sobota 31. prosince 2016

Základy fundamentální analýzy (část 2.)

V minulém díle jsme si ukázali, jak číst ve výkazu ztrát a zisků. Ztráty a zisky nám pomohou zjistit, jak na tom firma je z hlediska toku financí. Fajn, už tedy víme, jak zjistit, jak se firmě daří. Dále nás ale bude zajímat, co všechno firma vlastní a jaké má naopak závazky. Je sice pěkné, že jsme našli na burze firmu, která již pět let zvyšuje tržbu, ale co když je zároveň zadlužená, nebo její kapitál tvoří aktiva, která mohou shořet během roku jak svíčka?

Vzpomínáte na Pepu? Bral si na svůj business hypotéku a zastavil kvůli tomu rodný dům své máti.

Část druhá - Balance sheet (účetní rozvaha)


Obecně tvoří účetní rozvahu dva základní prvky. Assets (aktiva) a Liabilities (pasiva). Google Translator po vás vyplivne i překlady jmění a závazky, což pro lepší představu také nejsou špatná synonyma.

Assests (aktiva)


Obecná definice říká, že aktiva jsou zdroje s ekonomickou hodnotou, které země, firmy nebo jednotlivci drží v očekávání budoucího zisku. Hodnota aktiv se vyjadřuje v penězích, v jednotné měně. Total assets (celková aktiva) můžeme dále rozbít na několik součástí, podle jejich charakteru.


Total assets = current assets + non-current assets

Current assets (krátkodobá/oběžná aktiva)


Jedná se o ekonomické zdroje, u kterých se předpokládá možnost jejich konverze na hotovost v rámci časového horizontu jednoho roku. Jedná se tedy logicky o cash (hotovost a její ekvivalenty) v různých měnách, receivables (pohledávky vůči firmě splatné do jednoho roku), diferred income taxes (odložené daně z příjmu), materiál na výrobu, hotové výrobky a prepaid expenses (různé předem zaplacené výdaje).

V Pepově sex shopu tvoří krátkodobá aktiva jeho cash, který si ukládal za celou dobu svého podnikání na svém podnikatelském účtu na horší časy, dále všechny neprodané anální korálky, erekční kroužky a masti na prdel, které neprodal a 5 000 CZK, které půjčil Frantovi (jestli mu je vůbec vrátí).

Current assets = cash + receivables + diferred income taxes + prepaid expenses

Non-current assets/Fixed assest (dlouhodobá/fixní aktiva)


Zde se budeme naopak bavit o ekonomických zdrojích v rámci časového horizontu od jednoho roku dále. Do dlouhodobých aktiv patří například property, plant and equipment (nemovitosti, pozemky, zařízení, stroje, různé vybavení) a financial assests (finanční aktiva), pod která spadají různé dlouhodobé investice společnosti. Dlouhodobá aktiva podléhají jednomu negativnímu jevu a to depreciation (depreciace). Česky se to dá chápat jako znehodnocování. Logicky, většina věcí nedokáže fungovat do nekonečna. Některá výrobní zařízení se dají opravit, některé věci je třeba koupit úplně nové. Abychom dosáhli v účetní rozvaze určitého kompromisu a pravidelnosti, počítá se s náklady na opravu/obměnu zařízení průběžně. S depreciací je samozřejmě potřeba počítat a od hodnoty dlouhodobých aktiv ji odečíst.

S dlouhodobými aktivy se pojí ještě pojem intangible assets (nehmotné/nedotknutelné aktivum). Toto aktivum tvoří různé patenty, ochranné známky, autorská práva a podobně. 

Má Pepa vůbec nějaká dlouhodobá aktiva? Budova, ve které podniká je pronajatá, svůj rodný dům zastavil, možná by se dalo považovat za dlouhodobé aktivum nějaké vnitřní vybavení prodejny.


Non-current assets = property, pland and equipment - depreciation + financial assets + intangible assets

Pro akcionáře: Samozřejmě platí, že čím má firma větší aktiva, tím lépe. Pokud rostou, znamená to, že se firma vyvíjí a někam směřuje. Pokud stagnují při současném růstu zisku, byl bych už opatrnější s posuzováním dlouhodobých vyhlídek firmy. Pokud klesá, je potřeba zbystřit a zajímat se o příčiny. Velká aktiva zaručují určitou stabilitu. Je také dobré sledovat hodnotu depreciace a pokud je obzvláště velké číslo v kolonce financial assets, tak se zajímat, kde má firma peníze investované. To platí zejména pro banky. Logicky bude mít společnost vyrábějící automobily po celém světě větší dlouhodobá aktiva než technologická firma poskytující služby veřejné onanie a zvyšování ega jako Facebook. Pokud je velká složka nehmotných aktiv, je též potřeba se zamyslet nad jejich trvanlivostí.

Liabilities (pasiva)


Pasiva můžeme definovat jako finanční povinnosti, které je firma zavázána plnit a které vyplývají z její činnosti. Opět jsou vyjádřeny v penězích a dále se dělí podle časového horizontu.

Total liabilities = current liabilities + non-current liabilities

Current liabilities (krátkodobá pasiva/závazky)


Zde se bude opět analogicky jednat o závazky splatné do časového horizontu jednoho roku. Ve výkazech firem sem patří short-term debt (krátkodobá půjčka), capital leases (kapitálová půjčka), account payable (krátkodobé pohledávky firmy), accrued liabilities (závazky z minulých období) a deffered revenues (neuskutečněné zisky).

Pepa si na sexshop půjčil 1,5 milionu, vzpomínáte? Splácet dluh bude třeba 5 let, proto se zde položka neobjeví. Co se zde ale objeví bude splátka dluhu za aktuální rok. Minulý měsíc vyšla novinka roku - vibrační pochva na tužkové baterie, která sama podle potřeby vstřikuje lubrikant. Pepa ale nemá prostředky na její nákup a zavedení na krám, tak si půjčí od maminky 30 000 CZK s tím, že jí to do půl roku splatí, protože pochvy půjdou na dračku. Krásný příklad krátkodobého dluhu. Jiné řešení by bylo, kdyby se Pepa dohodl s dealerem a pochvy od něj "dostal zadarmo" s tím, že za ně zaplatí další měsíc ze zisků z jejich prodeje. V tom případě by položka spadala do závazků z minulých období. Zajímavá položka jsou neuskutečněné zisky. To si třeba paní Jebavá od vedle z baráku objedná 40 beden španělských mušek, ale bude si je odebírat pěkně po jedné bedně měsíčně, aby jí to doma nepřekáželo. Prostě se jedná o službu nebo produkt, za který již bylo firmě zaplaceno, ale firma ještě službu/zboží nedodala.

Current liabilities = short-term debt + capital leases + account payable + accrrued liabilities + deferred revenues

Non current/long term liabilities (dlouhodobá pasiva/závazky)


Analogicky s aktivy se jedná o závazky se splatností delší než jeden rok. Patřit sem budou položky long-term debt (dlouhodobý dluh), capital leases (kapitálová půjčka), deferred taxes liabilities (odložené daňové závazky), 

Dlouhodobý dluh bude pro Pepu jeho hypotéka. Odložené daňové závazky by Pepovi vznikly, jako nesoulad mezi účetním obdobím firmy a daňového účetnictví. Jde jenom o takovou administrativní odchylku, kterou je třeba zaznamenat. Zajímavou položku tvoří capital leases. Definice říká:

"A capital lease is a lease in which the lessor only finances the leased asset, and all other rights of ownership transfer to the lessee. This results in the recordation of the asset as the lessee's property in its general ledger, as a fixed asset."

