pondělí 16. ledna 2017

Nákup_12.1.2017_Eaton Corporation

Tak a je tu můj první letošní nákup. Pokračuje v trendu rozšiřování mého portfolia. Tentokrát jsem diverzifikoval do oblasti průmyslových výrobků a nakoupil americko-irskou společnost Eaton Corporation.

Nákupní cena: 67,61 $.

Logo firmy Eaton Corporation
Základní kameny společnosti byly položeny v roce 1911 v New Jersey. Firma se specializuje na elektrické systémy ve vozidlech a letadlech a také na oblast hydrauliky. Společnost vlastní asi 60 výrobních značek. Z těch nejznámějších asi Cooper Industries, Eagle Electric a Powerware. Pravidelně uskutečňuje akvizice menších firem v oboru.

Nejsem sice žádný greenman, ale považuji za podstatné sdělit, že firma byla několikrát oceněna za svůj přínos k emisně čistým technologiím, což by mohlo do budoucna přinést dodatečné zisky v dnešním světě posedlosti životním prostředím.

Proč jsem koupil právě tuto firmu? Můžete ji porovnat s mým "filtrem" v článku "Trocha motivace & optimistická projekce k dividend growth investingu". Svojí tržní kapitalizací se společnost řadí k větším s 30 miliardami USD. Vyplácí dividendu ve výši 3,32 % ceny za akcii. Dividendu společnost zvyšuje průměrně o 10 % za rok, i když bylo vedením firmy naznačeno chystané zpomalení. Zároveň je payout na krásných 53 %, takže rezervy pro zvyšování divi jsou a budou. 

Co se týče cenových ukazatelů, P/E je na krásných 16 s forward P/E na 15. P/S na 1,56 a P/B 2. Společnost dluží zhruba 50 % svého jmění, což je naprosto přijatelná hodnota. EPS rostlo v minulých 5-ti letech průměrně 9,1 % a následujících 5 let je odhadovaný růst EPS 8,49 %.

Od akcie očekávám pozvolný růst jak její ceny, tak i vyplácené dividendy a doufejme, že bude v mém portfoliu už navěky.

pátek 13. ledna 2017

Trocha motivace & optimistická projekce k dividend growth investingu

Jak se (ne)zabezpečit na důchod jsem tu už řešil v článcích Penzijní kočkopes a Třetí pilíř pod drobnohledem. Tímto článkem bych chtěl naznačit jinou, alternativní cestu, která skýtá mnohé výhody, ale přináší i jistá rizika. Nebudeme totiž cpát peníze do důchodového fondu, budeme je investovat do společností, které vyplácí dividendy.

Parametry společností k investici


Co budeme čekat v 65-ti letech od našeho důchodu? Pravděpodobně aby byl pokud možno pravidelný, aby rostl (u důchodu vypláceného státem se tomu říká valorizace) a aby nám umožnil žít solidní život. Já bych do důchodu v 65-ti letech nechtěl. Chtěl bych do důchodu nejpozději ve 40-ti letech. Ale každý si důchod představujeme jinak. Pokud najdu uspokojivou práci, nebudu chtít přestat pracovat, bude mi stačit pocit, že pracovat nemusím, když nebudu chtít.

Budeme proto hledat společnosti, které vyplácí dividendu pořád. To znamená i v době krizí. Dále budeme chtít, aby tato dividenda vykazovala udržitelný růst. Jasně, můžete najít společnosti, které vyplácejí 10 % ze svého zisku s Pay out kolem 110 %. Myslíte, že časem společnost nesáhne k ořezání dividend? Taková firma musí mít tedy nejen rostoucí dividendy, ale i odpovídající rostoucí zisky, aby bylo z čeho dividendu vyplácet. Nejlepší volbou jsou velké společnosti. Tím myslím s tržní kapitalizací nad 10 miliard amerických dolarů. Samozřejmě nemůžete brát tržní kapitalizaci na zřetel v případě, že má firma P/B na hodnotě 50, ale o tom zase v jiném článku v rámci seriálu Základy fundamentální analýzy.

Dále je výhodou, pokud má společnost na trhu monopolní, či oligopolní postavení. Dává jí to značnou konkurenční výhodu. Zavzpomínejte na hodiny ekonomie a zkuste si vybavit, jaké podmínky splňoval monopolní trh. Například:

  • Jedna nebo málo firem, které ovládají trh
  • Velké překážky pro vstup do odvětví
  • Velké počáteční náklady na zahájení produkce
  • Firma kontroluje zdroje nutné pro výrobu
  • Státem udělené výsadní právo na produkci
Čím méně je firma ohrožována konkurencí, tím spíše bude v dlouhodobém horizontu dosahovat rostoucích zisků.

Osobně vnímám jako dobrou investici společnost s tržní kapitalizací vyšší než 30 miliard USD, která vyplácí dividendu vyšší než 3 % (v případě USA, protože daň je 15%) a 4 % (v případě zemí, kde je daň vyšší než 15%). Pay out ratio maximálně na hodnotě 70 %. Zároveň nesmí docházet k silným propadům v ziscích pět let zpět a pět let dopředu musí být zisky rostoucí minimálně kolem 5 %. Dále by firma neměla být silně zadlužená. Toto všechno můžete sledovat i pomocí ukazatelů P/B a P/E. Je také nutné si vyhledat dividendovou historii firmy. Nepřípustné jsou dividendové škrty. Chceme aby divi rostla. U společností, kde je divi třeba kolem 5 % jsem ochoten tolerovat menší růst, u společností z dividendou pod 3,5 % budu čekat naopak růst větší. Pokud najdete společnost s divi 3,5 %, která zvyšuje výplatu dividendy okolo 10 % ročně, je to pro vás výhra.

