neděle 21. října 2018

Nákup_12.10.2018_Telefonica

V rámci rozšiřování evropského defenzivního portfolia jsem učinil dva nové nákupy. Prvním byl španělský komunikační gigant, kterého trh mlátí hlava nehlava od poloviny roku 2011. Je třeba podotknout, že částečně oprávněně.

Nákupní cena: 7,04Historie společnosti a zajímavosti


Společnost byla založena roku 1924 v Madridu pod názvem Compania Telefonica Nacional de Espana. Až do roku 1997 si užívala prakticky monopolní postavení na trhu. Po liberalizaci telekomunikačního sektoru si stále zachovala dominantní postavení na domácím trhu.

Mezi pět hlavních akcionářů patří mimo jiné i Banco Bilbao, druhá největší španělská banka, kterou mám ve svém portfoliu. Dále drží významnou pozici americká investiční společnost Blackrock, francouzská bankovní skupiny Societe Generale, španělská bankovní skupina CaixaBank a norská banka Norges Bank.

Sféra podnikání


Jak již název napovídá, zajišťuje Telefonica telekomunikační služby a to jak drátové, tak bezdrátové. Nabízí také kompletní komunikační řešení pro firmy. Geograficky je Telefonica exponována hlavně v Evropě a Latinské Americe. Je jedničkou ve Španělsku, třetím největším operátorem v Německu a je silným hráčem v mnoha dalších evropských zemích.  V Latinské Americe se těší zdaleka dominantnějšímu postavení. Je jedničkou v Peru, Venezueli, Brazílii a Chile a dvojkou v Mexiku. V ostatních menších zemích střední a jižní Ameriky zaujímá také významnou pozici na trhu.

Zajímavý je i společný business s firmou China Unicom, se kterou nabízí "globální" SIM kartu, což je jistě revoluční myšlenka vzhledem k zrychlující se propojenosti světa.

Španělská Telefonica vlasnila od roku 2005 do roku 2013 podíl v Českém Telecomu, který ovšem poté ovládla investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Od roku 2013 uskutečnila společnost celkem 10 akvizic menších telekomunikačních firem. 

Prodeje společnosti Telefonica dle jejich geografického původu za rok 2017, zdroj: Telefonica.com

Fundamentální analýza

 

Prodeje společnosti od roku 2013 spíše stagnují. Čistý zisk od roku 2013 klesal, dno nastalo v roce 2016, od té doby roste. Společnost je celkem silně zadlužená, ovšem daří se jí dluh snižovat. Dlouhodobý dluh je 46 miliard USD. U takto velkých společností s monopolním postavením není velký dluh nic výjimečného. Všechny výše uvedené skutečnosti lze také odůvodnit množstvím akvizic.

Společnost je dle mého názoru podceněná. Ve sloupečku Current vidíte současnou hodnotu dané metriky. Hned vedle zprava potom pětiletý průměr. Všechny metriky jsou ze sloupce Current jsou nižší než pětiletý průměr a zároveň jejich výše indikuje podhodnocení. Jediným rizikem do budoucna tedy zůstává zadlužení společnosti. 
Ocenění společnosti Telefonica, zdroj: Morningstar.com
O tom, jak byla Telefonica bitá trhem se můžete přesvědčit z následujícího grafu:

Vývoj ceny akcie společnosti Telefonica, zdroj: finviz.com

Společnost se prakticky nachází na svém historickém minimu. Odhady růstu zisku jsou velmi pozitivní a pokud se je společnosti podaří naplnit, bude se moci investor pravděpodobně těšit z růstu tržní ceny i dividendy. Letos je odhad růstu EPS (zisk na akcii) 34 %, příští rok 15 % a průměrně by měl růst EPS následujících 5 let o 52 %. Rizikem jsou rostoucí úrokové sazby a měnové riziko z operací v Jižní Americe, která zrovna neoplývá politickou stabilitou (Venezuela, Brazílie).

Dividenda

 

Telefonica je  hlediska vyplácení značně chaotická (asi jako všechno ve Španělsku). Určitě nikdy nebude patřit do elitního klubu dividendových aristokratů. Na druhou stranu nijak se tím netají a na svých stránkách jasně uvádí, že dividenda není prioritou a její výše bude ovlivňována aktuálním finančním zdravím a akvizičními záměry společnosti. Přesto nabízí Telefonica pěkný yield ve výši 6 % (španělská daň z dividend je 20 %, čili čistý yield 4,8 %). Dividenda je vyplácena semestrálně, současně ve výši 2 x 0,20 EUR. Kdo nakoupí teď stihne ještě vánoční dividendu!

středa 17. října 2018

Obhajoba defenzivních titulů aneb jak chápat tento pojem

Tento příspěvek můžete chápat jako reakci na článek "Defenzivní propadák", který byl zveřejněný společností Patria Finance (doporučuji přečíst první). Nerad bych sklouznul k přímé kritice článku, protože investování je jako prostitutka, můžete jí souložit ze všech stran. Mám však na celou věc trochu jiný názor.

Co je to to hospodářský/ekonomický cyklus?