Čili jde o půjčku, ve které věřitel financuje půjčené aktivum a všechna vlastnická práva propůjčí dlužníkovi. Proto se promítne kapitálová půjčka jako aktivum věřiteli a pasivum dlužníkovi, i když s ním disponuje jako s aktivem. To je mindfuck, co?Non-current liabilities = long-term debt + capital leases deferred taxes liabilities

Pro akcionáře: Závazky firmy jsou nezbytné pro její další rozvoj, zejména na začátku jejich fungování, při velkých akvizicích nebo při expanzi na další trhy. Přebujelé závazky ovšem nevěští nic dobrého. Firma jejím splácením přichází o podstatnou část zisku, riskují insolvenci a jsou větším rizikem pro akcionáře. Krátkodobé závazky nejsou tak směrodatné jako ty dlouhodobé.

Equity (kapitál/jmění)


Jde vlastně o hodnotu jmění firmy. Spočítá se jednoduše jako rozdíl mezi aktivy a pasivy.

Equity = assets - liabilities

U malých businessů jako Pepovo sexshop, se spočítá poměrně jednoduše. Představte si ale firmu, která vlastní patenty, autorská práva, má 3 různé dlouhodobé úvěry a desítky krátkodobých, platí zboží předem, některé dodatečně, sama je věřitelem... nechtěl bych být účetní v takové firmě.

Pro akcionáře: Ano, uhádli jste, čím víc Equity, tím víc Adidas. Mimochodem Adidas měla za rok 2015 equity 5,6 mld EUR. Čím více, tím samozřejmě lépe. Zvyšující se kapitál při rostoucím zisku je něco, co prostě od dobré investice chcete.

úterý 20. prosince 2016

Zpráva za druhé pololetí 2016

Jak jsem již předeslal, rozhodl jsem se, že každé pololetí shrnu své úspěchy či neúspěchy ve formě "pololetní zprávy". Finální zprávu poté připravím v létě, až tomu bude přesně rok - a všechny příspěvky v kartě "Obsah" z tématu "Mé portfolium" poté shrnu pro větší přehlednost do jednoho. Berte prosím v potaz, že jsem při tvorbě tohoto příspěvku zpracoval datovou část 16.12. 2016, za těch pár dní se mohly některé skutečnosti mírně změnit.

Svou první akcii jsem nakoupil 21.6. 2016 a byla to společnost AT&T. Tím začalo mé investiční dobrodružství a pamatuji si to moc dobře, protože jsem u toho byl nervózní, věděl jsem o investicích, v porovnání s dneškem, úplné hovno (tedy ne že bych teď byl velmistr, ale pokrok tam určitě je). Po nákupu jsem sledoval svého brokera snad každou vteřinu a následný propad ceny jsem málem obrečel.

Výsledky nebudu uvádět v absolutních číslech, ale spíše v procentech. Jednu částku vám však prozradím a to 284,- Kč. Přesně tuto částku jsem zaplatil svému internetovému brokerovi za půl roku nákupů a dva prodeje. Můžete to směle porovnat s částkou, kterou byste nechali manažerovi fondu za správu svého portfolia.

Jak si mé portfolium vede můžete vyčíst z následující tabulky:

Složení portfolia


V mém portfoliu je dnes 12 akcií s následujícím složení, podle současné hodnoty:
Portfolium je z geografického hlediska poměrně nevyvážené a to s následujícími (dis)proporcemi:Z hlediska ekonomických sektorů (dle metodiky finviz.com) je portfolium rozděleno následovně:A konečně z hlediska odvětví (dle metodiky z finviz.com):Teď asi vypadám jak nějaký "chart freak", ale pojďme z toho vyvodit nějaké úsudky. Z grafu se dá vyčíst, že 60 % mých akcií tvoří společnosti z USA a tím pádem je i 60 % akcií nakoupeno za dolary a dividenda z nich plynoucí je také v dolarech. Má to jednu výhodu - dolar posílil a možná ještě posilovat bude, ale i nevýhodu - žiju uprostřed Evropy a dolary nevyužiji, čili si je nechávám brokerem automaticky převádět na koruny. Od investic v EU mě odrazuje několik věcí. Za prvé je to umělé oslabování koruny v rámci operacích na finančním trhu ze strany ČNB. Má smysl nakupovat při kurzu 27 CZK za EUR? Čekám na konec intervencí, které snad přijdou v prvním pololetí roku 2017. Dále je to fakt, že je stokrát snadnější číst ve fundamentech US společností. O německých firmách chybí přehledné soubory dat, nebo jsou přehledně dostupné pouze v němčině. Nechápejte mě špatně - kdo chce, ten určitě najde, ale času nad tím stráveného je podstatně víc. Posledním důvodem je, že na NYSE nakupuji za nějakých 16 Kč a například na XETRA za 45 Kč. Vím, není to z dlouhodobého hlediska tak podstatné. Navíc u akcií z Evropy je problémem i daň z dividend, která například u Německa dosahuje 26 %.

Nutno ovšem podotknout, že i když má 60 % akcií společností, které vlastním, domicil v USA, je většina z nich velmi dobře diverzifikované po celém světě.

Z pohledu diverzifikace v ekonomických sektorech se v následujícím období zaměřím více na zdravotnictví a služby. Především mi ale chybí akcie zastoupené v sektoru průmyslového zboží, což by mohl řešit můj plánovaný nákup irské společnosti Eaton Corporation. Dále chybí také akcie ze sektoru utilit. zde budu muset vhodného kandidáta ještě pohledat.

Výkonnost portfolia


Zde si dovolím malou poznámku na začátek. Nejsem toho názoru, že by nějaký nerealizovaný zisk hrál v takto krátkodobém horizontu nějakou roli. Většinu svých akcií nehodlám nikdy prodat a ostatní jen pokud jsem to měl v plánu od začátku, nebo pokud by nastala nějaká mimořádná situace. Přesto je užitečné a někdy i zábavné tyto pohyby určitých hodnot zaznamenávat.

V tomto pololetí jsem zadal pokyn ke dvěma prodejům. Jeden prodej jsem realizoval z důvodu zániku společnosti, která bude převzata jinou společností a druhý z důvodu nestability firmy ve výplatě dividend a celkově mému negativnímu postoji k sektoru evropských bank. Celkově tedy vypadá zisk jednotlivých akcií od data jejich nákupu následovně:


Problém v analýze toho, jak jednotlivé společnosti přispěly k celkovému výkonu mého portfolia je, že se nedají moc dobře srovnat. K nákupu totiž došlo v různých termínech. Některá akcie leží v mém portfoliu již šestý měsíc a některá teprve čtyři dny. Světle modrou je vyznačen již realizovaný zisk, zelenou potom zisk nerealizovaný (neprodám). Jak můžete vidět, nejvíce se dařilo bankovnímu sektoru a těžařovi ropy. RDS jsem nakupoval v době před schválením dohody OPEC, kdy cena ropy byla nízko. Banky RY a SAN jsem kupoval dlouho před zvýšením sazby FED. Jednoznačnou černou ovcí v mém portfoliu je bohužel společnost Coca-cola. Od ztráty ji dělí pouze značné posílení dolaru, který se samozřejmě do výkonu započítává. Kdybych jako základ pro výpočet nebral současnou hodnotu v CZK, ale v původních měnách nákupu, byla by situace trochu jiná.

Dividendy


U dividend je opět situace trochu složitější. Celkově jsem z investované částky dostal ve formě dividend cca 1 %. Je to z toho důvodu, že akcie držím teprve chvíli a stačil jsem dosáhnout na divi maximálně za dvě čtvrtletí. U evropských společností jsem ještě divi neobdržel žádnou.Celkový výnos z dividend počítaný z nákupní ceny akcie tedy bude vypadat za rok držení zhruba následovně:


Průměrně tedy hrubý dividendový výnos z mých akcií tvoří 5,4 %. To je v porovnání se spořícími účty docela terno, ne? Pokud bych k tomu měl připočítat kapitálový výnos, tak bych si při prodeji všech akcií přišel na zisk kolem 17 % za půl roku. Nacházíme se ovšem v období ekonomického růstu, i když se už matice začínají pomalu utahovat. Není tedy žádným zázračným výkonem přijít si na podobný zisk.

