pondělí 25. září 2017

Základy fundamentální analýzy (část 4.)

Po dlouhé době jsem si našel čas k sepsání článku mimo můj investiční log. Podívejme se dále na hodnoty, ze kterých můžeme usoudit, jestli je naše vysněná akcie dobrou investicí.

Část čtvrtá - zbylé parametry hodnoty akcií

 

Nechci říci, že parametry, které jsem zařadil do předchozího článku, jsou více nebo méně důležité, než ty z dnešního. Prostě jsem jenom nechtěl vytvářet přehnaně dlouhý článek. That´s all.

PEG - P/E to Growth ratio (poměr P/E a očekávaného růstu EPS)

Jak se počítá P/E a EPS jsme si vysvětlili v předchozím článku. K čemu je tedy dobrý PEG? P/E a EPS popisuje současnou hodnotu akcie, ta může ale odrážet minulé neúspěchy i budoucí očekávání. PEG jde dál a zahrnuje do své hodnoty i budoucí potenciál. Problém je v tom, že budoucí hodnoty EPS můžeme pouze věštit. Více či méně. Pokud společnost vydala čtvrtletní výkaz o hospodaření a výrazně překračuje výkon z minulého roku, můžeme s určitou pravděpodobností tvrdit, že zisk z letoška bude větší, než zisk minulého roku. Jak ale můžeme předvídat budoucnost dále? Na 3-5 let dopředu? O něco takového se pokoušejí různé agentury. Některé jsou optimistické, některé pesimističtější. Pravdou je, že se často seknou. A to i tak, že o dost. Proto je nutné brát jejich odhady s rezervou a sledovat, zda své předpovědi nepřehodnocují.

Metodika finviz.com bere v úvahu budoucí růst na 3-5 let, pokud budete používat jinou platformu, zjistěte si, jaký horizont růstu bere v potaz. PEG budeme chtít samozřejmě co nejnižší. Počítejme tedy s hodnotou P/E Pepova sexshopu z minulého článku, která byla 15,15 a řekněme, že očekáváme růst EPS v následujících 5 letech průměrně o 10 %. PEG naší hříšné dílny by byl tedy 1,515.

P/C - Price to Cash ratio (poměr ceny a hotovosti)

Hodnota P/C  vyjadřuje poměr ceny akcie k hotovostním aktivům na akcii. V některých případech je vhodné využít P/C k analýze akcie, protože "Cash" není tolik zatížen účetní metodikou a může mít větší vypovídající hodnotu. Abych se přiznal, sám P/C u svých akcií příliš nesleduji. Čím je obecně hodnota P/C menší, tím lépe.


P/FCF - Price to Free cash flow (poměr ceny a volné hotovosti)


Free cash flow vlastně představuje volnou hotovost, která společnosti zbyde, když poplatí všechny kapitálové výdaje. Z Free cash flow se dá vyplatit dividenda akcionářům, realizovat zpětné odkupy akcií, nebo jej dále investovat. Proto budeme hledat co nejmenší hodnotu P/FCF.P/S - Price to Sales ratio (poměr ceny a tržeb)

Hodnota P/S nás bude zajímat zejména u společností, které jsou momentálně ve ztrátě. U těch nejde určit P/E, protože jejich "E" je v záporu. "S" ale záporných hodnot nemůže nabýt nikdy. Proto tedy porovnáme současnou tržní cenu akcie a tržby na akcii.


Hodnotu P/S budeme chtít opět co nejnižší. Protože jsme od prvního článku provedli operativní skok a "rozrostli" Pepovu firmu, neznáme jeho tržby, pouze čistý zisk. Vytvořme nový předpoklad a řekněme, že jeho tržby jsou 150 CZK na akcii. Potom hodnota P/S bude 3,3.