 

Ekonomický cyklus, zdroj: economicshelp.org
Velmi zjednodušeně řečeno se výkonnost ekonomiky měří pomocí veličiny hrubý domácí produkt (HDP = GDP = gross domestic product). Podle toho, jestli GDP klesá, nebo roste můžeme určit, v jaké fázi cyklu se ekonomika právě nachází. V současné době GDP roste téměř všude na světě. "Téměř" píši z toho důvodu, že existují země zmítané konflikty či nestabilní domácí politickou situací, kde se obecně hospodářství příliš nedaří (Jemen,  Venezuela). Dle mého skromného názoru se nacházíme v pozdní fázi ekonomického růstu. Tato pozdní fáze však může ještě nějaký ten rok trvat, přece jen se světová ekonomika vzpamatovávala z největší krize za posledních 80 let (2008 - 2009). Navíc USA, státy Eurozóny a Japonsko podpořily ekonomiku uvolněnou monetární politikou (nízký úrok, levný kapitál). V USA již FED začal utahovat kohoutky, naposledy zvýšil úrokovou sazbu 26. září 2018 (následovala kritika ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, který údajnému "příliš rychlému" zvyšování úrokových sazeb přisoudil vinu za korekci z 10. října 2018). 

Odhady růstu HDP pro rok 2018, zdroj: fxexplained.co.uk
Odhady růstu HDP pro rok 2018, zdroj: economist.com
Blížící se vrchol výkonu světové ekonomiky naznačují i statistiky nezaměstnanosti, které v některých zemích lámou rekordy. Například ČR má míru nezaměstnanosti zhruba na 3,0 %, což se dá označit za přirozenou míru nezaměstnanosti vzhledem k tomu, že chybí obsadit 316 000 pracovních míst).  V USA se pohybuje míra nezaměstnanosti okolo 4 %, v Německu 3,5 %. Nízká nezaměstnanost, nebo dokonce chybějící pracovní síla tlačí na růst inflace a může značit vrcholící fázi ekonomického cyklu.

Co je to defenzivní titul? 


Zboží (vždy mám na mysli i služby) produkované společnostmi má pro různé lidi různý význam. Ekonomická teorie je dělí dle potřeby na podřadné, nezbytné a luxusní. Spotřeba podřadného zboží je nepřímo závislá na příjmu domácností (čím víc peněz mám, tím méně si kupuji oblečení ze sekáče). Spotřeba luxusního zboží je naopak přímo závislá na příjmu domácností (čím více vydělávám, tím více si koupím debilních telefonů od Applu s "odladěným softwarem"). Zbývá zboží nezbytné a to je z hlediska korelace k příjmům domácností indiferentní (když jsem chudej, tak utratím stejně peněz za léky, elektřinu, jídlo a paušál na telefon, protože bych bez toho pravděpodobně zemřel). Dále lze zboží rozdělit na zboží krátkodobé a dlouhodobé spotřeby. Zjednodušeně jde o to, jestli si něco koupíme čtyřikrát za život (auto) nebo každý den (elektřina). Opět z toho nevyplývá nic jiného, než relativní závislost spotřebitele na zboží. Jako defenzivní tituly jsou tedy vnímány společnosti, které na hospodářské cykly reagují méně, než tituly nedefenzivní. Z logiky věci vyplývá, že defenzivní tituly budou společnosti, které vyrábějí nezbytné zboží krátkodobé spotřeby. U těchto společností během nepříznivé fáze ekonomického cyklu nedojde k takovému snížení zisku, jako u nedefenzivních titulů.

Co je to propad trhu?


Souvislosti mezi ekonomickým výkonem společnosti a její cenou na burze se věnuji například zde. Pokud dojde ke korekci na trhu, neexistuje žádná garance toho, že proti ní budou defenzivní tituly odolnější, než jiné. Vnitřní hodnota společnosti se liší od její hodnoty tržní, jinak bychom tu neměli předražené společnosti v několikaleté ztrátě (Tesla), nebo úspěšné podniky ve slevě (British American Tobacco). Kdyby tomu tak nebylo, tak nemusí existovat stránky jako Patria Finance, nebo Finanční negramota a brokeři by pošli hlady. Autor původního článku hledá souvislost někde, kde ji osobně nevidím. Korekce v únoru tohoto roku a nedávný propad trhu z 10. října nedokazují v tomto smyslu absolutně nic. Proč k nim došlo se můžeme jenom domýšlet. Reálný makroekonomický základ tyto propady nemají, žádná krize ani recese zatím nenastává. Jedná se o pouhou reakci trhu, negativní sentiment. Pokud bychom se měli bavit o dlouhodobém tržním poklesu, který byl k vidění naposledy v letech 2008 - 2009, tak ani zde nebyly mnohé defenzivní tituly ušetřeny propadu cen. Defenzivní titul je defenzivní z  hlediska stability zisků společnosti a ne odolnosti proti sentimentu trhu. Už vůbec ne sentimentu krátkodobému v podobě týdenních korekcí.

