pondělí 14. listopadu 2016

Investiční strategie

Úvod

Než se pustíme do nějakých větších akcí, je potřeba si stanovit cíl. Pokud budu chtít disponovat do léta penězi, abych mohl zvát týden zlatokopky na Bílém kameni na drinky, není úplně vhodné tyto peníze strkat do akcií. Pokud se naopak budu chtít časem finančně osamostatnit, nebude chytré nechávat mergle na spořáku. Jak si stanovit cíl? Snažte se dodržovat metodu SMART.

Specific - specifičnost (konkrétní cíl, co nejvíce vyspecifikovaný)
Measurable - měřitelnost (u financí no problem, procenta nebo peněžní hodnota)
Attainable - dosažitelnost (nestanovujte si laťku zbytečně vysoko, ani nízko)
Realistic - realističnost dosažení (už vůbec si nestanovujte nedosažitelné cíle)
Timely - časová ohraničenost (pro každý cíl si stanovte horizont)


Jak cíl formulovat? Tady opět pomůže známá metoda a to 5W.

Who - kdo (zainteresované osoby)
What - co (čeho se cíl týká)
Where - kde (prostředí realizace, nemusí jít pouze o geografickou lokaci)
When - kdy (časový rámec)
Why - proč (důvod vašeho počínání)

Můj cíl jsem si stanovil následovně:  

"Chci dosáhnout s pomocí investic na akciovém trhu v horizontu 8mi let pasivního příjmu z dividend, ve výši minimálně 25 000 Kč měsíčně za účelem dosažení finanční nezávislosti"

Ve chvíli, kdy si stanovíte cíl, je třeba naplánovat, jak se k němu dostanete. Tuto problematiku by vám měl objasnit tento příspěvek. V investiční teorii existuje několik základních přístupů k investicím. Někdy z toho jde hlava kolem i mě a sám sebe bych asi nedokázal zařadit na 100 % do žádné ze skupin. Rozeberme si tedy tyto skupiny a povězme si, který přístup se pro koho hodí.

1) Trading 


Trading provozují tradeři. Obecně se jedná o velmi krátkodobý přístup k investicím. Osobně bych stanovil časovou hranici mezi traderem a  investorem na úrovni jednoho měsíce. Někdo na to ale může mít jiný názor. Dále se dá trading rozdělit na:

Daytrading/Intraday trading


Jak již název napovídá, bude se jednat o obchodování s akciemi v rámci jednoho pracovního dne, respektive v rámci hodin, po které je burza otevřená. Daytrader bude chtít ráno nakoupit akcie levně a večer (či kdykoliv v průběhu dne) je prodat dráž než nakoupil. Ti z vás, kteří trhy sledují ví, že akcie může během dne stoupnout nebo klesnout i o dvojciferné procento. Právě tohoto se snaží daytradeři využít. Většinou jim ale ke štěstí stačí malé rozdíly. Aby dosáhli většího zhodnocení, často využívají finanční páky. Tento instrument vám nabídne většina brokerů a jedná se prakticky o takovou půjčku, kterou si berete na krátký časový úsek. Chcete například ráno koupit akcii Apple za cenu 107 $. Máte k dispozici 3 000 $. Očekáváte, že akcie během dne vyroste na cenu 108 $. Pokud byste investovali jen své prostředky, dosáhnete za den na hrubý zisk 28 $. To je za dvě kliknutí celkem dost. Broker vám ale může půjčit dalších 7 000 $ a už máte zisk 93 dolarů, čili částku, kterou si většina z nás za den jen tak nevydělá.

Úskalí tohoto přístupu je v rizikovosti. Pokud akcie nepůjde směrem, kterým jste očekávali, máte dvě možnosti. Buď akcii podržet přes noc, nebo se ztrátou prodat. Pokud akcii podržíte přes noc, rozjede se vám u brokera nehorázné úročení vaší půjčky a navíc riskujete, že se akcie bude propadat i druhý, nebo třetí den. Pokud prodáte, realizujete ztrátu a váš investiční kapitál se sníží.

