sobota 31. prosince 2016

Základy fundamentální analýzy (část 2.)

V minulém díle jsme si ukázali, jak číst ve výkazu ztrát a zisků. Ztráty a zisky nám pomohou zjistit, jak na tom firma je z hlediska toku financí. Fajn, už tedy víme, jak zjistit, jak se firmě daří. Dále nás ale bude zajímat, co všechno firma vlastní a jaké má naopak závazky. Je sice pěkné, že jsme našli na burze firmu, která již pět let zvyšuje tržbu, ale co když je zároveň zadlužená, nebo její kapitál tvoří aktiva, která mohou shořet během roku jak svíčka?

Vzpomínáte na Pepu? Bral si na svůj business hypotéku a zastavil kvůli tomu rodný dům své máti.

Část druhá - Balance sheet (účetní rozvaha)


Obecně tvoří účetní rozvahu dva základní prvky. Assets (aktiva) a Liabilities (pasiva). Google Translator po vás vyplivne i překlady jmění a závazky, což pro lepší představu také nejsou špatná synonyma.

Assests (aktiva)


Obecná definice říká, že aktiva jsou zdroje s ekonomickou hodnotou, které země, firmy nebo jednotlivci drží v očekávání budoucího zisku. Hodnota aktiv se vyjadřuje v penězích, v jednotné měně. Total assets (celková aktiva) můžeme dále rozbít na několik součástí, podle jejich charakteru.


Total assets = current assets + non-current assets

Current assets (krátkodobá/oběžná aktiva)


Jedná se o ekonomické zdroje, u kterých se předpokládá možnost jejich konverze na hotovost v rámci časového horizontu jednoho roku. Jedná se tedy logicky o cash (hotovost a její ekvivalenty) v různých měnách, receivables (pohledávky vůči firmě splatné do jednoho roku), diferred income taxes (odložené daně z příjmu), materiál na výrobu, hotové výrobky a prepaid expenses (různé předem zaplacené výdaje).

V Pepově sex shopu tvoří krátkodobá aktiva jeho cash, který si ukládal za celou dobu svého podnikání na svém podnikatelském účtu na horší časy, dále všechny neprodané anální korálky, erekční kroužky a masti na prdel, které neprodal a 5 000 CZK, které půjčil Frantovi (jestli mu je vůbec vrátí).

Current assets = cash + receivables + diferred income taxes + prepaid expenses

Non-current assets/Fixed assest (dlouhodobá/fixní aktiva)


Zde se budeme naopak bavit o ekonomických zdrojích v rámci časového horizontu od jednoho roku dále. Do dlouhodobých aktiv patří například property, plant and equipment (nemovitosti, pozemky, zařízení, stroje, různé vybavení) a financial assests (finanční aktiva), pod která spadají různé dlouhodobé investice společnosti. Dlouhodobá aktiva podléhají jednomu negativnímu jevu a to depreciation (depreciace). Česky se to dá chápat jako znehodnocování. Logicky, většina věcí nedokáže fungovat do nekonečna. Některá výrobní zařízení se dají opravit, některé věci je třeba koupit úplně nové. Abychom dosáhli v účetní rozvaze určitého kompromisu a pravidelnosti, počítá se s náklady na opravu/obměnu zařízení průběžně. S depreciací je samozřejmě potřeba počítat a od hodnoty dlouhodobých aktiv ji odečíst.

S dlouhodobými aktivy se pojí ještě pojem intangible assets (nehmotné/nedotknutelné aktivum). Toto aktivum tvoří různé patenty, ochranné známky, autorská práva a podobně. 

Má Pepa vůbec nějaká dlouhodobá aktiva? Budova, ve které podniká je pronajatá, svůj rodný dům zastavil, možná by se dalo považovat za dlouhodobé aktivum nějaké vnitřní vybavení prodejny.


Non-current assets = property, pland and equipment - depreciation + financial assets + intangible assets

Pro akcionáře: Samozřejmě platí, že čím má firma větší aktiva, tím lépe. Pokud rostou, znamená to, že se firma vyvíjí a někam směřuje. Pokud stagnují při současném růstu zisku, byl bych už opatrnější s posuzováním dlouhodobých vyhlídek firmy. Pokud klesá, je potřeba zbystřit a zajímat se o příčiny. Velká aktiva zaručují určitou stabilitu. Je také dobré sledovat hodnotu depreciace a pokud je obzvláště velké číslo v kolonce financial assets, tak se zajímat, kde má firma peníze investované. To platí zejména pro banky. Logicky bude mít společnost vyrábějící automobily po celém světě větší dlouhodobá aktiva než technologická firma poskytující služby veřejné onanie a zvyšování ega jako Facebook. Pokud je velká složka nehmotných aktiv, je též potřeba se zamyslet nad jejich trvanlivostí.

