sobota 4. března 2017

Češi prozřeli: Všichni jsme chudí

Protože jedna má známá sdílela na facebooku článek s tímto titulkem a strhla se pod ním zajímavá debata, rozhodl jsem se vrátit k tomuto tématu ještě jednou a podrobněji. Článek najdete zde: 

http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65636990-cesi-prozreli-vsichni-jsme-chudi 

Jedná se o hrozně amatérskou splácaninu plnou manipulace s údaji, emocionálních výlevů a hovorové češtiny. Nevím, co tím chtěl autor říci, povoláním je sociolog a asi se má jednat o nějakou úvahu. Článek si na začátku klade následující otázky:

 • Základní otázka zní prostě a triviálně: proč jsou v České republice tak nízké mzdy?
 • Následující: proč máme skoro nejnižší minimální mzdu v Evropě? A proč se jedná o částku, za kterou ani nelze vést důstojný život?
 • A pak třeba složitější: proč se k nám stěhují takřka výhradně jen korporace, které hledají nízce kvalifikovanou pracovní sílu ochotnou poslušně pracovat za částky, za které by u našich sousedů nikdo nevstal z postele?
 Hned v prvním bodu nám článek podsouvá, že máme nízké mzdy. Co je nízká mzda? A v porovnání s kým máme nízké mzdy? Jak se výše mzdy vůbec tvoří? Kdo a co na ni má vliv? Pokud chcete dané problematice porozumět podrobněji, půjčte si z knihovny učebnici makro a mikroekonomie. Pokud jste líná prasátka (není to náhodou příčina vaší nízké mzdy?), tak se vám to tady pokusím zjednodušeně interpretovat.

Jste člověk, který něco umí. Svářet, zpívat, souložit, strčit si 4 žárovky do huby. Přijdete s tím na trh práce. Nejste na něm sami. Nabídnete své oslňující schopnosti a letitou praxi a očekáváte za ni plat. Proto se tomu říká nabídka práce. Na druhé straně jsou různé podniky, korporace, firmičky, stát, organizace, které  chtějí vyrábět auta, kondomy, opičky na gumičce, stavět domy, střihat vlasy, radit s financemi. Protože to nemohou dělat bez lidí, tak práci poptávají. Nabízí za to určitý obnos. Ano, je tomu tak, musíte se s tím smířit, v ekonomické teorii jste vy, kdo práci nabízí a firma ten, kdo práci poptává.

Pro vás představuje vaše výplata pozitivní stimul. Jedná se o peníze, za které získáváte užitek, uspokojujete vaše tužby a přání, kupujete si za ně kokain a prostitutky. Logicky proto chcete peněz víc a víc. Na trhu tedy bude logicky větší nabídka práce, pokud budou patřičné odměny Pro firmu znamená vaše výplata náklad. Vyšší náklady jí ukrojí ze zisku, zisk tvoří peníze, které jsou pro majitele výplatou, která je pozitivní stimul, užitek, uspokojení, kokain, prostitutky... Pokud bude ale firma potřebovat více vyrábět, bude muset poptávat větší množství práce, kterou ovšem bude muset zaplatit větší výplatou. Proto už z logiky věci asi tušíte, že zaměstnanci a zaměstnavatelé stojí jaksi proti sobě. Vše se dá krásně vyčíst z následujícího grafu, který jsem pro vás vytvořil v programu malování:


Představte si, že vlastníte takovou malou továrničku. Třeba na ručně šité kožené peněženky s nápisem Bad Motherfucker. Prodáváte jednu peněženku se ziskem 500 CZK. Jeden zaměstnanec vyrobí za hodinu práce jednu peněženku a vy mu platíte 100 CZK za hodinu. Poptávka po peněženkách stoupá, což je dobré, protože roste zisk, ale zároveň vás to přinutí k zaměstnání dalších pracovníků. A teď hle! Šiček peněženek na trhu tolik není a abyste je nalákali do své firmy na Bad Motherfucker peněženky, musíte nabídnout 120 CZK za hodinu. A to nejenom novým šičkám, ale i těm stávajícím, protože by si to na kávě po směně řekly a vydrápaly by vám voči! A takové zvýšení platů udělá s vašimi náklady co? Takové zvýšení platů nám náklady zvýší. Tím zase o něco klesne zisk.