Záměr na další pololetí


Investice v dalším pololetí budou dost záležet na mé finanční situaci, čekám mírné, až střední zlepšení, podle toho, jak se budou vyvíjet okolnosti v mém životě. Každopádně bych chtěl navýšit objem svých investic zhruba o 40 %. Nákupy v prvním čtvrtletí se patrně ponesou v duchu diverzifikace portfolia. Plánuji nakoupit dvě utility, jeden industrial goods a rozšířím i svou pozici v sektoru healthcare. Ve druhém čtvrtletí již začnu pravděpodobně rozšiřovat své pozice v závislosti na vývoji trhu. Pokud dojde k výrazné změně politiky ČNB ke kurzu CZK/EUR, začnu nakupovat i na evropských trzích.

V dalším pololetí nečekám žádné velké kolísání trhů ani zpomalování ekonomiky, dočkáme se podle mě mírného růstu a DOW konečně přesáhne magickou hranici 20 000. Nejsem ovšem Věštec z Omahy a tak se dalších prognóz zdržím.

pátek 16. prosince 2016

Nákup_14.12.2016_ABBVie Inc., Gamestop Corporation

V tomto roce jsem uskutečnil můj poslední nákup. Tentokrát jsem zabrousil do sektoru, který ještě nemám ve svém portfoliu obsažen. Koupil jsem obrovskou továrnu na léky a střední síť obchodu s PC gamesama a jinou zábavnou elektronikou. Vzhledem k tomu, že už je to půl roku, co jsem s investicemi začal, můžete se v následujících dnech těšit na "pololetní zprávu" o stavu mého portfolia.

ABBVie Inc.

Nákupní cena: 61,7 $

Logo firmy AbbVie

Firma vznikla v roce 2013 spin-offem z firmy Abbot Laboratories. Kdo byste nevěděl, co je spin-off, tak se jedná o proces, kdy má firma například nějakou výrobní divizi, která se v rámci zjednodušení managementu nebo účetnictví nebo za účelem další expanze jednoduše oddělí a vznikne tím nová společnost. ABBV se zabývá výzkumem, vývojem a prodejem biofarmatik a "small molecule" léků. Firma uskutečnila v roce 2015 akvizici společnosti Pharmacyclics a letos koupila firmu Stemcentrx. Obě zmíněné firmy se zabývají léčbou rakoviny. 

Firma vyplácí solidní dividendu ve výši 4,13 % a průměrně ji zvyšuje zhruba o 20 % ročně. Letos firma vykázala 185% nárůst zisku a výhled do následujících 5-ti let slibuje průměrný zisk ve výši 15 %. Firma je ovšem také silně zadlužená s hodnotou poměru dlouhodobého dluhu proti aktivům ve výši 5,76.


Gamestop Corporation

Nákupní cena: 25,25


Logo firmy Gamestop

Historie firmy Gamestop sahá až k roku 1984, kdy její předchůdkyně s názvem Babbage´s prodávala v Dallasu videohry na Atari 2600. Současný název dostala firma až v roce 2004. Gamestop je rozdělen na dva operativní segmenty. Technologický a herní. Společnost provozuje na 7 117 obchodů s videohrami a konzumní elektronikou v USA, Kanadě, Austrálii a v Evropě. Je tak dobře geograficky diverzifikovaná.

Gamestop působí také jako AT&T a Apple reseller. Můžete si tak v jejich obchodě pořídit nový Apple a rovnou si k němu zařídit tarif. Firma také provozuje sever Kongregate zaměřený na browser based hry, a časopis o hrách Game Informer.

Společnost má výborný fundament, zvláště v  porovnání s jinými firmami v sektoru služeb. Vykazuje stabilní, mírně rostoucí zisky, které se předpokládají i do budoucna. Vyplácí dividendu ve výši 5,84 %, která již 4 roky roste průměrně o 10 % ročně.  

úterý 13. prosince 2016

Přikoupení_7.12.2016_Cisco

Pořizovací cena: 29,93 $
Průměrná cena: 30,79 $

Za peníze utržené z prodeje Banco Santander jsem se rozhodl zakoupit další lot od společnosti Cisco. Cena mírně klesla a Cisco je co se týče růstu dividend prostě raketa. Přiznám se, že jsem na akcie s výnosem kolem 3,5 % koukal ještě před půl rokem trochu z patra. Kouzlo Cisco ovšem spočívá právě v růstu. Podívejme se na záznam dividend za poslední období:

Vyplacené dividendy společnosti Cisco, zdroj: nasdaq.com
Pokud bychom měli divi sečíst, potom dostaneme:

2011: 0,24 $
2012: 0,44 $   (83 % růst)
2013: 0,68 $   (54% růst)
2014: 0,76 $   (11% růst)
2015: 0,84 $   (10,5% růst)
2016: 1,04 $   (23% růst)

Průměrný růst za posledních 5 let je 36 %. Nemyslím si, že dividenda poroste dál takovýmto tempem, ale pokud by si zachovala růst kolem 15 %, budu naprosto spokojen. Můj současný výnos je 3,37 %. Pokud bychom předpokládali 15% růst dividendy (ano, jsem chorobný optimista), projekce by vypadala následovně:

2017: 3,87 %
2018: 4,45 %
2019: 5,12 %
2020: 5,89 %
2021: 6,78 %

Letos už pravděpodobně uskutečním poslední nákup zítra. Mám zálusk na společnost AbbVie a Philip Morris, ale uvidíme, co přinese zítřejší zasedání FEDu a pevně doufám, že lidé vystřízlivý z vánoční Rally, která v současnosti na trzích panuje. Můj akciový zisk sice trhá rekordy, ale vše je šíleně předražené.

pátek 9. prosince 2016

Prodej_7.12.2016_Banco Santander

Prodejní cena: 5,025 $
Kapitálový zisk: 32 %

Jak jsem již naznačoval při koupi, Santander nikdy nebyla zamýšlena pro dlouhodobou tržbu. Bankovní sektor byl v posledním měsíci na vzestupu. Pro držbu akcie nahrávaly i skutečnosti ohledně zvyšování sazby americkým FEDem. Nicméně hrozba vytlačení SAN z amerického trhu, nestabilita Eurozóny a to, že SAN snížila dividendu mezi čtvrtletími o 20 % mě dohnalo k prodeji.

Nebyl to ovšem prodej se slzičkou na tváři. Naopak, zisk při prodeji činil cca 32 %. V kombinaci z velkým posílením dolaru mezi létem 2016 a dnešním dnem mi tato akcie udělala velkou, i když krátkodobou radost. Stihl jsem navíc inkasovat dvě vyplacené dividendy.

Vývoj ceny akcie Banco Santander, zdroj: Patria.czpondělí 21. listopadu 2016

Základy fundamentální analýzy (část 1.)

Asi si říkáte ok, tak se chci pustit do těch akcií, ale co znamenají všechny ty informace? A proč je to anglicky? Kterou teda vybrat? Kolik za ni zaplatit? V tomto příspěvku na pokračování se vám problematiku pokusím vysvětlit na reálném příkladu. Budeme spolu podnikat v určitém odvětví a ukážeme si, co znamenají jednotlivé položky v našich účetních výkazech. Následně půjdeme s kůží na trh a emitujeme akcie, které si budou akcionáři kupovat.

!!! Předem avizuji, že účetní výkazy prezentované pro potřeby akcií nemusí nutně odpovídat zavedeným účetnickým pojmům. Určitě se také bude lišit region od regionu a někdy i firma od firmy metodika měření jednotlivých ekonomických veličin !!!