Nesoulad v cyklech

 

Kromě velkých makroekonomických cyklů zde máme i cykly sektorové, které nejsou vždy v souladu. Například ropná krize, která vrcholila v roce 2016. Nebo cyklus cen elektrické energie, který za poslední léta snižoval zisky elektrárenských společností. I tyto menší sektorové cykly mají vliv na cenu akcií a zisk firem bez ohledu na zrovna probíhající makroekonomický cyklus. 

Můj přístup

 

Osobně neočekávám, že bude moje portfolio nikterak ušetřeno v poklesu jeho hodnoty. Na případnou krizi či recesi se připravuji tak, že kapitál investuji do společností s velkou tržní kapitalizací, udržitelným business modelem, prodávajících nezbytné zboží krátkodobé spotřeby. Mezi ně patří utility (Iberdrola, National Grid), telekomunikace (AT&T, Telefonica), žrádlo & chlast (Kraft Heinz, Anheuser - Bud, General Mills), hygiena (Procter & Gamble), zdraví (Pfizer, AbbVie, Bayer) a nezdraví (Altria, British American Tobacco). Dalo by se tedy shrnout, že investuji do defenzivních titulů. Ovšem ne z důvodu ochrany hodnoty portfolia před drobnou korekcí, nýbrž z důvodu udržitelného zisku a bezpečné výplaty dividend i v době nepříznivé ekonomické situace. Vybírám také firmy levné, ve výprodeji, protože jestli něco někdy bylo stoprocentně dokázané, tak fakt, že vyklesané firmy s férovým oceněním P/B, P/E, P/S, P/C nereagovaly agregátně na propad akciového trhu tak prudce. Akcie kterých firem vykázaly největší propad dne 10. října 2018? Byly to zejména předražené společnosti napříč sektory. Namátkou třeba Netflix (služby, - 8,38 %), NVIDIA (technologie, - 7,48 %), Intuit (software, - 7,35).

Závěr

 

V článku mi ještě nejde do hlavy, co autor myslel tím, že "komunikační služby jsou sektorem novým, u kterého se z části čeká, co se z něj vyklube". Myslím, že by hrdinní zaměstnanci AT&T, kteří natahovali po divokém západě telegrafní dráty a kolem uší jim létaly indiánské šípy, nesouhlasili s tím, že je telekomunikační business něčím novým. Když se podívám na telekomunikační obry jako Vodafone, Telefonica, Verizon a Deutsche Telecom, tak mi nepřijde, že by nabízely zrovna nízký dividendový výnos.  Jak jsem již avizoval, na investování má spousta lidí spoustu názorů. Nelze říct, že by byl některý lepší, než jiný. Já nepíšu pro Patria Finance za honorář, tak reaguji alespoň zde svým amatérským pohledem na věc.

pátek 12. října 2018

Přikoupení_11.10.2018_British American Tobacco

Dnes jsem rozšířil svou expozici v sektoru consumer defensive a přikoupil lídra v oboru tabákových výrobců. Do sbírky mi chybí už jen Philip Morris, ale akcie nejsou Pokémoni, nemusíte je nasbírat všechny.

Nákupní cena: 39,47
Průměrná cena: 41,97 €

V pololetním výkazu společnosti se můžeme dočíst, že oproti minulému období EPS kleslo o 3,4 %. Společnost pokles EPS vysvětluje náklady vzniklými akvizicí Reynolds American. Od vydání výkazu spadla akcie o více než 20 % a nabízí tak nevídanou příležitost k nákupu. Růst zisku se v příštím letech očekává spíše slabší, v průměru kolem 5 %. Prodeje se zvýšili o více než 56 % a adjusted EPS vzrostlo o 10 %. Současný yield se pohybuje kolem lákavých 6 %.

Výhledově může společnost oslabit jakákoliv forma BREXITu, přičemž tvrdý BREXIT by měl pravděpodobně silnější negativní dopad. Tabákový průmysl ohrožují hlavně americké zdravotnické instituce, které tlačí na tabákovou lobby skrze regulaci obsahu návykové látky. Každá další podobná zpráva tlačí cenu akcie směrem na jih. Přesto považuji společnost za dobrou investici a budu v následujících měsících při poklesu přikupovat.


Kouření může zabíjet, nebo vám vydělat na důchod!

středa 10. října 2018

Přikoupení_20.9.2018_AT&T

Protože považuji AT&T za stabilní a anticyklickou akcii, přidal jsem ještě jednu várku, než rostoucí trend vynese společnost zpět do výšin. V podstatě se dá sektor komunikací považovat za jakousi utilitu, protože splňuje kritéria tohoto sektoru. Často má mono či oligopolní postavení, poskytuje pravidelné služby, které se od sebe kvalitativně příliš neliší, konkurence má ztížený vstup do odvětví atp.

Nákupní cena: 33,33 $
Průměrná cena: 34,43 $

Pokud přidám dividendový výnos, dostal jsem se s akcií konečně do zeleného teritoria. Ne že by na tom příliš záleželo, ale je to příjemný pocit. Očekávám, že akcie prorazí 5 měsíční strop na úrovni 34,5 USD a pohne se dále na sever, zvlášť pokud se brzy projeví zisky z akvizice Time Warner.

Ředitelství AT&T - Whiteacre Tower v Dallasu (Texas), zdroj: hqcorporateoffice.com