Debt/Eq - Debt to Equity ration (poměr vlastního a cizího kapitálu)

Tato hodnota vyjadřuje zadlužení společnosti. Nebo takzvanou "páku" s kterou společnost operuje. Také se někdy nazývá poměrem cizího a vlastního kapitálu. Porovnává pasiva společnosti s její hodnotou. Dle individuálního účetnictví každé firmy se může ve jmenovateli objevit vlastní kapitál, rozdíl celkových aktiv a pasiv, nebo účetní hodnota. Velký rozdíl v těchto hodnotách u společností se standardním účetnictvím není a pro naše potřeby bude postačovat, když si zapamatujeme, že se jedná o vlastní kapitál.


Pokud je účetní hodnota Pepovy sítě sexshopů 500 000 000 CZK a má například půjčeno 100 000 000 CZK. Bude hodnota Debt/Eq 0,2, což je více než uspokojivá hodnota. Na Finviz najdete ještě parametr LT Debt/Eq, který funguje na tom samém principu, ale odlišuje v účetnictví ještě krátkodobá (se splatností do jednoho roku) a dlouhodobá pasiva. Jaká je tedy ideální hodnota tohoto parametru? Na to mají různí investoři různý názor. Warren Buffett například preferuje při svých investicích společnosti, jejichž dlouhodobý dluh se dá splatit ziskem za čtyři následující roky. V době ekonomického boomu se dá považovat vyšší páka (vyšší zadlužení) za výhodu, protože cizí kapitál multiplikuje zisky a předčí splácené úroky. Pokud ovšem zadlužení přeroste společnosti přes hlavu a vypukne recese, nebo krize, potom se může společnost snadno dostat do problémů. Osobně bych to v portfoliu nepřeháněl s velmi zadluženými společnostmi. Určitou výjimku tvoří banky a investiční společnosti, které jsou typické pro práci s cizím kapitálem. Prakticky je na tom založený jejich business model. Proto je tento parametr pro hodnocení takových společností méně vhodný.

ROA - Return of Assets (návratnost aktiv)

Hodnota ROA nám ukazuje, kolik procent tvoří zisk v porovnání s aktivy společnosti. V podstatě ROA říká, jak efektivně využívá management aktiva ke generaci zisku. ROA vypočítáme následovně:


V čitateli je vždy zisk aktuální roky, ve jmenovateli celková aktiva. Samozřejmě budeme chtít, aby hodnota ROA byla co největší.

ROE - Return of Equity (návratnost kapitálu)

Hodnota ROE má podobnou vypovídající hodnotu jako ROA, nepočítáme již ale pouze s aktivy, ale s vlastním kapitálem (aktivy očištěnými o pasiva).


Opět pro nás bude investice lepší, čím vyšší hodnota ROE bude. Největší rozdíl mezi ROA a ROE bude logicky u společností, které jsou nejvíce zadlužené. Z logiky věci též vyplývá, že ROE bude vždy větší, než ROA (menší číslo ve jmenovateli). Větší ROE i ROA dosahují společnosti, které nejsou tak náročné na kapitál.

Tímto jsem se vyčerpal co se týče popisu vnitřní hodnoty akcie. Popsané atributy používám při screeningu akcií a posuzování jejich vhodnosti k investici. Samozřejmě najdete i další a třeba je shledáte užitečnými. Klidně dejte vědět do komentáře, pokud nějaký považujete za hodný zveřejnění.pátek 15. září 2017

Nákup_14.9.2017_SABESP, Banco Bilbao, Infosys

Při druhém zářijovém nákupu jsem se zaměřil na akcie mimo USA. Podařilo se mi získat prodejem nepotřebných věcí nějaký extra cash a tak jsem se zaměřil na akcie s potenciálem růstu. Proto i má strategie bude poněkud odlišná. Všechny tři společnosti sice vyplácí dividendu  nad 3 %, ale nevylučuji jejich pozdější prodej.

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 

Nákupní cena: 10,585 $

Ano, takto skutečně zní celý název společnosti. Jedná se o brazilskou water utilitu. Společnost byla založena v Sao Paulu v roce 1954. Zabývá se čištěním odpadních vod, distribucí pitné vody, managementem dešťové vody, drenážemi, úklidem veřejného prostoru a managementem pevného odpadu (popelářství). Poměrně solidní diverzifikovaný záběr činností, který společnost dle mého názoru činní krize odolnou. Zákazníky tvoří domácnosti, stát i komerční a průmyslové subjekty. Společnost operuje výhradně ve státě Sao Paulo v Brazílii.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Nákupní cena: 7,395 €

Opět poněkud delší název, ale přísahám, že délka názvu společnosti nebyla kritériem při výběru! Jedná se o španělskou banku. Společnost byla založena roku 1857 v severošpanělském městě Bilbao. Poskytuje klasické bankovní služby ve formě běžných účtů, spořících účtů, terminovaných vkladů, bankovních půjček bez ručení, hypoték, ale i pojištění, leasingy, obchod s akciemi, penzijní fondy a podobně. Banco Bilbao operuje ve Španělsku, USA, Turecku, Mexiku, Jižní Americe a okrajově i v ostatních státech Evropy a Asie. 

Infosys Limited

Nákupní cena: 14,5 $

Společnost byla založena roku 1981 v indickém Bengaluru. Dělá prostě AjTý pro všechny a to tak, že všude. A teď trochu detailněji. Jejich primárním trhem jsou USA, ale působí globálně. Jejich zákazníky tvoří společnosti napříč sektory. Společnost Infosys jim nabízí IT support od obchodních informačních technologií přes bankovní informační služby po logistické platformy.

Fundament a investiční strategie

Mohu prozradit, že do všech třech společností jsem investoval stejnou sumu peněz. Následuje tabulka s přehledem vybraných hodnot hospodaření společnosti. Můžete si schválně zkusit tipnout, jaká společnost si povede v horizontu jednoho roku nejlépe (své tipy klidně napište do komentáře). Vítěz ode mě získá investiční tipy, pivo a hučení o investicích v průběhu pití piva.

Vybrané hodnoty fundamentu společností SBS, BBVA a INFY

Jak můžete vidět, všechny společnosti vyplácí dividendu přes 3 %, dividenda je dobře kryta jak volnými peněžními prostředky, tak nízkým payout ratio. Kromě banky, kde je tento jev obvyklý, nevykazují společnosti silné zadlužení. Po stránce P/E a P/B jsou to společnosti levné (Infy je IT společnost, vyšší P/B toleruji). Pokud u jakékoliv této společnosti dojde po dobu následujícího roku ke zhodnocení přes 40 % (včetně dividendy), pravděpodobně společnost prodám, pokud neuvidím potenciál dalšího růstu. Pokud dojde k výraznému poklesu (přes 15 %) bez zjevných, nebo pouze krátkodobých příčin, navýším pozici.
 

neděle 10. září 2017

Přikoupení_1.9.2017_Altria

V USA existuje zlovolná organizace FAD (Food and Drug Administration). Lidé v této organizaci dostali skvělý nápad, že nás všechny spasí tím, že zakážou tabákovým společnostem dávat do cigaret takové množství nikotinu, které nás činí závislými. Trh zareagoval nestydatou šikanou vůči Altrii, což mě vedlo k dalšímu nákupu.

Nákupní cena: 63,31 $
Průměrná cena: 65,93 $

Selským rozumem jsem došel k dvěma závěrům. Prvním je, že lidé, kteří kouří, si uvědomují škodlivost kouření. Nemyslím proto, že by je snížené množství nikotinu vedlo k tomu, že sníží spotřebu cigaret. Naopak si myslím, že aby došlo k nabažení již rozvinuté závislosti, budou muset kouřit více cigaret. Druhým závěrem je fakt, že Altria (a potažmo i ostatní tabákové společnosti) investovala značné prostředky do nových technologií e-cigaret. Tento krok by mohl tudíž vést k přeorientování klasických kuřáků k e-kuřáctví. Případný výpadek v ziscích by tedy měla Altria nahradit z jiných zdrojů.

Je třeba si také uvědomit, že Altria není ryze tabákovou společností. Proto si myslím, že trh dal Altrii ničím nepodloženou ránu. Takové příležitosti se rád chopím, zvláště v případě, kdy došlo zároveň ke zvýšení vyplácené dividendy o 8 %. Dividend yield to vystřelilo na krásných 4,2 %.