Teď si představte, že jste zaměstnanec firmy, které se daří a víte, že zvyšuje zisky. Přesto ovšem vaše výplata jaksi zůstává stejná. Víte čím to je? No je to tím, že takovejch jako vy, si firma může nasrat kýble. Ano, je to smutné. Nemůžete na trhu práce nabídnout nic extra oproti jiným lidem. Stojíte před volbou. Můžete změnit profesi, doplnit si vzdělání, přestěhovat se do regionu, kde v dané profesi platí více. Víte co to způsobí? No ano, nedostatek pracovníků s vaší kvalifikací a firmu to donutí platy zvednout. Protože tak ekonomika funguje. Sama se reguluje. Druhá možnost je, volit socialisty. Ti stanoví minimální mzdu pro všechny firmy na trhu a naruší tak přirozený vývoj. Oni jsou na trhu totiž i firmy, které působí v odvětvích, kterým se až tak nedaří a opravdu si nemohou dovolit platit více. Víte co se stane, pokud minimální mzda bude přemrštěně vysoko nad tržním optimem? Sledujte:

To je mindfuck, co? Osobně mi přijde celkem nelogické brát minimální mzdu jako nějaký směrodatný ukazatel toho, jestli se máme dobře nebo ne. Minimální mzda je u nás stanovena dostatečně nízko a je to jenom dobře. Pokud ale chytneme autora článku v bodě dva za slovo, tak jeho "skoro" znamená, že jsou v Evropě za námi ve výši minimální mzdy: Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Černá Hora, Srbsko, Makedonie, Bulharsko, Bosna a Herzegovina, Albánie, Bělorusko, Rusko, Ukrajina a Moldavsko. Ale ruku na srdce, kdo tu pracujeme za minimální mzdu? Pokud už máme něco porovnávat, proč nejdeme dále? Proč se nemrkneme, jak jsme na tom v porovnání s celým světem? Ke studiu doporučuji následující odkaz:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country

Co se týče průměrné mzdy, jsme na tom v rámci Evropy o poznání lépe. Necháváme za sebou navíc i Poláky, Maďary a Slováky.

Představte si, že v Německu existuje taková malá továrnička na peněženky s nápisem Schlecht Mutterficker kde pracují Helmuti, kteří dokážou za hodinu ušít 2 peněženky! To je terno, co? Myslíte, že budou mít stejnou výplatu jako v zemi krále Jiříka? Nebudou, bude větší. Pokud budete provádět komparaci minimální mzdy a brečet u toho, jak se v Čechách máme špatně, musíte jít trochu víc do hloubky. Produktivita práce je totiž dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje naši výplatu. Ruku na srdce, kdo jsme v práci skutečně tak aktivní, že dřeme celých 8 hodin do roztrhání těla? Kdo máme takovou praxi, že jsme schopni samostatně zvládat veškeré problémy? Nemyslíte, že v tomto máme jako národ určité rezervy?

Další důležitou skutečností je pojem reálná mzda. Není to nic jiného, než porovnání mzdy v dané zemi s její cenovou hladinou. Zkusme to třeba u nájmu. V Zurichu jsou nájmy trojnásobné. V Oslu 2,5 násobné, v Paříži dvojnásobné. V Mnichově 1,75 násobné. Praha je v měřítku nájmů na 59. místě. Více na:


Našel jsem i zajímavou statistiku ohledně cen jídla a nealkoholických nápojů, chlastu a tabáku, oblečení a obuvi:


Zajímavé, ne? Dráž než u nás je v 25 zemích Evropy. Když kliknete na následující odkaz, najdete i tabulky s porovnáním cen služeb (doprava, telekomunikace, restaurace) a ostatního spotřebního zboží (elektroniky, domácích potřeb atd.):

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Comparative_price_levels_of_consumer_goods_and_services

Teď si představte, že na Ukrajině je továrnička na peněženky s nápisem Плохая сука. Voloďové, kteří tam vyrobí 0,8 peněženky za hodinu a budou makat 10 hodin denně za 50 CZK na hodinu! Co tím chci naznačit? Že je jasné, že se budou stěhovat do ČR jenom korporace, které hledají nízce kvalifikovanou pracovní sílu, protože v České Republice má většina lidí nízkou kvalifikaci.

