku. Poslední divizí je  Warner Bros, která je zodpovědná například za Batmana, Supermana nebo Green Lantern.

Loga firem AT&T a Time Warner

I druhá zpráva mohla investory vyloženě potěšit. BAT je velký hráč na poli výroby a prodeje cigaret na západním trhu. Jedná se o britskou společnost. Tato akvizice jim pomůže obsáhnout americký trh a předběhnout ve velikosti a tržbách Phillipa Morrise. Akcionářům bude pravděpodobně učiněna nabídka, která ohodnocuje akcii na 56,5 dolaru. Část bude vyplacena ve formě hotovosti na účet akcionářů a část dostanou držitelé ve formě nových akcií BAT zhruba v poměru 2 ku 1. Vzhledem k tomu, že jsem akcii pořizoval před týdnem za 47,1 dolaru, jedná se o kapitálové zhodnocení ve výši cca 19 %.

Loga firem British American Tabacco a Reynolds American

Třetí zpráva je spíše nešťastná. Royal Dutch Shell se potýká s problémy v podobě nízkých cen ropy. Dividendu již druhým rokem financují buď na dluh nebo formou deinvestic. Osobně bych toleroval snížení dividendy na 5 % než rozprodávání majetku společnosti. Pokud bude dohoda států OPEC úspěšně provedena, očekávám, že se ropný trh vzpamatuje. Jako akcionář nevím, co si mám myslet. K čemu je mi vysoká dividenda v případě, že je financována rozprodáváním společnosti? Dividendový výnos je tak pouze kompenzací za kapitálovou ztrátu. Doufám, že se bude jednat o poslední podobný krok této jinak radost přinášející společnosti.