pondělí 21. listopadu 2016

Základy fundamentální analýzy (část 1.)

Asi si říkáte ok, tak se chci pustit do těch akcií, ale co znamenají všechny ty informace? A proč je to anglicky? Kterou teda vybrat? Kolik za ni zaplatit? V tomto příspěvku na pokračování se vám problematiku pokusím vysvětlit na reálném příkladu. Budeme spolu podnikat v určitém odvětví a ukážeme si, co znamenají jednotlivé položky v našich účetních výkazech. Následně půjdeme s kůží na trh a emitujeme akcie, které si budou akcionáři kupovat.

!!! Předem avizuji, že účetní výkazy prezentované pro potřeby akcií nemusí nutně odpovídat zavedeným účetnickým pojmům. Určitě se také bude lišit region od regionu a někdy i firma od firmy metodika měření jednotlivých ekonomických veličin !!!

Byl jednou jeden Pepa a rozhodl se, že už nechce hákovat u lopaty. Je z něj podnikatel. Všiml si, že jsou lidé v jeho okrese různě frustrovaní, rozvádí se a tak našel tržní příležitost a rozhodl se provozovat sexshop. Protože se Pepa špatně učil, musí bydlet u mámy a ta prohlásila, že žádné kapsíči v domě nechce. Dovolila mu ale rodným domem ručit při hypotéce, kterou se Pepa rozhodl na jeho business vzít. Pepa za peníze z hypotéky nakoupil zboží a pronajal si na náměstí v podloubí bývalé hračkářství, které proměnil na doupě neřesti.

 

Část první - Income statement (výkaz ztrát a zisků)


Revenue (příjem)


Příjmy firmy jsou všechny finance, které firmě plynou z její činnosti. Pokud provozujete sex shop, budou vaše příjmy plynout z prodeje umělých vagín a sprostých časopisů. Možná budete i půjčovat videokazety s východoněmeckým pornem. Časem svůj sortiment třeba rozšíříte a zřídíte v horním patře "wellness" salón s obsluhou nahoře bez. Každopádně všechny peníze, které vám přitečou, řádně zaznamenáte jak k sobě do Excelu, tak Andrejovi do EET a získáte tak absolutní částku. Příjmy nikdy nebudou záporné, nabývají minimální hodnoty 0 (nula). Sluší se k příjmům uvést měnu. Pokud máte sexshop na Šumavě a pro nafukovací Aničky vám jezdí Helmut z Grafenau, kterej platí éčkama, převedete podle aktuálního kurzu měnu jednotně. Dále je vhodné uvádět příjmy za určité časové období. U nás zaměstnaných je zvykem uvádět měsíční příjem. Za velkou louží se standardně uvádí příjem roční. Ve firmách nás z hlediska danění bude zajímat příjem roční a akcionáře zase budou zajímat čtvrtletní výsledky.

V některých informačních zdrojích se dočtete také o Total revenue, čili celkových příjmech. Je to v podstatě to samé. Částku dostanete jako součin množství prodaného zboží jeho cenou.

Pro akcionáře: orientovat se čistě podle příjmu jde jen těžko. Obecně čím větší příjem, tím větší prodeje. Podle příjmu se dá měřit ekonomická síla firmy, už ale ne její úspěšnost (ziskovost). Obecně je dobré, když příjmy plynule rostou.

Costs (náklady)


Zde se bude naopak jednat o finance, které je k provozu firmy nutno vynaložit. Považuji za důležité rozlišovat mezi výdaji a náklady. Jednak proto, že se to často chybně nedělá a jednak proto, že to do mě v předmětu Ekonomika obrany státu půl roku vtloukal pan učitel. Jistě by měl radost, že jsem si na něj při provozování teoretického sexshopu vzpomněl. Výdaj, je vynaložená finanční částka. můžeme ho chápat jako úbytek financí. Náklad, je časově a účelově definované čerpání hmotných zdrojů vyjádřené v penězích.

Zde se setkáte s pojmy Cost of goods sold (COGS) a Cost of Revenue. První by se dalo přeložit jako náklady na prodané zboží a získáte ho vynásobením množství zboží jeho nákupní cenou. Druhý pojem zahrnuje COGS plus další náklady na prodej, česky jednoduše náklady na prodej. Pokud si dá Pepa reklamu na gúdy (gumové údy) na náměstí, zahrne je do Cost of Revenues.

Pro akcionáře: zde samozřejmě platí, že čím menší má firma náklady, tím je konkurenceschopnější. Pokud firma dokáže zvyšovat příjem rychlejším tempem, než se zároveň zvedají náklady, je to pro vás dobré znamení. Pokud dokonce firma náklady sníží, je to ukázka její efektivnosti a hospodárnosti.

 

Gross profit (hrubý zisk)


Hrubý zisk získáme jako rozdíl příjmů a nákladů. Pokud Pepa nakoupí gumové penisy za 300 000 CZK, prodá je za 600 000 CZK a přitom vynaloží ještě dodatečné náklady na reklamu v Leu ve výši 20 000 CZK, bude jeho hrubý zisk činit 280 000 CZK.