Víte jak z toho ven? Není to tak složité:

 • Stanislav Biler, sociolog, který napsal původní úvahu si najde jinou práci, nebo se začne věnovat té své pořádně.
 • Lidé v ČR přestanou číst pomatené články pomatených sociologů.
 • Lidé v ČR přestanou myslet a pracovat česky a začnou pracovat a myslet německy, dostanou za to německou výplatu.
To bylo tak trochu rýpnutí, neberte mě vážně. Je důležité si uvědomit, že tuto zemi tvoříme my, její občané. Každý jsme zodpovědný za své činy a neseme si jejich důsledky. Proto pokud chceme změnu, musí přijít zdola, od každého z nás. Zvyšujte si kvalifikaci, buďte v práci výkonnější, začněte podnikat, investujte a já vám slibuji, že se všichni budeme mít za 10 let o poznání lépe. 

Nesouhlasím s panem Bilerem. Je to u mě negativní socialista, který hraje na emoce, podporuje progresivní zdanění a stávky zaměstnanců.

2 komentáře:

 1. Autor se tak snažil napsat naprostý protiklad původního článku "Všichni jsme chudí", až se mu to bohužel skutečně povedlo. Tím však vznikla povrchní úvaha podobné kvality, jako zmiňované dílo, jen vzhůru nohama. V článku jsou zmiňovány naprosté základy ekonomie, které jsou sice obecně platné, ale skutečnost je poněkud složitější a deformovaná. Například se nedá souhlasit s tím, že výše minimální mzdy deformuje trh práce tak, jak je naznačeno na grafu č. 2. Výše mzdy obecně může být tvořena střetem nabídky a poptávky, přesně takto je tomu ale pouze na pozicích se smluvními platy, tedy většinou manažerských. Pokud by autor prošel například kolektivním vyjednáváním mezi odbory a nadnárodními korporacemi, viděl by, že tabulkové platy pro dělnické pozice jsou navrhovány na základě statistických průzkumů platů v daných zemích, tento princip vnáší do teoreticky dobře fungujícího systému neskutečně velkou setrvačnost, díky tomu zjednodušené ekonomické teorie přestávají být platné, křivky jsou deformovány a pro stát jako je Česko, je bohužel nutné stanovení minimální mzdy (také se mi to nelíbí, ale musí to být). Stejně tak příklad produktivity práce není správně. Produktivita z ekonomického pohledu není dána tím, jak moc se pracovník snaží, ale tím, jakou přidanou hodnotu je schopný za určitý časový interval vytvořit. Za nízkou produktivitu si většina podniků v Čechách může sama tím, že nevytváří zaměstnancům takové podmínky, jako na západ od nás - myslím tím technologii. Příměr by byl tedy vhodný, pokud bychom řekli, že v Německu ušijí 2 peněženky Julese Winnfielda, ale za použití šicích strojů. V Čechách ušijí pouze jednu, ale vlastníma rukama - to je nízká produktivita, za kterou však nemůže zaměstnanec. Stanovením vysoké minimální mzdy pak nutíme zaměstnavatele, aby optimalizoval a zvyšoval produktivitu práce zavedením nových technologií, protože se mu dále nevyplatí platit "levnou" pracovní sílu - kruh se uzavírá.... No prostě - pravda je někde uprostřed

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Leváku díky za koment. Určitě jsem mohl jít více do hloubky a napsat mnohem obsáhlejší článek. Mé názory jsou opřeny o ekonomické teorie, které jsou platné v obecném agregátním rozsahu. Pokud bychom se bavili o jednotlivých případech izolovaných trhů práce, určitě bychom našli výjimky. Je třeba si uvědomit, že díky smlouvám v rámci EU už přestává mít pojem "český trh práce" reálný význam. Jedná se spíš o trh práce zemí Schöngenu. K tebou zmiňovaným deformacím dochází právě zásahy vlády, ale i činností odborů. Svá tvrzení podkládám určitými statistikami a zdroji, které u původního článku chybí úplně. Máš pravdu, že na produktivitu práce má vliv i jeho vybavenost kapitálem. U složitější výroby se jedná zejména o moderní přístroje a nástroje, u jednodušší výroby či služeb je to ale spíše jisté know how, zkušenosti, znalosti. Čili kapitál, který se nedá fyzicky uchopit. Pokud by si v Německu šil peněženky za použití strojů, už by se nejednalo o ručně šité peněženky. Obecně se mi nelíbí spíše negativní naladění původního článku, které obsahuje typické, ničím nepodložené české brečení. Každopádně děkuji za čas, který si strávil čtením článku i psaním komentáře.

   Vymazat