sobota 23. června 2018

Výroční zpráva 2017/2018

S pravdou ven! Je to tu! Dva roky od mé první investice! Je čas na zhodnocení investičního období červen 2017 - červen 2018. Co nejpodstatnějšího se událo:

 • Diverzifikoval jsem do P2P půjček prostřednictvím webu Zonky;
 • značně jsem navýšil objem investic (dvojnásobek oproti minulému období);
 • navýšil jsem procento proinvestovaných peněz z měsíčního příjmu;
 • nakoupil jsem akcie 14ti nových společností;
 • zařadil jsem do portfolia společnost, která nevyplácí dividendu;
 • prodal jsem akcie jedné společnosti (a jednu jsem prodal a následně opět koupil)
 • zjistil jsem, že v češtině je jediný správný tvar slovo "portfolio", takže to budu muset změnit v celém blogu dříve, než na mě vlítne nějaký gramatický nácek!
Mé portfolio tedy v současnosti vypadá následovně:


Cash

 

S hotovostí je to u mě trochu problematické. Mám závislost na investování a každou nevyužitou korunu vidím jako potenciální ztrátu, což je možná chyba. Držet hotovost aspoň ve výši 10 % (ideálně 20 %) nemusí být na škodu. Dá vám to možnost ihned vstoupit do pozice v případě korekce na trhu, nebo přehnané paniky vlivem negativní zprávy u některé společnosti. Nesnažím se ovšem v této fázi kumulace investovaného kapitálu nikterak časovat trh, k tomu přistoupím až později. Cash leží na spořícím účtu, je úročen úrokem 0,8 %. A pravděpodobně bude využit na investice nebo spotřebu.

P2P

 

Pořád mám rozpracovaný třetí díl o investicích na poli P2P půjček. Nezapomněl jsem, jen se nedostává moc času. Je to celé takový malý experiment a doplněk k akciím. Zatím investuji pouze na Zonky, časem popřemýšlím nad jinou, výnosnější platformou. Mé portfolio (z hlediska ratingu rizikovosti) vypadá následovně:


Držím se strategie silné diverzifikace a do každé půjčky dávám pouze minimální možnou částku. Můj aktuální výnos je 7,7 %, očekávaný potom 5,2 % (očekávaný výnos reflektuje možné budoucí selhání dlužníků a z toho plynoucí ztráty). S neplatiči zatím výrazné problémy nemám. V jednu chvíli jsem měl 8 opožděných splátek, ale všichni nakonec zaplatili. Jak se dalo očekávat, problémy se splácením mají především dlužníci z ratingu A a horší. Jeden se zpozdil o více než 30 dní a zaplatil pokutu, která se potom rozdělila mezi věřitele.

Čtu všechny příběhy lidí, kterým půjčuji peníze. Koukám především na to, jestli si nepůjčují na úplné pitomosti, zda počet gramatických chyb nepřevyšuje částku, kterou jim půjčuji a podobně. Novinkou je možnost investovat do pojištěných půjček, kde u dlužníka klesá riziko nemožnosti splácet. Pojištění hradí v plné výši klient, krytí pro investora je tedy zdarma - příjemný bonus.

Akcie

 

Nejsilnější pozici v mém portfoliu má dle aktuálního ocenění společnost Altria Group. Odráží to moji strategii posledních měsíců - navyšovat pozice defenzivních titulů. Následuje technologické Cisco Systems a bezdividendový Micron Technology. Naopak nejmenší pozici tvoří společnost Buckey Partners, která je mojí nejztrátovější pozicí. Následuje britská utilita National Grid a brazilský SABESP. Tyto pozice nejspíš rozšířím následující měsíc. Celkově vypadá portfolio následovně:


Mé portfolio nyní tvoří 30 akcií. Slýchávám, že už je to přespříliš s náledujícími dvěma argumenty:

 • Nemůžeš stíhat sledovat hospodaření všech společností;
 • pokud budeš mít tolik akcií, nikdy svým výkonem nepřekonáš index a v podstatě je to jako bys měl fond.
Pravdou je, že to nemohu reálně stíhat a není to ani mým cílem. Když zjistím, že se Altrii za poslední čtvrtletí nedařilo tak dobře, jako to minulé, tak udělám co? Budu držet dál. Hospodařením se zabývám pouze při novém nákupu, nebo přikupování. Nepotřebuji dopodrobna znát všechny veličiny. Stačí, když jednou za čas zkontroluji fundament akcie.