Pro akcionáře: tato položka vám může dát hrubou představu o maržích na výrobcích, které firma prodává v absolutních částkách. Hrubý zisk by měl u firmy, do které chcete investovat, růst. Pokud stagnuje, nebo naopak dlouhodobě klesá, je lepší se investici vyhnout. Hrubý zisk ještě ovšem není tak směrodatným ukazatelem.

 

Expenses (výdaje)


 Při analýze výdajové stránky dále narazíte na pojmy Sales, General and administrative (SGA, někdy také SAG). To jsou všechny výdaje, které nesouvisí přímo s produkcí zboží (v překladu jde doslova o náklady obecné, administrativní a prodejní). Dalším pojmem je Other operating expenses (ostatní operativní výdaje), který zahrnuje všechny výdaje, které je nutno vynaložit, aniž by souvisely přímo s produkcí nebo prodejem. Může jít například o pronájem kanceláří, IT softwarové služby atd. 

Pepa nic nevyrábí, veškeré jeho výdaje souvisí s provozováním jedné prodejny, kde pouze přeprodává zboží od dodavatelů. Může ale jít o výdaje na obaly, poličku na penisy, stojany na gumové panny. Ostatní operativní výdaje mohou být třeba na účetní software, služební mobilní telefon s tarifem a podobně. Dohromady tvoří tyto výdaje Total operating expenses (celkové operativní výdaje).Pro akcionáře: zde pro nás opět bude přínosné, když tyto výdaje nebudou zbytečně přebujelé. Obecně mají tendenci růst společně s růstem firmy.

 

Operating income (provozní zisk)


Provozní zisk získáme jako rozdíl Gross profit a Total operating expenses.Pro akcionáře: zde platí to samé jako u hrubého zisku s tím rozdílem, že provozní zisk má opět o něco větší vypovídací hodnotu pro akcionáře.

 

Interest expenses (úrokové výdaje)


Zde se bude jednat o výdaje, které musí společnost zaplatit, pokud si vzala ke svému podnikání nějakou půjčku. Řekněme, že Pepa začal podnikat 1.1. 2015, kdy zastavil svůj rodný dům a vzal si hypotéku na 1 500 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Ve výkazu za rok 2015 tedy uvede úrokové výdaje ve výši 45 000 CZK. Poněkud obtížnější situace by nastala, kdyby si Pepa vzal hypotéku v červnu, nebo kdyby ji zrovna v účetním roce doplatil. Potom se postupuje podle vzorce:

Pro akcionáře: máte jednu jistotu. Pokud si firma nebude brát další půjčky, bude tato položka s každým rokem klesat. Někdy je pro firmu půjčka kvůli nákladným vstupním investicím na trh nezbytná. Pokud tyto výdaje výrazně ukrajují ze zisku, je to pro vás varování, že by se firma mohla dostat při špatné ekonomické situaci do problémů.

 

Other income/expenses (ostatní příjmy/výdaje)


Sem se jednoduše schová to ostatní, co nikam jinam nesedí. Tato účetní složka bývá značně variabilní.

Income before taxes (zisk před zdaněním)


Tuto hodnotu dostaneme, když od Operating income odečteme Interest a Other income/expenses. Jedná se o základ pro zdanění. Pepa bude svůj zisk danit podle příslušné legislativy platné v České Republice. Po odečtení daní dostaneme konečně svatý grál a to čistý zisk.

Pro akcionáře: Tato účetní položka pro vás může hrát důležitou roli při porovnávání firem z různého regionu. Pokud mají firmy stejný zisk před zdaněním, ale jeden stát ukrojí ze zisku nestydatých 35 %, protože provozuje štědrou sociální politiku podpory lůzy a druhý jen 20 %, značně tím poškozuje firmu v konkurenčním prostředí a zároveň i vás - akcionáře.

Net income (čistý zisk)


Tuto hodnotu získáme odečtením daní od položky Income before taxes. Obecně tedy:

Čistý zisk bude tvořit Pepovo důchod (ve smyslu příjmu). S čistým ziskem už může Pepa dělat spoustu věcí, od těch méně příjemných (investovat zpět do podniku), po ty příjemné (utratit za kokain a prostitutky)

Pro akcionáře: tento ukazatel má pro nás tu největší vypovídací hodnotu. Z ostatních samozřejmě dostaneme také užitečné informace, ale prvním pohledem na položku čistý zisk zjistíme, jak si firmě daří. Porovnání vývoje zisku v čase dostaneme ukazatel toho, jak se firma vyvíjela, kdy dosahovala ztráty, kdy zisku, kdy tempo růstu zisku zrychlovalo, kdy naopak tempo klesalo.