Trading (Short term investing)


Zde se nám již časový horizont malinko rozšiřuje. Při daytradingu se bude trader řídit především psychologií trhu a technickou analýzou na mikroúrovni. To můžete chápat asi tak, že ráno v den voleb USA nakoupím akcie farmaceutických společností, protože národ očekává, že vyhraje Clintonová a ta by jim dala co proto. Jenže v USA nezáleží na počtu voličů a tak systém umožní vyhrát Trumpetě a ten se do farmafirem srát nebude, takže kaboom a farmaceutické společnosti letí vzhůru, večer prodáte. Technická analýza je potom pavěda, která se snaží predikovat vývoj kurzu na základě jeho vývoje v minulosti. Terminologie technické analýzy je plná pojmů jako dvojitý vrchol, falešné dno a podobně, vše týkající se podoby grafu ceny akcie. Trader bude absolutně ignorovat jak je firma velká, co vyrábí a někdy i jak se jmenuje. Kolikrát bude znát jenom ticker (zkratku pro burzovní účely).

Reakce akcie Pfizeru na zvolení Donalda Trumpa, zdroj: Patria.cz
Reakce akcie AbbVie Inc. na zvolení Donalda Trumpa, zdroj: Patria.cz
Short term trader už bude pravděpodobně zkoumat i fundament (jak se firmě daří). Je to v jeho zájmu, protože jeho cílem bude zjisti, která firma má potenciál růstu v horizontu 2-30 dní. Cokoliv nad jeden měsíc bych už nepovažoval za trading, ale jsem si jistý, že by se mnou spousta investorů nesouhlasila.

Trading obecně vyžaduje značnou ochotu riskovat. Rozhodně není pro slabší povahy. Vyžaduje také značný kapitál, zkušenosti, hlubokou znalost psychologie trhů, široký ekonomicko-politický rozhled a co je pro nás nejpodstatnější - čas! Hovořit o pasivním příjmu ve chvíli, kdy místo 8 hodin v práci strávíme 8 hodin doma u monitoru analýzou trhu a zadáváním pokynů přes e-brokera je hodně zcestné.

2) Value investing


Zde se již dostáváme do delšího časového horizontu a celkově do racionálnějšího přístupu k investicím. Value investing se dá doslovně přeložit jako hodnotové investování. Něco koupíme a čekáme, že časem naroste hodnota a budeme to moci prodat. Nebavíme se tu ovšem o sázkách s obrovskými částkami na malé rozdíly v hodnotě, jako tomu bylo u tradingu. Value investor své investice pečlivě zvažuje. Je potřeba umět číst ve fundamentu společností a je velkou výhodou tyto společnosti dobře znát. Postupně si v dalších článcích ukážeme, jak se vyznat v účetních výkazech firmy a jaké veličiny by nás měly jako investory zajímat. V podstatě si tedy vyberete firmu, u které čekáte, že hodnota její akcie naroste o 60 % během roku. Po té akcie opět prodáte a realizujete zisk.

Asi nejznámějším současným value investorem je Warren Buffett. Kapitálově je value investing méně náročný, k solidnímu zhodnocení nepotřebujete miliony, jen trpělivost a trochu té Business Intelligence. Místo pákových produktů se dá na podobné investice vzít výjimečně standardní neúčelová půjčka. Časová náročnost je podstatně menší než u tradingu. V podstatě strávíte hodně času studiem fundamentu a výběrem firmy, potom už vás ale pohyby na trhu až tolik zajímat nemusí. Vybrali jste si akcii pro delší držení a pohyb kurzu +- 10% vás nijak nevytrhne.

Důležité je, si u value investingu dobře stanovit cíl. Umět si výběr akcie logicky obhájit, správně koupi načasovat a mít nos na příležitosti. Víte že má střední farmaceutická společnost vyjít na trh s novým lékem? Znáte detaily jeho vývoje? Když do společnosti investujete peníze, může se cena akcie snadno až ztrojnásobit během jednoho roku. Našli jste společnost, která je kvůli panice na trhu značně podhodnocená, ale vy víte, že je účetně zdravá a vykazuje zisky? Super, do toho! Prodej zvažte sami, někdo se spokojí se ziskem 10 % za měsíc, někdo radši realizuje 200 % za rok.

3) Dividend investing


Tento přístup využívá skutečnosti, že některé firmy vyplácejí svým akcionářům podíl ze zisku, takzvanou dividendu. Investor tedy nakoupí akcie a raduje se z pravidelného příjmu ve formě dividend. Firmy vyplácejí divi měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Někdy se také stane, že společnost vyplatí mimořádnou dividendu. Investora bude zajímat především veličina dividend yield, což je vlastně poměr mezi vyplácenou dividendou a cenou akcie. Tento přístup je povětšinou velmi dlouhodobá záležitost. Výhoda dividend spočívá v možnosti její reinvestice zpět do akcií. Tuto skupinu bych dále rozdělil na:

Striktní dividend investing


Zde vám půjde o jednu jedinou věc - co nejvyšší dividenda. Koupíte akcie firmy, která vyplácí 10 % dividendu. Držíte ji, dokud je ve firmě potenciál dividendy vyplácet, jakmile firma tento potenciál ztratí, prodáte. 

Striktní kup a drž


Znám takových investorů jen velmi málo. Kupují většinou velké zavedené západní společnosti, u kterých mají jistotu, že jsou natolik diverzifikované a zajištěné, že je možné jejich akcie držet do konce života.  

Dividend growth investing


Zde již nejde striktně o nejvyšší možnou dividendu, ale spíše o její stabilní růst. Jsou společnosti, které sice v současnosti nabízejí divi okolo 3,5 %, ale na druhou stranu dividendu rok co rok pravidelně už třeba 50 let zvyšují. A to i o 10 %. Takže, je lepší koupit společnost, která nabízí 5 % s 3% ročním růstem, nebo společnost, která nabízí 3,5 % s 10% ročním růstem?


Odpověď vyčtete z tabulky sami. Již za 7 let se projeví rozdíl, který se bude dále prohlubovat. Opět tedy záleží na cíli vašeho investování.

Kombinace value a dividend investingu


Sem by sama sebe zařadila asi většina investorů. Pokud se vám podaří najít na trhu kvalitní, podhodnocenou firmu, která zároveň vyplácí zajímavou a udržitelnou dividendu, našli jste zlatý grál. Pokud firma potenciál ztratí, nebo uvidíte lepší příležitost jinde, firmu prodáte. Získáte tak kapitálový zisk, i dividendy za celou dobu, co jste akcie firmy drželi.

Volba strategie


Jakou strategii tedy zvolit? No nejlépe takovou, která odpovídá vašim cílům, časovým a finančním možnostem. Možná vám pomůže tato tabulka:

Porovnání strategií
Samozřejmě ji nelze brát doslova, protože bude vždy záležet na vašem přístupu. Mě obecně vyhovuje kombinace dividendových přístupů, ale zohledňuji i potenciál růstu. Firmu, která nevyplácí dividendy nevlastním a ani vlastnit nebudu. Trading je časově a kapitálově náročný. Jde o krátkodobé investice s vysokým rizikem a nejistým výnosem. Value je méně náročný na čas, jedná se o střednědobé investování vyžadující znalost fundamentální analýzy. Vystačíte si při něm s vlastním kapitálem a daní za opravdu zajímavý výnos je spíše střední riziko. Dividend investing je časově nenáročné, dlouhodobé investování, které prakticky nenese žádné riziko a nabízí velmi zajímavý a pravidelně rostoucí příjem.


Žádné komentáře:

Okomentovat