Vybírám akcie velmi specificky. Cílím ve většině případů na ty podhodnocené, vyplácející dividendu. Proto se logicky budu odchylovat od indexu, ať již na jednu, nebo na druhou stranu. Mým současným cílem není překonat index, ale vybudovat pasivní příjem z dividend.

Zastoupení sektorů v mém portfoliu je následující:


Následující měsíce vyroste dle plánu značně zastoupení Consumer def, Utility a Health.

V záměru na geografickou diverzifikací společností jsem značně selhal a opět posílil zastoupení USA. Ovšem na moji obranu je to vlivem nákupu společností, které působí převážně globálně:


Co se týče velikosti kapitalizace, mám v portfoliu zastoupeny společnosti následovně:


Bystřejší z vás si možná všimli, že v grafech něco neštimuje. Uskutečnil jsem jednu spekulaci, o které jsem vás neinformoval a dokud pozici neuzavřu, ani informovat nebudu. Z grafů může chytrý člověk nějaké přibližné informace vyčíst. Prozatím vám prozradím, že je to značně ztrátová (so far) a velmi riskantní investice.

Dividendy

 

Dividendy proudí. Žádná společnost v mém portfoliu je nepřestala vyplácet. Zanedbatelná část je snížila, podstatná část je zvýšila. Největší radost udělal společnost AbbVie, Rio Tinto, BHP, Cisco a Altria. Podrobnou analýzu si nechám na jindy, prozatím jsem na tom s naplněním cíle následovně:


Příspěvky popisující mé nákupy za období 2017/2018 ze sekce obsah opět zmizí, ale najdete je jednoduše buď v archivu blogu, nebo v sekci "Mé portfolium". Jak jsem již předeslal, zaměřím se v dalším období na sektory Consumer defensive, utility a healthcare. Zvažuji zřízení účtu u druhého brokera z důvodu diverzifikace rizika pro případ jeho úpadku. Díky za podporu a ať vám to všem roste!

středa 13. června 2018

Přikoupení_13.6.2018_Kraft Heinz, Altria Group

Consumer staples - spotřební zboží. Typické společnosti překonávající index v době recesí a krizí. Kouřit a žrát se bude pořád a tyto dvě společnosti zasloužily nášup kapitálu v rámci mého portfolia.

Kraft Heinz


Nákupní cena: 60,1 $
Průměrná cena: 61,89 $

Mírně jsem naředil, cena šla z minima v minulém měsíci mírně nahoru. Investoři si již začali všímat této šikanované akcie. Fundament je na tento sektor skvostný. P/E 18 (forward 15), P/B 1,1 a dividend yield 4,16 s payoutem 27,2. Tento rok se očekává dvojciferný růst, v dalších letech kolem 7 %.

Altria Group


Nákupní cena: 57,13 $
Průměrná cena: 62,28 $

 Tady již došlo v výraznějšímu naředění. Tabákovky jsou tento rok obvzláště šikanované. Altria se svým masivním zvyšováním dividend ukazuje, že má koule na to postavit se antitabákové rétorice amerických úřadů. S P/E 15 (forward 13,3), yieldem 4,84 (!!!) při payout 45 % přímo skvostná cena! Navíc je zde přítomné silné navyšování dividendy, ráj pro investora mého ražení.

V dalším měsíci buď dokoupím General Mills a Procter & Gamble, nebo se pustím do sektoru utilit. Uvidíme, jak se bude vyvíjet trh. Ať vám to roste!

úterý 5. června 2018

Základy ekonomie (nejen) v investorské praxi - preludium

Předmluva a cíle

Když jsem před dvěma lety přemýšlel o názvu svého blogu, chtěl jsem něco vtipného (haha), snadno zapamatovatelného, trochu ironického a aktuálního. Můžeme se plácat po ramenou, jaké máme "zlaté české ručičky". Problém je, že většinu z nás dokáže ojebat o rukama vydělané peníze po patřičném týdenním zaškolení i cvičená opice. Můžeme nadávat, jak bylo za minulého režimu všechno levnější, aniž bychom znali pojmy jako inflace. Můžeme proklínat drahé tarify operátorů, aniž bychom věděli, co je oligopol a co monopolistická konkurence. Myslíme si, jak nás současná a minulá vláda vede k ekonomické prosperitě a jak to ty před nimi dosraly, aniž bychom tušili o ekonomických cyklech.

Finanční, potažmo ekonomická, negramotnost je v Čechách reálná věc. Využívají toho propagátoři finančních produktů (říkají si také finanční poradci), obchodníci, politici nebo třeba banky. Dnes v České republice existuje 1 milion lidí s exekucí na krku, to je jasný důkaz toho, že je něco špatně. Základy finanční gramotnosti se dnes vyučují na základních školách. Učitelem základní školy v našem malém městě jsem byl ujištěn, že to celkem funguje. V matematice se učí například výpočet jednoduchého či složeného úročení, RPSN a v občanské nauce zase o finančních produktech, roli České národní banky nebo tvorba rozpočtu. Myslím, že je to pozitivní přístup a velký krok dopředu. Za mě (ročník 1991) se nic takového nevyučovalo. Jaká je situace na učňácích, středních školách či gymnáziích netuším. Na naší střední škole výuka podobných témat neproběhla (technické lyceum). Na vysokých školách (když vynecháme ty ryze zaměřené na ekonomii) se často obecná ekonomie (většinou rozdělená na dva semestry - mikro a makro) vyučuje jako dobrovolný předmět a mohu ho všem doporučit! A co ti ostatní?

Tímto na sebe beru těžké břímě učitele národa... Ne, dělám si samozřejmě prdel. Touto sérií bych chtěl dosáhnout dvou cílů:
 1. Poskytnout lidem, kteří nikdy neabsolvovali výuku ekonomie, přehled o jejich základních principech.
 2. Ukázat tyto principy na jednoduchých příkladech z firemní praxe a hospodářské politiky tak, aby je čtenář pochopil a investor dokázal využít při rozhodování o investicích.

Co je ekonomie?

Kouzlo této vědy pro mě spočívá v tom, že mi umožňuje chápat (v některých případech tedy spíše nechápat a kroutit nevěřícně hlavou) rozhodování lidí, firem a státu. Ekonomie v podstatě popisuje chování těchto subjektů a jejich vzájemnou provázanost. Dělí se na mikroekonomii, která je zaměřená na rozhodování jednotlivce nebo firmy (mě a mého dealera) a makroekonomii, která řeší hospodářství jako celek. Považuji z pedagogického hlediska za vhodné začít mikroekonomií.

Ekonomie jako věda má svá omezení. Pracuje s různými předpoklady, které nelze vždy striktně aplikovat v praxi. Není to ale na škodu, někdy je k pochopení základních principů zapotřebí se oprostit od ostatních vlivů. Často se pracuje s pojmem ceteris paribus - ostatní podmínky neměnné. To v životě zažijeme jen málokdy. Je třeba zavnímat i fakt, že ekonomie má své školy (nebo proudy, chcete-li). To znamená, že zvláště na makroekonomii existují velice rozdílné názory, které často reflektují i rozdílná doporučení při politickém rozhodování. Přesto doporučuji to nevzdat. Přeji příjemné čtení :-)