Byl jednou jeden Pepa a rozhodl se, že už nechce hákovat u lopaty. Je z něj podnikatel. Všiml si, že jsou lidé v jeho okrese různě frustrovaní, rozvádí se a tak našel tržní příležitost a rozhodl se provozovat sexshop. Protože se Pepa špatně učil, musí bydlet u mámy a ta prohlásila, že žádné kapsíči v domě nechce. Dovolila mu ale rodným domem ručit při hypotéce, kterou se Pepa rozhodl na jeho business vzít. Pepa za peníze z hypotéky nakoupil zboží a pronajal si na náměstí v podloubí bývalé hračkářství, které proměnil na doupě neřesti.

 

Část první - Income statement (výkaz ztrát a zisků)


Revenue (příjem)


Příjmy firmy jsou všechny finance, které firmě plynou z její činnosti. Pokud provozujete sex shop, budou vaše příjmy plynout z prodeje umělých vagín a sprostých časopisů. Možná budete i půjčovat videokazety s východoněmeckým pornem. Časem svůj sortiment třeba rozšíříte a zřídíte v horním patře "wellness" salón s obsluhou nahoře bez. Každopádně všechny peníze, které vám přitečou, řádně zaznamenáte jak k sobě do Excelu, tak Andrejovi do EET a získáte tak absolutní částku. Příjmy nikdy nebudou záporné, nabývají minimální hodnoty 0 (nula). Sluší se k příjmům uvést měnu. Pokud máte sexshop na Šumavě a pro nafukovací Aničky vám jezdí Helmut z Grafenau, kterej platí éčkama, převedete podle aktuálního kurzu měnu jednotně. Dále je vhodné uvádět příjmy za určité časové období. U nás zaměstnaných je zvykem uvádět měsíční příjem. Za velkou louží se standardně uvádí příjem roční. Ve firmách nás z hlediska danění bude zajímat příjem roční a akcionáře zase budou zajímat čtvrtletní výsledky.

V některých informačních zdrojích se dočtete také o Total revenue, čili celkových příjmech. Je to v podstatě to samé. Částku dostanete jako součin množství prodaného zboží jeho cenou.

Pro akcionáře: orientovat se čistě podle příjmu jde jen těžko. Obecně čím větší příjem, tím větší prodeje. Podle příjmu se dá měřit ekonomická síla firmy, už ale ne její úspěšnost (ziskovost). Obecně je dobré, když příjmy plynule rostou.

Costs (náklady)


Zde se bude naopak jednat o finance, které je k provozu firmy nutno vynaložit. Považuji za důležité rozlišovat mezi výdaji a náklady. Jednak proto, že se to často chybně nedělá a jednak proto, že to do mě v předmětu Ekonomika obrany státu půl roku vtloukal pan učitel. Jistě by měl radost, že jsem si na něj při provozování teoretického sexshopu vzpomněl. Výdaj, je vynaložená finanční částka. můžeme ho chápat jako úbytek financí. Náklad, je časově a účelově definované čerpání hmotných zdrojů vyjádřené v penězích.

Zde se setkáte s pojmy Cost of goods sold (COGS) a Cost of Revenue. První by se dalo přeložit jako náklady na prodané zboží a získáte ho vynásobením množství zboží jeho nákupní cenou. Druhý pojem zahrnuje COGS plus další náklady na prodej, česky jednoduše náklady na prodej. Pokud si dá Pepa reklamu na gúdy (gumové údy) na náměstí, zahrne je do Cost of Revenues.

Pro akcionáře: zde samozřejmě platí, že čím menší má firma náklady, tím je konkurenceschopnější. Pokud firma dokáže zvyšovat příjem rychlejším tempem, než se zároveň zvedají náklady, je to pro vás dobré znamení. Pokud dokonce firma náklady sníží, je to ukázka její efektivnosti a hospodárnosti.

 

Gross profit (hrubý zisk)


Hrubý zisk získáme jako rozdíl příjmů a nákladů. Pokud Pepa nakoupí gumové penisy za 300 000 CZK, prodá je za 600 000 CZK a přitom vynaloží ještě dodatečné náklady na reklamu v Leu ve výši 20 000 CZK, bude jeho hrubý zisk činit 280 000 CZK.


Pro akcionáře: tato položka vám může dát hrubou představu o maržích na výrobcích, které firma prodává v absolutních částkách. Hrubý zisk by měl u firmy, do které chcete investovat, růst. Pokud stagnuje, nebo naopak dlouhodobě klesá, je lepší se investici vyhnout. Hrubý zisk ještě ovšem není tak směrodatným ukazatelem.

 

Expenses (výdaje)


 Při analýze výdajové stránky dále narazíte na pojmy Sales, General and administrative (SGA, někdy také SAG). To jsou všechny výdaje, které nesouvisí přímo s produkcí zboží (v překladu jde doslova o náklady obecné, administrativní a prodejní). Dalším pojmem je Other operating expenses (ostatní operativní výdaje), který zahrnuje všechny výdaje, které je nutno vynaložit, aniž by souvisely přímo s produkcí nebo prodejem. Může jít například o pronájem kanceláří, IT softwarové služby atd. 

Pepa nic nevyrábí, veškeré jeho výdaje souvisí s provozováním jedné prodejny, kde pouze přeprodává zboží od dodavatelů. Může ale jít o výdaje na obaly, poličku na penisy, stojany na gumové panny. Ostatní operativní výdaje mohou být třeba na účetní software, služební mobilní telefon s tarifem a podobně. Dohromady tvoří tyto výdaje Total operating expenses (celkové operativní výdaje).Pro akcionáře: zde pro nás opět bude přínosné, když tyto výdaje nebudou zbytečně přebujelé. Obecně mají tendenci růst společně s růstem firmy.

 

Operating income (provozní zisk)


Provozní zisk získáme jako rozdíl Gross profit a Total operating expenses.Pro akcionáře: zde platí to samé jako u hrubého zisku s tím rozdílem, že provozní zisk má opět o něco větší vypovídací hodnotu pro akcionáře.

 

Interest expenses (úrokové výdaje)


Zde se bude jednat o výdaje, které musí společnost zaplatit, pokud si vzala ke svému podnikání nějakou půjčku. Řekněme, že Pepa začal podnikat 1.1. 2015, kdy zastavil svůj rodný dům a vzal si hypotéku na 1 500 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Ve výkazu za rok 2015 tedy uvede úrokové výdaje ve výši 45 000 CZK. Poněkud obtížnější situace by nastala, kdyby si Pepa vzal hypotéku v červnu, nebo kdyby ji zrovna v účetním roce doplatil. Potom se postupuje podle vzorce:

Pro akcionáře: máte jednu jistotu. Pokud si firma nebude brát další půjčky, bude tato položka s každým rokem klesat. Někdy je pro firmu půjčka kvůli nákladným vstupním investicím na trh nezbytná. Pokud tyto výdaje výrazně ukrajují ze zisku, je to pro vás varování, že by se firma mohla dostat při špatné ekonomické situaci do problémů.

 

Other income/expenses (ostatní příjmy/výdaje)


Sem se jednoduše schová to ostatní, co nikam jinam nesedí. Tato účetní složka bývá značně variabilní.

Income before taxes (zisk před zdaněním)


Tuto hodnotu dostaneme, když od Operating income odečteme Interest a Other income/expenses. Jedná se o základ pro zdanění. Pepa bude svůj zisk danit podle příslušné legislativy platné v České Republice. Po odečtení daní dostaneme konečně svatý grál a to čistý zisk.

Pro akcionáře: Tato účetní položka pro vás může hrát důležitou roli při porovnávání firem z různého regionu. Pokud mají firmy stejný zisk před zdaněním, ale jeden stát ukrojí ze zisku nestydatých 35 %, protože provozuje štědrou sociální politiku podpory lůzy a druhý jen 20 %, značně tím poškozuje firmu v konkurenčním prostředí a zároveň i vás - akcionáře.

Net income (čistý zisk)


Tuto hodnotu získáme odečtením daní od položky Income before taxes. Obecně tedy:

Čistý zisk bude tvořit Pepovo důchod (ve smyslu příjmu). S čistým ziskem už může Pepa dělat spoustu věcí, od těch méně příjemných (investovat zpět do podniku), po ty příjemné (utratit za kokain a prostitutky)

Pro akcionáře: tento ukazatel má pro nás tu největší vypovídací hodnotu. Z ostatních samozřejmě dostaneme také užitečné informace, ale prvním pohledem na položku čistý zisk zjistíme, jak si firmě daří. Porovnání vývoje zisku v čase dostaneme ukazatel toho, jak se firma vyvíjela, kdy dosahovala ztráty, kdy zisku, kdy tempo růstu zisku zrychlovalo, kdy naopak tempo klesalo.

 

Gross/operating/profit margin (hrubá, operativní a čistá marže)


Běžně si v praxi pod pojmem marže představíte jako určitou míru židovství (no offence, vycházím z historického stereotypu).  Pokud Pepa koupí gumového ptáka od výrobce za 100 CZK a prodá za 500 CZK, řekli bychom, že má na jednom péru marži 400 CZK. V celkovém účetnictví firmy je ale hrubá marže vyjádřena následovně:

"The gross margin represents the percent of total sales revenue that the company retains after incurring the direct costs associated with producing the goods and services it sells."

Představme si, že Pepa prodá sexuálním loudilům v roce 2015  zboží za 1 000 000 CZK. Jeho příjem tedy bude 1 milion korun. Jeho zisk, po zaplacení všech přímých nákladů bude 500 000 CZK. Nyní je ovšem nutno zjistit, které náklady byly vydány na přímo na prodej zboží a které vznikly nepřímo. Hrubou marži tedy získáme jako podíl příjmů, od kterých odečteme přímé náklady a příjmů. V Pepovo případě bude tedy hrubá marže 50 %.Operating margin analogicky spočítáme jako:

A Net margin potom jako:Pepa ve své firmě nic nevyrábí. Působí v sektoru služeb, pouze přeprodává někým vyrobená šididla. Pokud bychom analyzovali čistou marži třeba společnosti Apple, byla by situace daleko složitější. Apple totiž jednak vyrábí i prodává a druhak používá ve výrobě meziproduktů dalších firem, třeba optiku do foťáku od Carl Zeiss nebo procesor od konkurenčního Samsungu. Obecně lze tvrdit, že velkou marži můžeme pozorovat v sektorech, které se zabývají výrobou či distribucí luxusního zboží, ale i v oblasti IT technologií. Velkou sumu totiž spolykají náklady na výzkum a vývoj, finální výrobek (například procesor) se už dá vyrobit za pakatel, ale společnost si na něj nasadí řádnou marži.

Pro akcionáře: Podle mě má tato veličina největší vypovídací hodnotu. Čistou marži definujeme jako podíl rozdílu příjmů a všech nákladů a příjmu. Zjednodušeně by se tedy dalo říct, že dělíme čistý zisk příjmem. Otázka do pranice. Pokud bychom si měli vybrat mezi dvěma firmami, které budou naprosto totožné, co se týče zisku, akorát bude mít jedna nižší čistou marži než druhá, kterou bychom si měli vybrat? Firma s větší marží (A) měla menší příjem než firma s menší marží (B). To může znamenat několik skutečností. Třeba to, že firma B je nehospodárná. Sice dosahuje stejného zisku jako firma A, ale zároveň jí výdaje ukrojí mnohem více z jejích příjmů. Má tedy potenciál na tomto zapracovat. Může to ale také znamenat, že je firma B do budoucna konkurenceschopnější. Třeba se jedná o mladou, nezavedenou firmu, která své výrobky představila za nižší cenu, než konkurence. Pokud bychom předpokládali, že firma A i firma B mají stejné náklady. Je tedy potřeba řádně analyzovat a nespoléhat se na jeden ukazatel.

EBITDA (earning before interests, taxes, depreciation and amortization)


Poslední a asi nejsložitější ukazatel. Jedná se o zisky před odečtení úroků, daní, depreciace a amortizace. Slouží jako indikátor finančního výkonu firmy.Ukažme si výpočet na příkladu:

Pepa utržil za prodej sexuálních hraček celkový příjem 1 000 000 CZK. Jeho náklady byly 400 000 CZK a jeho celkové operativní výdaje 200 000 CZK. Náklady depreciace a amortizace (třeba koupil novou stoličku do honibudky, protože bylo po zákaznících ulepené polstrování) činily 100 000 CZK. Úrokové výdaje činily 50 000 CZK, což nás dovede k ziskům před zdanění ve výši 250 000 CZK. Počítejme s 20% daní a jsme na nějakých 200 000 CZK čistého zisku (na daních zaplaceno 50 000 CZK). EBITDA vypočítáme následovně:

Čili EBITDA Pepovo sexshopu bude 400 000 CZK,

Pro akcionáře: tento ukazatel je velmi důležitý Dovoluje totiž investorovi porovnat efektivnost firmy s její konkurencí, nebo srovnat firmy napříč regiony. Opět nám totiž dovoluje porovnat firmy působící v různých daňových podmínkách, protože v EBITDA se daně jako "neplatí".

Děkuji za pozornost, jedná se asi o nejsložitější článek, který jsem dával dohromady a slibuji, že další díly nebudou tak náročné. Považuji však za důležité tuto problematiku pochopit, dá vám možnost nahlédnout do finančního dění ve firmě a správně se rozhodnout. Je třeba si to pročíst alespoň dvakrát a porovnat teorii s praxí, třeba na nějaké firmě, kterou máte rádi a dobře znáte. Doporučuji například stránku www.msn.com nebo www.morningstar.com, kde najdete Income statement všech významných firem na trhu.

pátek 18. listopadu 2016

Nákup_15.11.2016_Cisco Systems, Buckeye Partners, Omega Healthcare Investors

Vzhledem k tomu, že můj broker umožňuje nákupy na NYSE opravdu za hubičku (asi 15 Kč), rozhodl jsem se tento měsíc nakoupit celkem tři akcie. Své portfolium jsem rozšířil o akcii technologickou - Cisco, akcii z oblasti základních materiálů - Buckeye Partners a jednu REITs akcii - Omega Healthcare Investors. Přemýšlel jsem, jaké je optimální množství akcií pronaplnění mého cíle. Myslím, že tato úvaha je celkem důležitá, protože zatím jsem kromě jednoho přikoupení AT&T pouze rozšiřoval portfolium, ale nenavyšoval pozice. Někdo tvrdí, že vhodné množství je 10, což zhruba odpovídá množství odvětví v ekonomice. Podle mě by bylo 10 akcií z hlediska diverzifikace málo. Na druhou stranu mít zastoupeno několik akcií z každého regionu a z různých sektorů by znamenalo držet třeba 100 různých titulů. Zde zase narážíme na problém neschopnosti sledovat jejich výkon a zisky. Proto mám v plánu portfolium rozšířit do cca 25 akcií a potom začít pouze přikupovat. Pokud se ovšem naskytne vhodná příležitost, dokoupím stejně, jako jsem to udělal v případě AT&T.

Cisco Systems

Nákupní cena: 31,66 $

Logo firmy Cisco Systems
Firma Cisco byla založena v roce 1984 v Californii. Představuje předního světové výrobce síťového hardware, telekomunikačního zařízení a jiných vyspělých datových systémů. Firma působí zejména v trendových oblastech informačních technologií. Je často spojována s fenoménem IoT - Internet of Things, který se dá zjednodušeně vysvětlit jako idea zasíťovat úplně všechny elektronické spotřebiče, zařízení a gadgety. Dále firma působí v oblasti doménového zabezpečení a energetické bezpečnosti.

Na NYSE najdete firmu pod tickerem CSCO. Že se jedná o giganta poznáte už z tržní kapitalizace ve výši 161 miliard dolarů. Firma za posledních 5 let zvyšovala zisky průměrně o 12 %, tento rok o 20 % a odhady na dalších 5 let hovoří o průměrném růstu cca 9,3 %. V současnosti vyplácí firma dividendu ve výši 3,28 %, ovšem není od věci zmínit, že za poslední roky dividendu každoročně významně zvyšuje. Akcie je zajímavá i svým oceněním, kdy P/E, P/BV a P/S dosahují uspokojivých hodnot.

Buckeye Partners

Nákupní cena: 65,01 $ 

Logo firmy Buckeye Partners
Tato firma byla založena již v roce 1886. Patří mezi hlavní distributory ropných paliv na východě a středozápadě USA. Firma vlastní cca 10 000 km produktovodů a zásobuje leteckých palivem například letiště v New Yorku.

Tato firma, společně s Omega Healthcare Investors, dosahuje jistého obratu v mém přístupu k investicím. Do teď jsem investoval do "megafirem", které svou tržní kapitalizací přesahovali 50 miliard dolarů. Tato firma je oproti nim poměrně malá. I když říkat firmě malá, když dosahuje stejné kapitalizace jako například náš ČEZ je úsměvné. Firma vykazuje v posledních pěti letech stabilní zisk, s kterým se počítá i do budoucna. Navíc vyplácí velmi štědrou dividendu ve výši 7,56 %, kterou navíc každý kvartál zvyšuje. I fundament společnosti je poměrně zdravý. Jediné, co mě trochu děsí je payout ration ve výši 110 %, ale tato hodnota není u ustálených společností, které nepotřebují investovat nic neobvyklého.

Omega Healthcare Investors

Nákupní cena: 29,42 $

Logo firmy Omega Healthcare Investors
Než přistoupím k povrchní analýze firmy, slušelo by se vysvětlit, co to jsou ty REITs, mezi které tato firma patří. Zkratka značí Real Estate Investment Trust - společnosti, které vytvářejí příjem tím, že vlastní nemovitosti, které dále pronajímají koncovým uživatelům. V případě Omegy se, jak už název napovídá, jedná o budovy zdravotnických zařízení. Kdo má trochu přehled o současném dění ve světě jistě ví, že obchod se zdravým vesele kvete. Může za to především rozvoj civilizačních chorob, ale také stárnutí populace. Proto je právě toto odvětví tak významné. 

Firma je, co se týče tržní kapitalizace, tou nejmenší v mém portfoliu. Dosahuje hodnoty 5,7 miliard dolarů. Přiznám se, že motivací k nákupu byla zejména štědrá dividenda ve výši 8,45 %, kterou firma každý kvartál zvyšuje. Letos firma vykazoval snížení růstu zisku, ale na další rok se očekává zvýšení ve výši 22 % a vyhlídky na 5 dalších let jsou v černých, i když nikterak vysokých číslech. Fundament trochu pokulhává v hodnotách P/E 19 a P/S 6,5. Payout ratio je na úrovni 144 %, ovšem nutno podotknout, že to v tomto sektoru není žádná výjimka. Výhodou REITs totiž je, že pokud vyplatí více než 90 % zisku jako dividendu, dosáhnou významného daňového zvýhodnění.

pondělí 14. listopadu 2016

Investiční strategie

Úvod

Než se pustíme do nějakých větších akcí, je potřeba si stanovit cíl. Pokud budu chtít disponovat do léta penězi, abych mohl zvát týden zlatokopky na Bílém kameni na drinky, není úplně vhodné tyto peníze strkat do akcií. Pokud se naopak budu chtít časem finančně osamostatnit, nebude chytré nechávat mergle na spořáku. Jak si stanovit cíl? Snažte se dodržovat metodu SMART.

Specific - specifičnost (konkrétní cíl, co nejvíce vyspecifikovaný)
Measurable - měřitelnost (u financí no problem, procenta nebo peněžní hodnota)
Attainable - dosažitelnost (nestanovujte si laťku zbytečně vysoko, ani nízko)
Realistic - realističnost dosažení (už vůbec si nestanovujte nedosažitelné cíle)
Timely - časová ohraničenost (pro každý cíl si stanovte horizont)


Jak cíl formulovat? Tady opět pomůže známá metoda a to 5W.

Who - kdo (zainteresované osoby)
What - co (čeho se cíl týká)
Where - kde (prostředí realizace, nemusí jít pouze o geografickou lokaci)
When - kdy (časový rámec)
Why - proč (důvod vašeho počínání)

Můj cíl jsem si stanovil následovně:  

"Chci dosáhnout s pomocí investic na akciovém trhu v horizontu 8mi let pasivního příjmu z dividend, ve výši minimálně 25 000 Kč měsíčně za účelem dosažení finanční nezávislosti"

Ve chvíli, kdy si stanovíte cíl, je třeba naplánovat, jak se k němu dostanete. Tuto problematiku by vám měl objasnit tento příspěvek. V investiční teorii existuje několik základních přístupů k investicím. Někdy z toho jde hlava kolem i mě a sám sebe bych asi nedokázal zařadit na 100 % do žádné ze skupin. Rozeberme si tedy tyto skupiny a povězme si, který přístup se pro koho hodí.

1) Trading 


Trading provozují tradeři. Obecně se jedná o velmi krátkodobý přístup k investicím. Osobně bych stanovil časovou hranici mezi traderem a  investorem na úrovni jednoho měsíce. Někdo na to ale může mít jiný názor. Dále se dá trading rozdělit na:

Daytrading/Intraday trading


Jak již název napovídá, bude se jednat o obchodování s akciemi v rámci jednoho pracovního dne, respektive v rámci hodin, po které je burza otevřená. Daytrader bude chtít ráno nakoupit akcie levně a večer (či kdykoliv v průběhu dne) je prodat dráž než nakoupil. Ti z vás, kteří trhy sledují ví, že akcie může během dne stoupnout nebo klesnout i o dvojciferné procento. Právě tohoto se snaží daytradeři využít. Většinou jim ale ke štěstí stačí malé rozdíly. Aby dosáhli většího zhodnocení, často využívají finanční páky. Tento instrument vám nabídne většina brokerů a jedná se prakticky o takovou půjčku, kterou si berete na krátký časový úsek. Chcete například ráno koupit akcii Apple za cenu 107 $. Máte k dispozici 3 000 $. Očekáváte, že akcie během dne vyroste na cenu 108 $. Pokud byste investovali jen své prostředky, dosáhnete za den na hrubý zisk 28 $. To je za dvě kliknutí celkem dost. Broker vám ale může půjčit dalších 7 000 $ a už máte zisk 93 dolarů, čili částku, kterou si většina z nás za den jen tak nevydělá.

Úskalí tohoto přístupu je v rizikovosti. Pokud akcie nepůjde směrem, kterým jste očekávali, máte dvě možnosti. Buď akcii podržet přes noc, nebo se ztrátou prodat. Pokud akcii podržíte přes noc, rozjede se vám u brokera nehorázné úročení vaší půjčky a navíc riskujete, že se akcie bude propadat i druhý, nebo třetí den. Pokud prodáte, realizujete ztrátu a váš investiční kapitál se sníží.

Trading (Short term investing)


Zde se nám již časový horizont malinko rozšiřuje. Při daytradingu se bude trader řídit především psychologií trhu a technickou analýzou na mikroúrovni. To můžete chápat asi tak, že ráno v den voleb USA nakoupím akcie farmaceutických společností, protože národ očekává, že vyhraje Clintonová a ta by jim dala co proto. Jenže v USA nezáleží na počtu voličů a tak systém umožní vyhrát Trumpetě a ten se do farmafirem srát nebude, takže kaboom a farmaceutické společnosti letí vzhůru, večer prodáte. Technická analýza je potom pavěda, která se snaží predikovat vývoj kurzu na základě jeho vývoje v minulosti. Terminologie technické analýzy je plná pojmů jako dvojitý vrchol, falešné dno a podobně, vše týkající se podoby grafu ceny akcie. Trader bude absolutně ignorovat jak je firma velká, co vyrábí a někdy i jak se jmenuje. Kolikrát bude znát jenom ticker (zkratku pro burzovní účely).

Reakce akcie Pfizeru na zvolení Donalda Trumpa, zdroj: Patria.cz
Reakce akcie AbbVie Inc. na zvolení Donalda Trumpa, zdroj: Patria.cz
Short term trader už bude pravděpodobně zkoumat i fundament (jak se firmě daří). Je to v jeho zájmu, protože jeho cílem bude zjisti, která firma má potenciál růstu v horizontu 2-30 dní. Cokoliv nad jeden měsíc bych už nepovažoval za trading, ale jsem si jistý, že by se mnou spousta investorů nesouhlasila.

Trading obecně vyžaduje značnou ochotu riskovat. Rozhodně není pro slabší povahy. Vyžaduje také značný kapitál, zkušenosti, hlubokou znalost psychologie trhů, široký ekonomicko-politický rozhled a co je pro nás nejpodstatnější - čas! Hovořit o pasivním příjmu ve chvíli, kdy místo 8 hodin v práci strávíme 8 hodin doma u monitoru analýzou trhu a zadáváním pokynů přes e-brokera je hodně zcestné.

2) Value investing


Zde se již dostáváme do delšího časového horizontu a celkově do racionálnějšího přístupu k investicím. Value investing se dá doslovně přeložit jako hodnotové investování. Něco koupíme a čekáme, že časem naroste hodnota a budeme to moci prodat. Nebavíme se tu ovšem o sázkách s obrovskými částkami na malé rozdíly v hodnotě, jako tomu bylo u tradingu. Value investor své investice pečlivě zvažuje. Je potřeba umět číst ve fundamentu společností a je velkou výhodou tyto společnosti dobře znát. Postupně si v dalších článcích ukážeme, jak se vyznat v účetních výkazech firmy a jaké veličiny by nás měly jako investory zajímat. V podstatě si tedy vyberete firmu, u které čekáte, že hodnota její akcie naroste o 60 % během roku. Po té akcie opět prodáte a realizujete zisk.

Asi nejznámějším současným value investorem je Warren Buffett. Kapitálově je value investing méně náročný, k solidnímu zhodnocení nepotřebujete miliony, jen trpělivost a trochu té Business Intelligence. Místo pákových produktů se dá na podobné investice vzít výjimečně standardní neúčelová půjčka. Časová náročnost je podstatně menší než u tradingu. V podstatě strávíte hodně času studiem fundamentu a výběrem firmy, potom už vás ale pohyby na trhu až tolik zajímat nemusí. Vybrali jste si akcii pro delší držení a pohyb kurzu +- 10% vás nijak nevytrhne.

Důležité je, si u value investingu dobře stanovit cíl. Umět si výběr akcie logicky obhájit, správně koupi načasovat a mít nos na příležitosti. Víte že má střední farmaceutická společnost vyjít na trh s novým lékem? Znáte detaily jeho vývoje? Když do společnosti investujete peníze, může se cena akcie snadno až ztrojnásobit během jednoho roku. Našli jste společnost, která je kvůli panice na trhu značně podhodnocená, ale vy víte, že je účetně zdravá a vykazuje zisky? Super, do toho! Prodej zvažte sami, někdo se spokojí se ziskem 10 % za měsíc, někdo radši realizuje 200 % za rok.

3) Dividend investing


Tento přístup využívá skutečnosti, že některé firmy vyplácejí svým akcionářům podíl ze zisku, takzvanou dividendu. Investor tedy nakoupí akcie a raduje se z pravidelného příjmu ve formě dividend. Firmy vyplácejí divi měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Někdy se také stane, že společnost vyplatí mimořádnou dividendu. Investora bude zajímat především veličina dividend yield, což je vlastně poměr mezi vyplácenou dividendou a cenou akcie. Tento přístup je povětšinou velmi dlouhodobá záležitost. Výhoda dividend spočívá v možnosti její reinvestice zpět do akcií. Tuto skupinu bych dále rozdělil na:

Striktní dividend investing


Zde vám půjde o jednu jedinou věc - co nejvyšší dividenda. Koupíte akcie firmy, která vyplácí 10 % dividendu. Držíte ji, dokud je ve firmě potenciál dividendy vyplácet, jakmile firma tento potenciál ztratí, prodáte. 

Striktní kup a drž


Znám takových investorů jen velmi málo. Kupují většinou velké zavedené západní společnosti, u kterých mají jistotu, že jsou natolik diverzifikované a zajištěné, že je možné jejich akcie držet do konce života.  

Dividend growth investing


Zde již nejde striktně o nejvyšší možnou dividendu, ale spíše o její stabilní růst. Jsou společnosti, které sice v současnosti nabízejí divi okolo 3,5 %, ale na druhou stranu dividendu rok co rok pravidelně už třeba 50 let zvyšují. A to i o 10 %. Takže, je lepší koupit společnost, která nabízí 5 % s 3% ročním růstem, nebo společnost, která nabízí 3,5 % s 10% ročním růstem?


Odpověď vyčtete z tabulky sami. Již za 7 let se projeví rozdíl, který se bude dále prohlubovat. Opět tedy záleží na cíli vašeho investování.

Kombinace value a dividend investingu


Sem by sama sebe zařadila asi většina investorů. Pokud se vám podaří najít na trhu kvalitní, podhodnocenou firmu, která zároveň vyplácí zajímavou a udržitelnou dividendu, našli jste zlatý grál. Pokud firma potenciál ztratí, nebo uvidíte lepší příležitost jinde, firmu prodáte. Získáte tak kapitálový zisk, i dividendy za celou dobu, co jste akcie firmy drželi.

Volba strategie


Jakou strategii tedy zvolit? No nejlépe takovou, která odpovídá vašim cílům, časovým a finančním možnostem. Možná vám pomůže tato tabulka:

Porovnání strategií
Samozřejmě ji nelze brát doslova, protože bude vždy záležet na vašem přístupu. Mě obecně vyhovuje kombinace dividendových přístupů, ale zohledňuji i potenciál růstu. Firmu, která nevyplácí dividendy nevlastním a ani vlastnit nebudu. Trading je časově a kapitálově náročný. Jde o krátkodobé investice s vysokým rizikem a nejistým výnosem. Value je méně náročný na čas, jedná se o střednědobé investování vyžadující znalost fundamentální analýzy. Vystačíte si při něm s vlastním kapitálem a daní za opravdu zajímavý výnos je spíše střední riziko. Dividend investing je časově nenáročné, dlouhodobé investování, které prakticky nenese žádné riziko a nabízí velmi zajímavý a pravidelně rostoucí příjem.


neděle 13. listopadu 2016

Přikoupení_1.11.2016_AT&T

Pořizovací cena: 36,75 $
Průměrná cena: 38,29 $

Za peníze utržené z prodeje Reynolds American jsem se rozhodl navýšit svou pozici ve společnosti AT&T. Krok to byl v celku logický, cena akcie klesla, ale reálné důvody pro pokles neexistují. Jediným možným důvodem pro pokles je nákup společnosti Warner Times. Vzhledem k tomu, že v USA vyhrál prezidentské volby Kačer Donald, pravděpodobně tato akvizice neproběhne. Svoji pozici v AT&T jsem tedy navýšil  téměř o 200 % a v současnosti dominuje mému portfoliu.

Pro dlouhodobého dividendového akcionáře je tato společnost jasnou volbou, ač nenavyšuje v současnosti dividendy takovým tempem, jakým by se akcionářům líbilo, pořád lepší než zmrazení či pokles. Pokud tedy hledáte stabilní společnost, která dominuje na trhu, jděte do AT&T.

pátek 11. listopadu 2016

Prodej_1.11.2016_Reynolds American

Prodejní cena: 55,02 $
Kapitálový zisk: 16 %

Nečekal jsem, že bych tuto akcii někdy prodával. Tvářila se opravdu sympaticky. Bohužel tak sympaticky, až se British American Tabacco (dále BAT) rozhodli tuto firmu koupit. V tu ránu ovšem cena akcie vystřelila o cca 16 %, Protože jsem neměl zájem držet akcii BAT, rozhodl jsem se využít šance a dosáhnout tak kapitálového zisku.

Vývoj ceny akcie Reynolds American, zdoj: Patria.cz

Proč se mi nelíbí BAT? V době, kdy jsem prodal Reynolds vykazovala dividendu 3,5 %, nyní již řádně klesla a dalo by se uvažovat o nákupu. Nepřišlo mi ale moc rozumná nabídka akcionářům, která zněla, že část hodnoty akcií dostane investor vyplacenu v dolarech na účet u brokera a část ve formě akcií BAT. Tím pádem bych měl u BAT opravdu malou pozici a investovat další peníze do britské firmy, která vyplácí dividendu v rozkolísané libře se mi nechtělo.

neděle 6. listopadu 2016

Dvě akvizice a jeden průserJak se mi rozrůstá portfolio, začínám si všímat různých zpráv ohledně firem, jejichž podíl vlastním. Za poslední měsíc byly skutečně důležité tři zprávy a to:


  • AT&T kupuje Time Warners
  • British American Tabaco kupuje Raynolds America
  • Royal Dutch Shell prodává ropná pole v Kanadě, aby udržela dividendu

První zpráva mě potěšila. V odborných kruzích se dávno ví, že mobilní a internetový providing není do budoucna až tak výnosné odvětví. AT & T je na tomto poli opravdový moloch. Nejen že obsazuje zhruba 50 % amerického trhu (spolu se společností Verizon tvoří duopol s konkurenčním lemem menších firem), ale investuje do infrastruktury pro rychlé mobilní a internetové připojení v zemích Latinské a Jižní Ameriky. Nyní se rozhodl vydat cestou diverzifikace a mimo připojení začne pravděpodobně nabízet i obsah. V kuloárech se spekuluje, že se bude jednat o největší akvizici tohoto roku. Aby také ne, Warner není žádná firmička z předměstí. Pokud vám název společnosti nic neříká, určitě budete znát alespoň HBO, což je jedna z divizí. Tento televizní kanál je dostupný ve 150 zemích a stojí například za seriály jako Sex ve městě nebo Hra o Trůny. Druhou divizí je Turner Broadcasting System, která obsahuje například zpravodajský kanál CNN nebo Cartoon Network, na který mohly koukat bohatší děti, když jsem chodil na základku. Poslední divizí je  Warner Bros, která je zodpovědná například za Batmana, Supermana nebo Green Lantern.

Loga firem AT&T a Time Warner

I druhá zpráva mohla investory vyloženě potěšit. BAT je velký hráč na poli výroby a prodeje cigaret na západním trhu. Jedná se o britskou společnost. Tato akvizice jim pomůže obsáhnout americký trh a předběhnout ve velikosti a tržbách Phillipa Morrise. Akcionářům bude pravděpodobně učiněna nabídka, která ohodnocuje akcii na 56,5 dolaru. Část bude vyplacena ve formě hotovosti na účet akcionářů a část dostanou držitelé ve formě nových akcií BAT zhruba v poměru 2 ku 1. Vzhledem k tomu, že jsem akcii pořizoval před týdnem za 47,1 dolaru, jedná se o kapitálové zhodnocení ve výši cca 19 %.

Loga firem British American Tabacco a Reynolds American

Třetí zpráva je spíše nešťastná. Royal Dutch Shell se potýká s problémy v podobě nízkých cen ropy. Dividendu již druhým rokem financují buď na dluh nebo formou deinvestic. Osobně bych toleroval snížení dividendy na 5 % než rozprodávání majetku společnosti. Pokud bude dohoda států OPEC úspěšně provedena, očekávám, že se ropný trh vzpamatuje. Jako akcionář nevím, co si mám myslet. K čemu je mi vysoká dividenda v případě, že je financována rozprodáváním společnosti? Dividendový výnos je tak pouze kompenzací za kapitálovou ztrátu. Doufám, že se bude jednat o poslední podobný krok této jinak radost přinášející společnosti.

pondělí 17. října 2016

Nákup_13.10.2016_Reynolds American

Kouříme, žvýkáme, šňupeme! Nejlépe značky Camel, Newport, Pall Mall, Kent, Doral, Misty, Capri, Natural American Spirit, Grizzly a Kodiak. Všechny tyto patří pod tabákového výrobce Reynolds American. Vypadá to, že kupuji samé zlé firmy. První Coca-Colu, potom ropáky a nakonec výrobce cigaret. Příště to bude třeba Lockheed Martin, abychom dílo dočinili.

Reynolds American

Nákupní cena: 47,1 $

Některé ze značek patřící pod RJ

Zaprvé, kouření je špatné, ááááno? Takže nekuřte. Motivací by vám mohlo být, že když budete kouřit, tak ten arogantní blb, co píše tento blog bude bohatý. Ovšem pozor! Výrobky značky RJ můžete klidně konzumovat v libovolném množství, protože jak se dozvíte na jejich stránkách, je jejich vize postavena na úctyhodných pilířích: tabák & zdraví, omezení tabákových výrobků, starost o konzumenty tabákových výrobků a snížení škodlivých účinků a důsledků konzumace tabákových výrobků. No není to krása?

Mě je třeba jejich vize celkem ukradená, protože stejně jako mně, jim jde jen o výdělek a ne o vaše zdraví. Podívejme se spíše na jejich účetnictví. Parádní, v sektoru spotřebního zboží nevídané, P/E na hodnotě 12,77; očekávaný růst v příštím roce kolem 11 % a průměrný růst zisku na akcii v následujících 5-ti letech odhadován na 12 %. co víc od akcie chtít? No pravda, je trochu předražená, co se týče P/S a P/B, ale co taky chtít od cigaretáře za kapitál?

Jedná se o druhou největší tabákovou firmu v USA, vzniklou fůzí mezi British American Tobacco a R. J. Reynolds Tobacco Company v roce 2004. Její prodeje pokrývají cca 28 % veškeré spotřeby tabáku v USA. No a co mi držba akcií této firmy přinese? No zejména 3,9 % dividendy, které se každoročně úctyhodně zvedají.

Nakonec malé zamyšlení nad vývojem přístupu k životnímu stylu. Tabák je tak trochu na ústupu. Alespoň v západních zemích, kde si lidé uvědomují jeho škodlivost. Na krabičky se musí povinně lepit škaredé obrázky, v některých zemích dokonce musí být krabičky unifikované (i název značky musí být stejným fontem a velikostí). V naší krásné zemi se pořád spekuluje o totálním zákazu kouření v restauracích. Já jsem ovšem optimista. Ostatně jinak bych tu akcii nekupoval. Kouřilo se, kouří a kouřit se bude a když ne, nepochybuji, že tato firma přesměruje své úsilí i do jiných odvětví.