Princip fungování dividend growth


Pokud do akcií společnosti investujeme peníze, bude se hodnota naší investice hýbat. Mohou za to ekonomické cykly, psychologie trhu, výsledky hospodaření společnosti a další vlivy. Nám to ale bude jedno. Nechceme akcie společnosti prodat, chceme je držet až do důchodu a pobírat z nich dividendy. Dividendy jsou vypláceny u většiny akcií z USA čtvrtletně, v EU to bývá zpravidla jednou za rok, popřípadě semestrálně (dvakrát do roka).

V ideálním případě budeme dividendy, které nám budou vyplaceny, reinvestovat. Pokud bychom se ovšem dostali do nějaké svízelné situace, můžeme dividendy kdykoliv použít jako cash. Dokonce můžeme prodat i všechny akcie. Bez žádné penalizace, čekání nebo rušení smlouvy, jak tomu bývá u důchodových připojištění. Nevýhodou bude, pokud s cenou akcie trefíme dolík, kdy bude jejich hodnota menší, než při nákupu. To se nám ale snadno stane i v případě důchodových fondů.

Dobrým přístupem je, své investice řádně diverzifikovat. Nejlépe do různých sektorů ekonomiky a různých geografických oblastí. Zkrátka dávat všechny své úspory do akcií ČEZu není dobrý přístup. Při reinvesticích vašich dividend se může stát, že společnost, ze které vám dividendy chodí je v současnosti na trhu předražená a nabízí divi zisk jen 1,75 %. Investujete tedy získané prostředky do jiné společnosti ve vašem portfoliu, která nabízí lepší zhodnocení. Vyžaduje to použití mozku, ale kokain a prostitutky za to stojí, to vám slibuji.

Modelový případ


Představte si, že jste zdědili po příbuzném 100 000 CZK. Nebo jste si je za rok vydřeli ve fabrice, to už je jedno. Rozhodnete se je investovat do firmy, která vyplácí dividendy. Pro zjednodušení teď budeme počítat, že jste opravdu celou částku vsadili na jednoho koně (což určitě nedoporučuji). Dále se oprostíme od daňového zatížení a poplatků brokerovi. Budeme předpokládat, že při reinvesticích zůstane neměnná cena akcie.Scénáře budou následující:

  1. Investici do firmy, která vyplácí dividendu 5 % s ročním průměrným růstem okolo 2,5 % bez reinvestic (tzn. prachy, co mi budou chodit, budu rovnou utrácet za prostitutky).
  2. Investici do firmy, která vyplácí dividendu 5 % s ročním průměrným růstem okolo 2,5 % s reinvesticemi dividend (narvu peníze zpátky do těch akcií).
  3.  Investici do firmy, která vyplácí dividendu 3,5 % s ročním průměrným růstem okolo 10 % bez reinvestic (tzn. prachy, co mi budou chodit, budu rovnou utrácet za prostitutky). 
  4.  Investici do firmy, která vyplácí dividendu 3,5 s ročním průměrným růstem okolo 10 % s reinvesticemi dividend (narvu peníze zpátky do těch akcií).
Co se s penězi stane v horizontu 20-ti let? Jak se bude vyvíjet náš pasivní měsíční příjem?

Čekat, že nám investice ve výši 100 000 CZK zajistí důchod je dost naivní. Každopádně nabídne zajímavé zhodnocení vkladu. V modelovém případu se úplně oprostíme od růstu ceny společnosti. Když totiž společnost vykazuje rostoucí zisky a výplatu dividend, většinou společně s ní roste i cena akcie. Výsledky pasivního měsíčního příjmu se budou v průběhu 20-ti let vyvíjet následovně:


Hodnota investice stoupla ze 100 000 CZK následovně:


Jak z grafu snadno vyčtete, vyplatí se trpělivost. Zlatá horečka vás může hnát za co nejvyšším výnosem, ale lepší je v dlouhodobém horizontu zůstat při zemi a investovat do stability. Ke zlomu dochází již mezi 6 a 7 rokem, kde akcie nabízející vyšší růst, než výnos snadno dohánějí high divi yield akcie a nůžky mezi nimi se závratně rozevírají.

Překvapivě malé jsou na druhou stranu rozdíly mezi scénářem s reinvesticí a bez reinvestice. Je to dáno hlavně "malou" částkou, kterou jsme investovali. Jak jsem již naznačil o pár odstavců výše, čekat, že 100 000 CZK nás zajistí na důchod opravdu nemůžeme. Pro větší přehlednost přidávám zvětšeninu grafu:


Čas bude v případě dividend growth investic vždy pracovat ve váš prospěch a proto pokud jste mladí, neváhejte a začněte co nejdříve. Další výhodou oproti spoření na důchod klasickým, státem podporovaným modelem je, že vaše akcie mohou zdědit vaše děti. Pokud to budou nevychovaní frackové, tak třeba vaše osmnáctiletá milenka. To už nechám na vás.