úterý 14. ledna 2020

Log update_OXY

Včera jsem uskutečnil nákup akcií společnosti Occidental Petroleum Corporation.

Nákupní cena: 46,4 $

pátek 10. ledna 2020

Základy ekonomie (nejen) v investorské praxi - I Rámec a základní předpoklady

Tento článek navazuje na úvodní kapitolu Základy ekonomie (nejen) v investorské praxi - preludium

V tomto seriálu budu teoreticky vycházet z toho, co si pamatuji z ekonomických kurzů, které jsem absolvoval v rámci vejšky. Protože už to ovšem nějaký ten pátek bude, tak jsem pořídil tyto dvě krásné učebnice:

Mikroekonomie - 6.  vydání (2018, ISBN 978-80-7261-538-4)
Makroekonomie - 3. vydání (2018, ISBN 978-80-7261-537-7)

Jedná se o nejaktuálnější vydání učebnic renomovaných autorů - pedagogů VŠE. Přestože není mým zámyslem slepě parafrázovat vše, co je v učebnici napsané, budu se držet (ne vždy striktně) logické struktury a návazností kapitol obsažených v knize. Ke znalostem, které by vám přineslo přímo čtení učebnice, se pokusím přispět aplikací ekonomických teorií do investorské praxe. V některých kapitolách to půjde hůře, v některých to sedne jako prdel na hrnec. Pokud vám při čtení přijde, že je teorie příliš a aplikace do praxe málo, věřte, že tuto teorii budete potřebovat později, kdy z ní budeme vycházet.

Nedokážu předem odhadnout, jak dlouho tento seriál bude vycházet, ani kolik bude mít dílů. Začnu z logiky věci mikroekonomií, která mi osobně přijde snazší na pochopení. Pokud to půjde, vytvořím křížové odkazy mezi díly seriálu tak, abyste si mohli připomenout nějaký terminus technicus, pokud zapomenete. Pokud to nebude absolutně nutné, vyhnu se matematickým modelům. Nemyslím, že jsou pro pochopení ekonomie naprostou nutností a pro investorskou praxi platí to samé.

Co vám tato série dá? Na českých fórech a zejména v oblasti samostatného investování se k investicím vyjadřuje spousta samozvaných guru, kteří dogmaticky razí určité myšlenky. Často se jedná o středoškolsky vzdělané lidi (nic proti nim), kteří se ohánějí školou života, praktickými zkušenostmi, tím že se spálili a poučili a podobně. Na tyto lidi jsou nabaleni jiní, ve svých oborech velmi úspěšní lidé, kteří mají cash a negativní zkušenost s fondy od finančních prostitutek/prostitutů. Jedná se o IT specialisty, manažery, obchoďáky, marketéry a podobně. Valná většina z nich se naučila, co je P/E a P/B, přečetla Buffetta a investuje od roku 2011. Ekonomické vzdělání má málokdo. Proto studiem ekonomie získáte nad těmito investory jistou výhodu. Nebudete muset vycházet z pouček vyčtených z knih o investování a vytvoříte si vlastní přístup. Získáte také značný přehled o tom, jak fungují politicko-ekonomické nástroje na státní i geopolitické úrovni. Toto všechno má značný přesah do tvorby ceny akcie na trhu.

Rámec a základní předpoklady

Osobně vnímám ekonomii spíše jako společenskou vědu. Konkrétní matematické modely mě nikdy příliš nebraly a nepovažuji jejich znalost za naprostou nutnost k pochopení jednotlivých principů. Jako každá věda, pracuje ekonomie s určitými předpoklady. Mezi základní premisy ekonomie považuji to, že člověk je nenažraná, sobecká a líná svině kokainu bude vždycky málo. 

Tyto premisy uvozují fakt, že člověk udělá všechno pro to, aby si usnadnil a zpohodlnil život. Za tímto účelem spotřebovává suroviny, kterých je ovšem na světě omezené množství. Kdo by se chtěl přít o to, že není nenažraná líná svině, tak to může zkusit. Jeho argumentace skončí ve chvíli, kdy se ho zeptáte, proč je dnes v práci a jak se do ní dostal. O omezeném množství surovin snad nikdo pochybovat nebude. Ze surovin se vyrábí výrobky - ekonomické statky, které člověk spotřebovává, aby si usnadnil a zpohodlnil život (dále to zjednodušíme a budeme říkat: "aby z toho měl užitek"). Typickým příkladem je pračka se sušičkou. Jasný, když máte na zadku škrtátko, můžete trencle vyprat v umyvadle, pověsit na sušák, vyžehlit a znovu použít. Člověk chce ale život jednodušší a pohodlnější, a proto si koupí spotřebič. 

Ekonomické statky jsou charakteristické ekonomickou vzácností (kokainu je vždycky málo). Znamená to dvě věci. Zaprvé fakt, že pračky nerostou na stromech. Kdyby rostly, nemusíme je kupovat, utrácet za ně prachy - nebyly by omezené. Za druhé fakt, že když budeme chodit nazí, nebudeme potřebovat pračky. Pračky pro nás nebudou užitečné.
Komu se tyto základní předpoklady nelíbí, může zůstat ve svém krásném sluníčkovém světě, kde se pije ráno rosa z trávy a svačí pohanka. Pro ty ostatní prostě a jednoduše - emoce a ideály stranou. Ty vám v analýze jenom brání stejně jako těm, kdo nekupují ropné a tabákové společnosti jenom proto, abychom v jejich portfoliích objevili akcie Facebooku, Googlu či Applu.

Ceteris paribus

Komplexnost ekonomických vztahů je nekonečná a než se s někým přít o všechny vlivy například na tvorbu ceny na trhu, pomáhá si ekonomie izolací různých situací, na kterých popisuje vztahy většinou mezi omezeným množstvím proměnných. "Za ostatních podmínek neměnných" tedy uslyšíte v následujích dílech poměrně často. Netřeba se nad tím rozčilovat.

Ekonomické modely

Ekonomie pracuje s různými izolovanými modely, ze kterých vyvozuje komplexnější závěry. Často tedy uvidíte různé grafy zobrazující rozhodování spotřebitele, který maximalizuje užitek, či společnosti, která se snaží o maximalizaci zisku, popřípadě státu, který se to tak nějak snaží držet na uzdě a hasit sociální nespravedlnost, kterou trh často generuje (tedy dle mého názoru spíš nespravedlnost generují sami lidé svým přístupem, ale o tom konkrétně až později), nebo neefektivitu vzniklou nezdravou konkurencí.

Normativní vs. deskriptivní přístup

Zde bychom museli trochu zabřednout do dějin ekonomických teorií, což by bylo sice velice zajímavé, ale značně by to přesáhlo můj záměr. V ekonomii není jen jeden názorový proud. I když v současné době převažuje ve světě kapitalismus, zvykli jsme si do ekonomiky zasahovat na můj vkus více, než by se slušelo. Ekonomické působení je silným politickým nástrojem a sankční opatření deformuje světové trhy. Deskriptivní přístup je pro vysvětlení teorie jednodušší a pokusím se ho od normativního nějak strukturovaně oddělit. Naopak u normativního pohledu na ekonomii se pokusím uvést více náhledů na to, zda je něco správně nebo špatně a jak by se měla situace podle nynějších i historických ekonomických škol řešit.

Praxe

Výhodou ekonomie je, že jsou ekonomické veličiny velmi dobře sledovatelné a data obecně snadno měřitelná a přístupná na různých webových stránkách. Kde to teorie dovolí, pokusím se přidat popis současného stavu české i zahraniční ekonomiky.

Při tvorbě tohoto článku jsem (pokud není uvedeno jinak) vycházel a parafrázoval z následujících písemných zdrojů:

HOŘEJŠÍ, Bronislava, Jana SOUKUPOVÁ, Libuše MACÁKOVÁ a Jindřich SOUKUP. Mikroekonomie. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-538-4.

SOUKUP, Jindřich, Vít POŠTA, Pavel NESET a Tomáš PAVELKA. Makroekonomie. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-537-7.