Liabilities (pasiva)


Pasiva můžeme definovat jako finanční povinnosti, které je firma zavázána plnit a které vyplývají z její činnosti. Opět jsou vyjádřeny v penězích a dále se dělí podle časového horizontu.

Total liabilities = current liabilities + non-current liabilities

Current liabilities (krátkodobá pasiva/závazky)


Zde se bude opět analogicky jednat o závazky splatné do časového horizontu jednoho roku. Ve výkazech firem sem patří short-term debt (krátkodobá půjčka), capital leases (kapitálová půjčka), account payable (krátkodobé pohledávky firmy), accrued liabilities (závazky z minulých období) a deffered revenues (neuskutečněné zisky).

Pepa si na sexshop půjčil 1,5 milionu, vzpomínáte? Splácet dluh bude třeba 5 let, proto se zde položka neobjeví. Co se zde ale objeví bude splátka dluhu za aktuální rok. Minulý měsíc vyšla novinka roku - vibrační pochva na tužkové baterie, která sama podle potřeby vstřikuje lubrikant. Pepa ale nemá prostředky na její nákup a zavedení na krám, tak si půjčí od maminky 30 000 CZK s tím, že jí to do půl roku splatí, protože pochvy půjdou na dračku. Krásný příklad krátkodobého dluhu. Jiné řešení by bylo, kdyby se Pepa dohodl s dealerem a pochvy od něj "dostal zadarmo" s tím, že za ně zaplatí další měsíc ze zisků z jejich prodeje. V tom případě by položka spadala do závazků z minulých období. Zajímavá položka jsou neuskutečněné zisky. To si třeba paní Jebavá od vedle z baráku objedná 40 beden španělských mušek, ale bude si je odebírat pěkně po jedné bedně měsíčně, aby jí to doma nepřekáželo. Prostě se jedná o službu nebo produkt, za který již bylo firmě zaplaceno, ale firma ještě službu/zboží nedodala.

Current liabilities = short-term debt + capital leases + account payable + accrrued liabilities + deferred revenues

Non current/long term liabilities (dlouhodobá pasiva/závazky)


Analogicky s aktivy se jedná o závazky se splatností delší než jeden rok. Patřit sem budou položky long-term debt (dlouhodobý dluh), capital leases (kapitálová půjčka), deferred taxes liabilities (odložené daňové závazky), 

Dlouhodobý dluh bude pro Pepu jeho hypotéka. Odložené daňové závazky by Pepovi vznikly, jako nesoulad mezi účetním obdobím firmy a daňového účetnictví. Jde jenom o takovou administrativní odchylku, kterou je třeba zaznamenat. Zajímavou položku tvoří capital leases. Definice říká:

"A capital lease is a lease in which the lessor only finances the leased asset, and all other rights of ownership transfer to the lessee. This results in the recordation of the asset as the lessee's property in its general ledger, as a fixed asset."

Čili jde o půjčku, ve které věřitel financuje půjčené aktivum a všechna vlastnická práva propůjčí dlužníkovi. Proto se promítne kapitálová půjčka jako aktivum věřiteli a pasivum dlužníkovi, i když s ním disponuje jako s aktivem. To je mindfuck, co?Non-current liabilities = long-term debt + capital leases deferred taxes liabilities

Pro akcionáře: Závazky firmy jsou nezbytné pro její další rozvoj, zejména na začátku jejich fungování, při velkých akvizicích nebo při expanzi na další trhy. Přebujelé závazky ovšem nevěští nic dobrého. Firma jejím splácením přichází o podstatnou část zisku, riskují insolvenci a jsou větším rizikem pro akcionáře. Krátkodobé závazky nejsou tak směrodatné jako ty dlouhodobé.

Equity (kapitál/jmění)


Jde vlastně o hodnotu jmění firmy. Spočítá se jednoduše jako rozdíl mezi aktivy a pasivy.

Equity = assets - liabilities

U malých businessů jako Pepovo sexshop, se spočítá poměrně jednoduše. Představte si ale firmu, která vlastní patenty, autorská práva, má 3 různé dlouhodobé úvěry a desítky krátkodobých, platí zboží předem, některé dodatečně, sama je věřitelem... nechtěl bych být účetní v takové firmě.

Pro akcionáře: Ano, uhádli jste, čím víc Equity, tím víc Adidas. Mimochodem Adidas měla za rok 2015 equity 5,6 mld EUR. Čím více, tím samozřejmě lépe. Zvyšující se kapitál při rostoucím zisku je něco, co prostě od dobré investice chcete.

2 komentáře:

  1. Super články! Děkuji za srozumitelné vysvětlování, které mnohé investiční knížky postrádají :)

    OdpovědětVymazat