 

Gross/operating/profit margin (hrubá, operativní a čistá marže)


Běžně si v praxi pod pojmem marže představíte jako určitou míru židovství (no offence, vycházím z historického stereotypu).  Pokud Pepa koupí gumového ptáka od výrobce za 100 CZK a prodá za 500 CZK, řekli bychom, že má na jednom péru marži 400 CZK. V celkovém účetnictví firmy je ale hrubá marže vyjádřena následovně:

"The gross margin represents the percent of total sales revenue that the company retains after incurring the direct costs associated with producing the goods and services it sells."

Představme si, že Pepa prodá sexuálním loudilům v roce 2015  zboží za 1 000 000 CZK. Jeho příjem tedy bude 1 milion korun. Jeho zisk, po zaplacení všech přímých nákladů bude 500 000 CZK. Nyní je ovšem nutno zjistit, které náklady byly vydány na přímo na prodej zboží a které vznikly nepřímo. Hrubou marži tedy získáme jako podíl příjmů, od kterých odečteme přímé náklady a příjmů. V Pepovo případě bude tedy hrubá marže 50 %.Operating margin analogicky spočítáme jako:

A Net margin potom jako:Pepa ve své firmě nic nevyrábí. Působí v sektoru služeb, pouze přeprodává někým vyrobená šididla. Pokud bychom analyzovali čistou marži třeba společnosti Apple, byla by situace daleko složitější. Apple totiž jednak vyrábí i prodává a druhak používá ve výrobě meziproduktů dalších firem, třeba optiku do foťáku od Carl Zeiss nebo procesor od konkurenčního Samsungu. Obecně lze tvrdit, že velkou marži můžeme pozorovat v sektorech, které se zabývají výrobou či distribucí luxusního zboží, ale i v oblasti IT technologií. Velkou sumu totiž spolykají náklady na výzkum a vývoj, finální výrobek (například procesor) se už dá vyrobit za pakatel, ale společnost si na něj nasadí řádnou marži.

Pro akcionáře: Podle mě má tato veličina největší vypovídací hodnotu. Čistou marži definujeme jako podíl rozdílu příjmů a všech nákladů a příjmu. Zjednodušeně by se tedy dalo říct, že dělíme čistý zisk příjmem. Otázka do pranice. Pokud bychom si měli vybrat mezi dvěma firmami, které budou naprosto totožné, co se týče zisku, akorát bude mít jedna nižší čistou marži než druhá, kterou bychom si měli vybrat? Firma s větší marží (A) měla menší příjem než firma s menší marží (B). To může znamenat několik skutečností. Třeba to, že firma B je nehospodárná. Sice dosahuje stejného zisku jako firma A, ale zároveň jí výdaje ukrojí mnohem více z jejích příjmů. Má tedy potenciál na tomto zapracovat. Může to ale také znamenat, že je firma B do budoucna konkurenceschopnější. Třeba se jedná o mladou, nezavedenou firmu, která své výrobky představila za nižší cenu, než konkurence. Pokud bychom předpokládali, že firma A i firma B mají stejné náklady. Je tedy potřeba řádně analyzovat a nespoléhat se na jeden ukazatel.

EBITDA (earning before interests, taxes, depreciation and amortization)


Poslední a asi nejsložitější ukazatel. Jedná se o zisky před odečtení úroků, daní, depreciace a amortizace. Slouží jako indikátor finančního výkonu firmy.Ukažme si výpočet na příkladu:

Pepa utržil za prodej sexuálních hraček celkový příjem 1 000 000 CZK. Jeho náklady byly 400 000 CZK a jeho celkové operativní výdaje 200 000 CZK. Náklady depreciace a amortizace (třeba koupil novou stoličku do honibudky, protože bylo po zákaznících ulepené polstrování) činily 100 000 CZK. Úrokové výdaje činily 50 000 CZK, což nás dovede k ziskům před zdanění ve výši 250 000 CZK. Počítejme s 20% daní a jsme na nějakých 200 000 CZK čistého zisku (na daních zaplaceno 50 000 CZK). EBITDA vypočítáme následovně:

Čili EBITDA Pepovo sexshopu bude 400 000 CZK,

Pro akcionáře: tento ukazatel je velmi důležitý Dovoluje totiž investorovi porovnat efektivnost firmy s její konkurencí, nebo srovnat firmy napříč regiony. Opět nám totiž dovoluje porovnat firmy působící v různých daňových podmínkách, protože v EBITDA se daně jako "neplatí".

Děkuji za pozornost, jedná se asi o nejsložitější článek, který jsem dával dohromady a slibuji, že další díly nebudou tak náročné. Považuji však za důležité tuto problematiku pochopit, dá vám možnost nahlédnout do finančního dění ve firmě a správně se rozhodnout. Je třeba si to pročíst alespoň dvakrát a porovnat teorii s praxí, třeba na nějaké firmě, kterou máte rádi a dobře znáte. Doporučuji například stránku www.msn.com nebo www.morningstar.com, kde najdete Income statement všech významných firem na trhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat